Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Хоча крива середніх сукупних витрат у довгостроковому періоді на рис.

Хоча крива середніх сукупних витрат у довгостроковому періоді на рис. 13.7 порівнюється з кривими витрат у короткостроковому періоді, вона також має (/-подібну форму. Коли середні сукупні витрати в довгостроковому періоді убувають при зростанні обсягу виробництва, говорять, що присутнє еконо-мія, обумовлена зростанням масштабів виробництва (економія від масштабу) Коли із зростанням обсягу виробництва середні сукупні витрати в долгосроч-ном періоді зростають, кажуть, що має місце збільшення витрат, обумовлений-ве масштабом виробництва (витрати, пов'язані із збільшенням масштабу) Якщо ж середні сукупні витрати в довгостроковому періоді залишаються неизмен-ними, незалежно від обсягу виробництва, має місце постійна віддача від масштабу. У нашому прикладі Ford має економію від масштабу при низьких обсягів по-мах виробництва, постійну віддачу від масштабу при середніх і збільшення за-трат, пов'язаних з масштабом, при високих обсягах виробництва. Економія від масштабу виникає, наприклад, тому, що на великих підприємствах використовуються новітні складальні лінії з великим числом робочих, кожен з яких спеці-алізіруется на виконанні конкретної операції.
Якби Ford виробляла обмежену кількість автомобілів, вона не змогла б використовувати передові техно-логії і мала б більш високі середні сукупні витрати. Витрати, пов'язані-, із збільшенням масштабу, можуть бути обумовлені зростанням складності управління великим підприємством. Чим більше випускається автомашин, тим більше роздуті-стає штат керуючих, тим менш ефективна їх робота щодо зниження витрат. 'лава 13. Витрати виробництва 293 Висновок Мета даної глави полягала в розробці інструментів аналізу, які ми бу-^ ем використовувати при дослідженні процесу прийняття фірмою рішення про ціну і: 6'еме виробництва. Ви розумієте, який сенс економісти вкладають у тер-ши витрати, і усвідомлюєте залежність витрат від обсягу виробництва фірми. Гами по собі криві витрат не дають безпосереднього відповіді на питання про те, -: акие рішення повинна прийняти фірма, однак, як ми побачимо в наступних розділах, ні є важливими компонентами цих рішень. Висновки Мета фірми - максимізація прибутку, визна- неушкодженої як валовий дохід за вирахуванням совокуп-них витрат.
Аналіз поведінки фірми передбачає розглянуто-ня всіх альтернативних витрат виробництва. Деякі з витрат втрачених можливостей-тей, такі як заробітна плата, яку фірма платить співробітникам, є явними. Інші альтернативні витрати, наприклад, зарплата, ко-торую власник фірми міг би отримувати, працюючи в іншому місці, але від якої відмовився заради влас-ного бізнесу, є неявними. Витрати фірми характеризують її процес про-виробництва. Виробнича функція типовою фірми по мірі зростання обсягу випуску становит-ся все більш пологою, що пов'язано з спадання граничного продукту. вледствие цього крива сукупних витрат фірми по мірі зростання обсягів по-ма виробництва стає більш крутий. Сукупні витрати фірми можна розділити на постійні та змінні витрати. Посто- янние витрати не залежать від ізмененійоб'ема випуску продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Хоча крива середніх сукупних витрат у довгостроковому періоді на рис."
 1. Економічне зростання
  крива (тренд) відображає довгострокову тенденцію збільшення реального ВВП. На рис. 4.1, б економічне зростання показаний за допомогою кривої виробничих можливостей (КПВ). Основні види товарів, що виробляються в економіці, - це інвестиційні товари (виробничого призначення) і споживчі товари. КПВ відображає обмеженість ресурсів в економіці на певний період часу . Кожна точка
 2. Для конкурентних максимізує прибуток фірм ^ ена товару дорівнює граничним витратам його виробництва.
