Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

10.1. Значення і завдання аналізу

Поняття маржинального аналізу, його можливості, основні етапи і умови проведення.
Велику роль в обгрунтуванні управлінських рішень у бізнесі грає маржинальний аналіз, методика якого базується на вивченні співвідношення між трьома групами найважливіших економічних показників: витратами, обсягом виробництва (реалізації) продукції та прибутком і прогнозуванні величини кожного з цих показників при заданому значенні інших. Даний метод управлінських розрахунків називають ще аналізом беззбитковості або сприяння доходу. Розроблено в 1930 р. американським інженером Уолтером Раутенштрахом як метод планування, відомий під назвою графіка критичного обсягу виробництва. Вперше детально був описаний у вітчизняній літературі в 1971 р. Н.Г. Чумаченко [57], а пізніше - А.П. Зуділін [16].
В основу методики покладено розподіл виробничих і збутових витрат в залежності від зміни обсягу виробництва на змінні і постійні і використання категорії маржинального доходу.
Маржинальний дохід підприємства - це виручка мінус змінні витрати. Маржинальний дохід на одиницю продукції являє собою різницю між ціною цієї одиниці і змінними витратами на неї. Він включає в себе не тільки постійні витрати, але і прибуток.

Маржинальний аналіз (аналіз беззбитковості) широко застосовується в країнах з розвиненими ринковими відносинами. Він дозволяє вивчити залежність прибутку від невеликого кола найбільш важливих факторів і на основі цього керувати процесом формування її величини.
Основні можливості маржинального аналізу полягають у визначенні:
беззбиткового обсягу продажів (порога рентабельності, окупності витрат) при заданих співвідношеннях ціни, постійних і змінних витрат;
зони безпеки (беззбитковості) підприємства;
необхідного обсягу продажів для отримання заданої величини прибутку;
критичного рівня постійних витрат при заданому рівні маржинального доходу;
критичної ціни реалізації при заданому обсязі продажів і рівень змінних і постійних витрат.
За допомогою маржинального аналізу обгрунтовуються та інші управлінські рішення: вибір варіантів зміни виробничої потужності, асортименту продукції, ціни на новий виріб, варіантів обладнання, технології виробництва, придбання комплектуючих деталей, оцінки ефективності прийняття додаткового замовлення і др .
Основні етапи аналізу.
1.Сбор, підготовка та обробка вихідної інформації, необхідної для проведення аналізу.
2.Определеніе суми постійних і змінних витрат на виробництво і реалізацію продукції.

3.Расчет величини досліджуваних показників.
4.Сравнітельний аналіз рівня досліджуваних показників.
5.Факторний аналіз зміни рівня досліджуваних показників.
6.Прогнозірованіе їх величини в змінному середовищі. Проведення розрахунків за методикою маржинального аналізу вимагає дотримання ряду умов:
необхідність розподілу витрат на дві частини - змінні і постійні;
змінні витрати змінюються пропорційно обсягу виробництва (реалізації) продукції ;
постійні витрати не змінюються в межах релевантного (значимого) обсягу виробництва (реалізації) продукції, тобто в діапазоні ділової активності підприємства, який встановлений виходячи з виробничої потужності підприємства та попиту на продукцію;
тотожність виробництва і реалізації продукції в рамках розглянутого періоду часу, тобто запаси готової продукції істотно не змінюються; ефективність виробництва, рівень цін на продукцію і споживані виробничі ресурси не будуть піддаватися істотним коливанням на протязі аналізованого періоду;
пропорційність надходження виручки обсягом реалізованої продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Значення і завдання аналізу "
 1. 2.2.2. Види зв'язків в економічних системах
  значенню факторної ознаки відповідає цілком визначене невипадкове значення ознаки результативного. Система називається жорстко детермінованої, якщо за даних початкових умов вона переходить в єдино можливе (зовсім визначене) стан. Аналіз жорстко детермінованих систем часто називають факторним аналізом. Детально він буде розглянутий в розділі 2.6.2. Зв'язок
 2. Аналіз
  завдання теоретичного пояснення тих особливостей, від яких відволікаються спочатку. За допомогою аналізу розкривається істотне в явищі. Якщо говорити про процес пізнання, то аналіз використовується при русі від споглядання дійсності до абстрактного мислення, тобто від конкретного до абстрактного, і завершується виробленням економічних наукових
 3. 3. Податкова статистика і податкова інформація: значення для економічних агентів
  значення. Податки - один з головних інструментів держави в здійсненні економічної та соціальної політики. Вирішення означених завдань безпосередньо залежить від рівня податкових надходжень. Аналіз рівня оподаткування, тенденцій розвитку податкової бази і її складових елементів, планування та прогнозування податкових доходів - найважливіше завдання фінансових та податкових відомств. Податкова
 4. 9.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу праці та заробітної плати
  значення яких посилюється персоніфікованим характером праці працівників закладів охорони здоров'я. Однією з найважливіших завдань кадрової та організаційної роботи в охороні здоров'я зараз є збереження традиційно високого рівня кваліфікації персоналу, забезпеченість лікарняних установ кадрами, збереження і підвищення якості обслуговування населення, тому в умовах постійно
 5. 2.5.6. Методи ситуаційного аналізу та прогнозування
  значення для вивчення функціональних чи жорстко детермінованих зв'язків, коли кожному значенню факторної ознаки відповідає цілком визначене невипадкове значення результативної ознаки. Як приклад можна привести залежності, реалізовані в рамках відомої моделі факторного аналізу фірми "Дюпон" (ця модель буде розглянута в розділі 4.8). Використовуючи цю модель і підставляючи
 6. 2.8.4. Дисперсійний аналіз
  аналіз - це статистичний метод, що дозволяє підтвердити або спростувати гіпотезу про те, що дві вибірки даних відносяться до однієї генеральної сукупності. Стосовно до аналізу діяльності підприємства можна сказати, що дисперсійний аналіз дозволяє визначити, до однієї і тієї ж сукупності даних чи ні відносяться групи різних спостережень. Дисперсійний аналіз часто використовується
 7. 2.8.3. Кластерний аналіз
  значення для угруповання (кластеризації) сукупності, елементи якої характеризуються багатьма ознаками. Значення кожного з ознак служать координатами кожної одиниці досліджуваної сукупності в багатовимірному просторі ознак. Кожне спостереження, що характеризується значеннями декількох показників, можна представити як точку в просторі цих показників, значення яких
 8. Значення моделі рівноваги Вальраса
  задач, пов'язаних з порушенням і відновленням рівноваги. Концепція Вальраса та її розвиток сучасними теоретиками служить основою дослідження головних проблем макроекономіки: економічного зростання, інфляції, зайнятості. Теорія рівноваги - вихідна база практичних розробок і практичної діяльності, аналізу комплексу проблем, пов'язаних з розумінням того, як порушується рівновага і як
 9. Література
  значення для організації обліку виконання кошторисів видатків бюджетних установ. Мн.,
 10. ДЖЕРЕЛА ВАРТОСТІ
  значення не тільки для економічної теорії, але може вплинути на суміжні галузі гуманітарних наук, та й на все наше життя. Це якраз та сторона проблеми вартості, яка з простої теорії це-утворення робить її частиною політичної економії. У силу особливої принципово-сти і крайньої важливості питання слід підійти до нього не формально, а розібратися в ньому з найвищою старанністю
© 2014-2022  epi.cc.ua