Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Постійні та змінні витрати


При обговоренні виробництва в короткостроковому пе-ли ми відзначили відмінність між постоянниміі змінними видами витрат. Ця відмінність нахо-
Випуск, Витрати праці, глобусів зайнятих в
в тиждень тиждень
Постоянниеіздержкі (FC), дол на тиждень
Переменниеіздержкі (VC), дол на тиждень
Совокупниеіздержкі (TC), дол на тиждень
Предельниеіздержкі (MQ, дол на глобус


0 0 500 1 1,7 500 2 2,8 500 3 3,6 500 4 4,5 500 5 5,6 500 6 7,0 500 7 8,9 500 про
340
560
720
900
1120
1400
1780

диться в повній відповідності з відмінностями междупостояннимі і змінними витратами фірми.
Про Постійні витрати (FC) - це издерж-ки, які не залежать у короткостроковому періоді від того, скільки фірма виробляє. Вони представлення тавляют собою витрати її постійних факто- рів виробництва. Змінні витрати (VC)-це витрати, які залежать від обсягу ви-пуску фірми. Вони являють собою з-тримки змінних факторів проізводствафірми.
Сукупні витрати (TC) фірми рав-ни сумі її постійних і змінних іздер-жек: TC=FC + VC
Фірма може уникнути витрат, пов'язаних з еепостояннимі факторами виробництва (якщо вооб-ще може), тільки повністю припинивши свою діяль-ність. Постійні витрати, яких нельзяізбежать навіть при припиненні діяльності, на-ни опиняються безповоротними витратами. Витрати нааренду приміщення для офісу фірми відносяться кпостоянним витратам, які не є НЕ-поворотними, так як фірма може уникнути етіхзатрат, припинивши свою діяльність. З іншого сто-ку, власники фірми можуть вкласти свій капі-тал в спеціалізоване машинне устаткування, яке можна використовувати виключно дляпроізводства нового виробу фірми і котороенельзя реалізувати за вартістю металобрухту. По-постійні альтернативні витрати цього капіталапредставляют собою безповоротні витрати, таккак вкладення знеціниться, якщо новий виріб «неідет». Разом з тим , якщо фірма тимчасово закрива-ється, вона може ухилитися від плати за будь пе-ремінний фактор виробництва.

