Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

10.4. Аналіз факторів зміни точки беззбитковості та зони безпеки підприємства

Фактори зміни точки окупності витрат для одного і декількох видів продукції. Методика розрахунку їх впливу.
Наведені графіки та аналітичні розрахунки показують, що беззбитковий обсяг продажів і зона безпеки залежать від суми постійних і змінних витрат, а також від рівня цін на продукцію. При підвищенні цін потрібно менше реалізувати продукції, щоб отримати необхідну суму виручки для компенсації постійних витрат підприємства, і навпаки, при зниженні рівня цін беззбитковий обсяг реалізації зростає. Збільшення ж питомих змінних і постійних витрат підвищує поріг рентабельності і зменшує зону безпеки.
Тому кожне підприємство прагне до скорочення постійних витрат. Оптимальним вважається той план, який дозволяє знизити частку постійних витрат на одиницю продукції, зменшити беззбитковий обсяг продажів і збільшити зону безпеки.
Якщо допустити, що ціни за одиницю продукції знизилися з 20 до 19 тис.
руб., Питомі змінні витрати зменшилися з 12 до 10 тис. руб., Сума постійних витрат скоротилася з 4000 до 3600 млн руб., а обсяг виробництва знизився з 1000 до 920 од., то нова точка беззбиткового обсягу продажів складе


Способом ланцюгової підстановки можна визначити вплив кожного фактора на зміну беззбиткового обсягу продажів:
Величина її може змінитися за рахунок обсягу продажів, суми постійних витрат, ціни виробу, питомих змінних витрат. Для факторного аналізу зони безпеки підприємства можна використовувати наступну модель:


Послідовно замінюючи базовий рівень кожної складової цієї формули на фактичний, визначаємо зміна зони безпеки за рахунок кожного фактора окремо:


В цілому зона безпеки підприємства збільшилася на 6,5%, у тому числі за рахунок зміни:


Якщо беззбитковий обсяг продажів визначається у вартісному вираженні при багато виробництві, то для факторного аналізу зміни його величини може бути використана наступна модель:


