Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

2.2.2. Види зв'язків в економічних системах

При вивченні зв'язків в аналізі господарської діяльності вирішується кілька завдань:
встановлення самого факту зв'язку між аналізованими показниками;
вимір тісноти зв'язку між ними;
виявлення та порівняльний аналіз факторів, що впливають на величину результатного показника;
визначення невипадкового характеру виявлених зв'язків;
кількісна оцінка впливу зміни факторів на зміну результатного показника.
Існує два типи зв'язків, які піддаються дослідженню в процесі аналізу господарської діяльності: функціональна і стохастична.

Зв'язок називається функціональної (або жорстко детермінованої), якщо будь-якому значенню факторної ознаки відповідає цілком визначене невипадкове значення ознаки результативного. Система називається жорстко детермінованої, якщо за даних початкових умов вона переходить в єдино можливе (зовсім визначене) стан. Аналіз жорстко детермінованих систем часто називають факторним аналізом. Детально він буде розглянутий в розділі 2.6.2.
Зв'язок називається стохастичною (ймовірнісної), якщо будь-якому значенню факторної ознаки відповідає безліч значень ознаки результатного (т.
е. певне статистичний розподіл). При цьому для кожного конкретного значення ознаки х значення у утворюють розподіл, зване умовним. Тому зміна величини х призводить до зміни величини у лише в середньому. Система називається ймовірнісної, якщо при одних і тих же початкових умов вона може переходити в різні стани, що мають різні ймовірності. Аналіз стохастичних зв'язків в імовірнісних системах буде розглянуто в розділі 2.8.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2.2. Види зв'язків в економічних системах "
 1. 24.3. Німецька економіка в світогосподарських зв'язках
  зв'язків, надаючи великий вплив на світове господарство. Компанії займають провідне місце в світі у розвитку практично всіх видів зовнішньоекономічних
 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  види і форми світогосподарських зв'язків і МЕВ, що впливають на господарський розвиток країни. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ РОЛІ І МІСЦЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ У господарському розвитку - СУКУПНІСТЬ економіко-статистичних показників, що характеризують динаміку і структуру МЕВ країни і роль їх в її економіці. ЕКОНОМІЧНА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ КРАЇН - міцна господарська взаємозв'язок країн на
 3. 23.3. Європейський Союз у системі світогосподарських зв'язків
  зв'язків. Європейський Союз є найбільшим торговим блоком сучасного світу. Його експорт перевищує американський - 20,3%. Частка ЄС як єдиного суб'єкта в експорті капіталу у формі прямих інвестицій становить приблизно таку ж величину. За відносними показниками участі у світогосподарських зв'язках ЄС не виділяється серед провідних центрів світового господарства. Фактична відкритість його господарства
 4. Г Л А В А 16 МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
  зв'язків між країнами, надав їм систематичний характер. Сьогодні світова торгівля займає одне з провідних місць у системі світогосподарських
 5. Тема 23. Особливості функціонування податкових систем країн Скандинавії
  види податків. 2. Загальна характеристика податкової системи Данії. Структура і основні види податків. 3. Загальна характеристика податкової системи Норвегії. Структура і основні види податків. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Швеції, розглянути
 6. Лекція 23 Тема: ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
  види; - аналізуються ознаки і види підприємництва; - з'ясовуються достоїнства і недоліки всіх форм підприємництва; - досліджуються організаційні форми російського бізнесу; - розглядається теорія
 7. Національна та світова валютні системи
  види міжнародних господарських зв'язків (зовнішня торгівля, міграція капіталів і робочої сили, ренівестірованіе прибутків, переклад доходів, позики та субсидії, науково-технічний обмін, туризм тощо), називаються валютними відносинами. Необхідно розрізняти національну та світову валютні системи. Перша виражає собою форму організації валютних відносин даної країни, яка визначається національним
 8. Стаття 20. Види діяльності
  види діяльності, що відповідають цілям, передбаченим у статуті підприємства, за винятком заборонених чинним на території РРФСР
 9. Діалектика світогосподарських зв'язків
  зв'язків між країнами. На індустріальної стадії розвиток великого машинного виробництва і ринкових відносин призводить до посилення світогосподарських зв'язків, розвитку зовнішньої торгівлі, яка стає важливим фактором економічного процесу. Наслідком розвитку світогосподарських зв'язків стало формування в епоху класичного капіталізму світового ринку. К. Маркс зазначав, що дійсна
 10. 1.3. Предмет і основні методи аналізу господарської діяльності бюджетних організацій
  види таких причинно-наслідкових залежностей: - аддитивная залежність - результативний показник (РП) дорівнює сумі або різниці факторів (Ф): РП=Ф1 + Ф2 +. .. + Фn або РП=Ф1 + Ф2 - Ф3; (1.1) - мультиплікативна залежність - результативний показник дорівнює добутку факторів: РП=Ф1? Ф2? ... ? Фn; (1.2) - кратна (зворотна) залежність - показник конструюється у вигляді
 11. 4.2 Види і моделі економічних систем
  економічних
 12. 7.1. Перехід до відкритої економіки: регулювання зовнішньоекономічних зв'язків
  зв'язків
 13. 3. Кругообіг товарів і послуг
  зв'язків, яку нелегко уявити, навіть маючи в розпорядженні докладні дані статистичні довідники. У всій цій надзвичайно розгалуженою і неоднорідною, що знаходиться в постійному русі економічної діяльності важко розібратися і досвідченому фахівцеві, і тим більше пересічному учаснику. Звідси випливає необхідність зробити приховані зв'язки прозорими, складні - простими, згрупувати і
© 2014-2021  epi.cc.ua