Постійні витрати «МоМЗ Муффін Шоппом» включають вартість оренди, опалення та освітлений-ня магазину, витрати на обслуговування печей і намісну телефонний зв'язок. Постійні іздержківключают також альтернативну вартість фінан-
сового капіталу, вкладеного в печі «МоМЗ МуффінШоппі». Величина цієї вартості дорівнює сумі, ко-торую власники «МоМЗ» могли б виручити отпродажі печей і вкладення отриманої виручки внайбільш привабливу альтернативну областьінвестірованія - може бути, у фондову біржуілі на рахунок заощаджень.
Змінні витрати - це витрати, пов'язаний-ні з використанням змінних факторів виробництва. Велика частина змінних витрат, якправило, припадає на витрати праці і матеріа-лів. Так як витрати змінних факторів увеличи-вають у міру зростання випуску тгродукціі, то і пе-ремінні витрати ростуть із зростанням випуску.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Постійні та змінні витрати "
 1. Терміни і поняття
  Фактор виробництва: особистий і речовий, земля, праця, капітал, підприємницька діяльність, інформація, екологічний та ін Капітал: основний і оборотний, фізичний Товарні запаси Праця Людський капітал Робочий час Підприємницька діяльність і здатність Взаємозамінність факторів виробництва Виробнича функція Ізокванта. Карта ізоквант Изокоста Агрегатна
 2. Витрати виробництва Рис.
  Витрати виробництва Рис. 13.4 КРИВА сукупних витрат: КІОСК Телма ТЕРСТІ Обсяг випуску (відкладений по горизонтальній осі) взято з першої колонки табл. 13.2, а сукупні іздер-жки (відкладені по вертикальній осі) - з другої колонки таблиці. Як і на рис. 13.1, крива сукупних витрат стає більш крутий із зростанням-ем обсягу випуску внаслідок
 3. 6 КРИВІ ВИТРАТ: пишечной ВЕЛИКОГО БОБА У багатьох фірмах граничний продукт якесь
  6 КРИВІ ВИТРАТ: пишечной ВЕЛИКОГО БОБА У багатьох фірмах граничний продукт якесь час зростає і тільки потім починає знижуватися; отже, їх криві витрат аналогічні зображеним на малюнку. На графіку (а) малюнка показана залежність совокуп-них витрат (TC) від обсягу випуску. На графіку (б) показана залежність середніх сукупних витрат (АТС),
 4. Хоча крива середніх сукупних витрат у довгостроковому періоді на рис.
  Хоча крива середніх сукупних витрат у довгостроковому періоді на рис. 13.7 порівнюється з кривими витрат у короткостроковому періоді, вона також має (/-подібну форму. Коли середні сукупні витрати в довгостроковому періоді убувають при зростанні обсягу виробництва, говорять, що присутнє еконо-мія, обумовлена зростанням масштабів виробництва (економія від масштабу) Коли із зростанням
 5. Якщо ієна не покриває середніх змінних витрат, фірмі вигідніше припинити лроізводство взагалі. Фірма
  Якщо ієна не покриває середніх змінних витрат, фірмі вигідніше припинити лроізводство взагалі. Фірма може відновити роботу, якщо ринкові умови зміняться так, що ціна перевищить середні змінні витрати. Тепер ми маємо повний опис максимизирующей прибуток стратегії конку-рентної фірми: її обсяг випуску такий, що граничні витрати дорівнюють ціні продукції. Якщо при цьому обсязі
 6. Глава 13. Аналіз беззбитковості
  Кожна фірма, починаючи процес виробництва або приймаючи рішення про його розширення, повинна бути впевнена, що її витрати обов'язково окупляться і принесуть прибуток. Як відомо, фірма завжди несе постійні витрати, що не залежать від обсягу виробництва, і змінні витрати, які зростають / зменшуються зі зміною обсягу випуску і продажів. Для отримання прибутку необхідно, щоб обсяг
 7. 1. Визначення обсягу виручки, що забезпечує покриття всіх витрат
  Для розрахунку обсягу виручки, що покриває постійні та змінні витрати фірми, доцільно використовувати таку величину, як сума покриття. Розрахунок суми покриття дозволяє визначити, скільки коштів заробляє фірма, виробляючи і реалізуючи свою продукцію з тим, щоб окупити постійні витрати і отримати прибуток . Поняття середньої величини покриття використовується, коли мова йде не про виручку
 8. Висновки
  1. Кожна фірма, починаючи процес виробництва або приймаючи рішення про його розширення, повинна бути впевнена , що її витрати обов'язково окупляться і принесуть прибуток. Для отримання прибутку необхідно, щоб обсяг виручки від продажів перевищував суму постійних і змінних витрат фірми. Щоб визначити, при якому обсязі продажів окупляться валові витрати фірми, необхідно розрахувати точку беззбитковості
 9. 2.1. Види витрат та їх значення для фірми
  Для збільшення свого прибутку фірма прагне мінімізувати витрати. Поведінка фірми принципово різниться залежно від того, в якому з двох періодів - короткостроковому або довгостроковому - вона функціонує. Короткостроковий період в діяльності фірми - це період часу, протягом якого фірма не має можливості ввести до ладу нові виробничі потужності і може змінювати тільки
 10. 6. рікардіанську закон утворення зв'язків
  Для того щоб продемонструвати наслідки поділу праці в тому випадку, коли більш ефективні у всіх відносинах індивід або група співпрацюють з індивідом або групою, в усіх відношеннях менш ефективними, Рікардо розробив закон утворення зв'язків (law of association). Він піддав дослідженню наслідки розвитку торгівлі між двома регіонами, в нерівній ступеня обдарованими природою,
© 2014-2022  epi.cc.ua