Розподіл витрат на постійні та змінні і використання категорії маржинального доходу дозволяє не тільки визначити беззбитковий обсяг продажів, зону безпеки і суму прибутку за звітними даними, але і прогнозувати рівень цих показників на перспективу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Аналіз факторів зміни точки беззбитковості та зони безпеки підприємства "
 1. 31. ЕЛЕМЕНТИ CVP-АНАЛІЗУ
  Основні елементи аналізу співвідношення витрат, обсягу виробництва і прибутку: 1) маржинальний дохід; 2) маржинальний запас міцності; 3) виробничий леверидж; 4) точка беззбитковості (поріг рентабельності). Маржинальний дохід - різниця між виручкою підприємства від здійснення реалізації продукції (робіт, послуг) і сумою змінних витрат. Розрахунок маржинального доходу здійснюється не
 2. 10.1. Значення і завдання аналізу
  Поняття маржинального аналізу, його можливості, основні етапи і умови проведення. Велику роль в обгрунтуванні управлінських рішень у бізнесі грає маржинальний аналіз, методика якого базується на вивченні співвідношення між трьома групами найважливіших економічних показників: витратами, обсягом виробництва (реалізації) продукції та прибутком і прогнозуванні величини кожного з цих
 3. 3.5. Аналіз беззбитковості виробництва
  Найважливішим етапом планування виробничої діяльності є розгляд варіантів можливих змін ринкової ситуації. Оскільки план підприємства являє собою систему значень показників, які підприємство має намір досягти в майбутньому, виконання його буде залежати від безлічі факторів. У процесі складання планів керівництву підприємства належить відповісти на безліч
 4. 32. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА
  Беззбиткова робота підприємства - діяльність, при якій доходи, одержувані підприємством, покривають витрати, тобто доходи і витрати рівні між собою. Підприємство не отримує ні прибутку, ні збитків, а значить, діяльність підприємства стоїть на одному місці, що звичайно ж не вигідно для керівників і працівників підприємства, а також і самого підприємства, так як воно не може розвиватися. Точка
 5. Запитання для повторення
  1. Що розуміють під національною безпекою? Назвіть основні складові національної безпеки? 2. Чим обумовлені загрози в економіці? 3. Назвіть основні компоненти економічної безпеки? 4. Перерахуйте внутрішні і зовнішні загрози економічній безпеці? 5. До чого призводить недотримання порогових значень показників економічної безпеки? 6. Що використовується
 6. Глава 13. Аналіз беззбитковості
  Кожна фірма, починаючи процес виробництва або приймаючи рішення про його розширення, повинна бути впевнена, що її витрати обов'язково окупляться і принесуть прибуток. Як відомо, фірма завжди несе постійні витрати, які не залежать від обсягу виробництва, і змінні витрати, які зростають / зменшуються зі зміною обсягу випуску і продажів. Для отримання прибутку необхідно, щоб обсяг
 7. Середній коефіцієнт виграш / програш і відсоток прибутковості
  Ці два показники окремо мають не дуже велику цінність. Однак якщо їх поєднати, вони можуть принести користь. Якби я мав класифікувати показники за ступенем необхідності, то, можливо, ця комбінація зайняла б перше місце. Насправді, якби я повинен був вибрати орієнтир для прийняття рішень, то це був би саме цей показник. Сутність системної торгівлі
 8. 3.5.2. Багатокомпонентний аналіз беззбитковості
  У разі багатопродуктового виробництва (а більшість підприємств саме такі) аналіз беззбитковості набагато складніше. Переважна більшість підприємств випускають не один, а безліч видів продукції. Крім питання про те, як досягти бажаного рівня прибутку, керівникам таких компаній доводиться вирішувати і проблему вибору оптимальних (з точки зору прибутковості і по якихось інших
 9. Глава 5. За межами зони комфорту
  Після великих змін людина стає чужим для самого себе, і виникає потреба в новій ідентичності. Процес зміни проходить гладко, якщо ця потреба задовольняється, і супроводжується вибухами і спалахами, якщо вона ігнорується. Ерік Хоффер «Характер нашого часу» Кожен бізнес на стадії отроцтва опиняється в такій ситуації, що власник починає відчувати себе
 10. 3.5.1. Аналіз беззбитковості однопродуктового виробництва
  Найпростішим є аналіз беззбитковості однопродуктового виробництва, т . е. виробництва, що випускає лише один вид продукції. У загальному випадку, без урахування податкових ефектів прибуток підприємства? за звітний період формується так: {foto201} де R - виручка підприємства за період в грошових одиницях, R=pQ; р - ціна реалізації одиниці продукції; Q - обсяг реалізації в натуральному
 11. Ключові терміни
  Зовсім конкурентна фірма Абсолютно конкурентний ринок «ценополучателем» і «ценопроізводітель» Граничне умова Оптимальний позитивний випуск Загальна умова, або перевірка прибутком Помилкове уявлення про вже вироблених (неповоротних) витратах Короткострокова крива пропозиції фірми Короткострокова ціна припинення випуску Короткострокова ціна беззбитковості
 12. Контрольні питання
  1. У чому сутність і роль національних інтересів у здійсненням економічних реформ? 2. Назвіть основні напрями і механізми ув'язки політики реформ і національних інтересів Росії. 3. Що таке економічна безпека і стан економічної безпеки в Російській Федерації? 4. Дайте характеристику системи забезпечення еконо-чеський безпеки: засоби аналізу та
 13. 4.2. Методи аналізу інвестиційних проектів
  При інвестиційному аналізі оцінюються найбільш ймовірні, а не єдино можливі параметри. Використовуються терміни: Ризик - можливість відхилення фактичних підсумкових даних від очікуваних запланованих результатів. Ризик дорівнює нулю, якщо є абсолютна впевненість щодо майбутніх подій. Імовірність - відносна можливість того, що якісь події відбудуться. При оцінці
 14. Критерії поведінки монополіста
  Вони зводяться до наступних моментів: - підприємство повинно функціонувати принаймні беззбитково, бо в довгостроковому періоді мінімізація збитків стає неприйнятною; - монополію далеко не завжди влаштовує рівноважний стан в точці мінімуму на кривій довгострокових загальних витрат. Рівновага може бути досягнуто при обсязі випуску продукції, який відповідає або меншому, або
© 2014-2022  epi.cc.ua