  крива граничних витрат фірми є її кривої запропонованого-вання. У короткостроковому періоді, якщо фірма не може відшкодувати постійні витрати, вона предпоч-тет тимчасово закритися, якщо ціна продукції нижче її середніх змінних витрат. В довго-терміновому періоді, коли фірма може возмес-тить як постійні, так і змінні витрати, вона віддасть перевагу покинути ринок, якщо ціна нижча
 3. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  хоча в соціалістичних країнах тривав істотне зростання господарства. До такого феномену привели одночасно вибухнули кризи: а) черговий криза перевиробництва , б) наступ через приблизно 50 років після 1929-1933 років) знижувальної хвилі великого циклу, в) різке загострення екологічної кризи. Остання причина полягала в тому, що країни, що розвиваються рішуче виступили
 4. 5. Позитивна і отріцательнаяекономія від масштабу
  хоча на рис 8-7 вона іявляется такої). Форма кривої долгосрочнихсредніх витрат відображає наявність позитив-ної і негативною економії від масштабу, де Короткострокові MC, відповідні будь-якому фіксованому підпри-ятію, будуть нижче ШС для низьких обсягів випуску, але будуть вищі ШСдля високих обсягів випуску, при яких спадна віддача виявляєте * істотною. При даному припущенні ШС
 5. Довгострокова крива пропозиції фірми
  хоча в довгостроковому періоді ціна бе-зубиточності - це ціна, нижче якої фірма со-всім йде з галузі, а не закривається временно.Владеліца риболовного судна припиняє діяль-ність в короткостроковому періоді, залишаючи своє судно доці; вона йде з галузі остаточно, коливін продає судно або здає його на металобрухт іізбірает інший напрямок діяльності. Обсяг випуску РІС. 9-7.
 6. Глосарій
  хочуть і здатні купітьв певний період часу; залежить від ціни продукту ідругіх факторів, які включають в себе ціни на інші товари, а також смаки і рівень доходів покупців. ОЛІГОПОЛІЯ. Oligopoly. Ринок, в рамках якого великачастина продажів здійснюється декількома фірмами, каждаяіз яких досить велика, щоб своїми діями впли-ять на рівень ринкових цін ОПЕРАЦІЇ ПОТОЧНОГО
 7. 3. Обмежувальні заходи як привілей
  хочуть бути привілейованими. Тут знову прекрасним прикладом може служити інтервенціонізм. Введення мита на імпорт товару лягає тягарем на споживачів. Але для внутрішніх виробників це є благом. З їх точки зору введення нових мит і підвищення вже існуючих це прекрасно. Те ж саме відноситься і до багатьох інших обмежувальних заходів. Якщо держава обмежує
 8. 1. Економічні погляди К. Маркса
  хоча б простого відтворення, необхідно, щоб у вартість робочої сили входила вартість засобів існування сім'ї робітника (дружини і двох дітей). Іншими словами, вартість робочої сили визначається вартістю життєвих засобів, необхідних для того, щоб "зробити, розвинути, зберегти і увічнити робочу силу". Відзначимо, що категорія вартості робочої сили у Маркса виступає синонімом
 9. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  хоча крива зростаючих цін пропозиції і визначається зростанням витрат, останні є суб'єктивні переживання виробників. Водночас, розглядаючи механізм динаміки витрат на рівні фірми, Маршалл ставить їх у залежність від зміни обсягів виробництва. Він розглядає три можливих моделі динаміки витрат. Перша модель розглядає галузі, де граничні витрати
 10. 6 КРИВІ ВИТРАТ: пишечной ВЕЛИКОГО БОБА У багатьох фірмах граничний продукт якесь
  середніх сукупних витрат (АТС), середніх посто - янних витрат (AFC), середніх змінних витрат (AVC) і граничних витрат (MC) від обсягу випуску. Криві в графичес-ком вигляді відображають дані табл. 13.3. Зауважте, що пре-слушні витрати і середні змінні витрати якийсь час убувають і після досягнення певного мінімуму починають зростати. 0
© 2014-2022  epi.cc.ua