Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

5. Позитивна і отріцательнаяекономія від масштабу


Крива короткострокових середніх сукупних іздер-жек АТС завжди має U-подібну форму, однакокрівая довгострокових середніх витрат не орга-тельно є U-подібної (хоча на рис 8-7 вона іявляется такої). Форма кривої долгосрочнихсредніх витрат відображає наявність позитив-ної і негативною економії від масштабу, де
Короткострокові MC, відповідні будь-якому фіксованому підпри-ятію, будуть нижче ШС для низьких обсягів випуску, але будуть вищі ШСдля високих обсягів випуску , при яких спадна віддача виявляєте * істотною. При даному припущенні ШС завжди росте болеемедленно, ніж короткострокові MC будь-якого окремо взятого підприємства, бо можна уникнути дії спадної віддачі в долгосроч-ном періоді за рахунок збільшення як постійних, так і змінних за-трат при збільшенні випуску.
Глава 8: Виробництво і витрати 149

Випуск продукції (на тиждень)
під масштабом розуміється розмір фірми, вимірюв-ренний об'ємом випуску
| Про Економія від масштабу (або возрастаю-щая віддача від масштабу) має місце тоді, коли довгострокові середні витрати фірмипадают в міру збільшення випуску.
Посто-янная віддача від масштабу має місце втом випадку, коли довгострокові середні з-тримки не залежать від обсягу випуску. Від'ємного економія від масштабу (або спадання-ющая віддача від масштабу) має місце, ко-ли довгострокові середні витрати зростають Помере збільшення випуску.
За наявності економії від масштабу більший мас-штаб є більш вигідним. З іншого боку, висловах негативною економії від масштабу
РІС. 8-7. Зв'язок між кривими довгострокових предель-них витрат (LMC) і довгострокових середніх витрат (LAQ. Крива довгострокових граничних витрат (LMQ пере-Сека LAC в точці мінімуму кривої довгострокових середніх з-держек. Це співвідношення вірно для будь-якої пари кривих середніх і граничних витрат, а не тільки для довгострокових кри-вих
дрібна фірма хороша в усіх відношеннях або крайнього заходу в змозі виробляти з меньші-ми витратами.
На рис 8 - 8 показані три різних випадку. намалюнку (а) в наявності економія від масштабу при всехоб'емах випуску Якщо всі фірми в галузі імеютданную криву LAC, то фірми, що мають в своемсоставе більш великі підприємства, володіють пре-имуществами в сенсі витрат над їх більш крейда-кими конкурентами .
На малюнку (Ь) має местопостоянная віддача від масштабу, так що середні з-тримки фірми не залежать від її розміру. Нарешті, на малюнку (с) є негативна економія отмасштаба при всіх обсягах випуску Якщо всі фір-ми деякої галузі мають дану криву LAC, то більш дрібні фірми мають переваги в ча-сти витрат над своїми більшими конку-рентами.
Багато, мабуть, думають, що в большінствеотраслей має місце економія від масштабу прівсех обсягах випуску, так що на (а) зображений ти-пічних випадок. праві вони? Ми присвячуємо залишок даного параграфа відповіді на це питання
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 5. Позитивна і отріцательнаяекономія від масштабу "
 1. 5. Проблема Юма і Мілля і рушійна сила грошей
  позитивної відповіді на це питання [СР: Mises. Theory of Money and Credit. P. 140 142.]. Чи можна відповісти на нього абсолютно негативно? Уявімо дві системи рівномірно функціонуючої економіки А і В. Ці дві системи незалежні і ніяк не пов'язані між собою. Вони відрізняються один від одного тільки тим, що кожній кількості грошей m в А відповідає nm в В, де n більше або менше одиниці .
 2. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  позитивної цінової премії не виникає. Цінова премія не може з'явитися до тих пір, поки додаткова пропозиція грошей (у широкому сенсі) не почне робити впливу на ціни товарів і послуг. Але поки триває кредитна експансія і на позиковий ринок викидаються все нові й нові порції інструментів, що не мають покриття, продовжується тиск на валову ринкову ставку відсотка. Валова
 3. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  позитивний внесок в економічний прогрес. Наголос робився на роль примусових заощаджень у стимулюванні накопичення капіталу. Цей аргумент даремний. Ми вже показали, що вельми сумнівно, чи здатні вимушені заощадження хоча б компенсувати проїдання капіталу, викликане бумом. Якби ті, хто вихваляє нібито благотворний вплив вимушених заощаджень, були послідовні, то вони
 4. 4. Цілі девальвації валюти
  позитивній ціновій премії. Те ж саме відноситься і до режиму процентних ставок в країнах-кредиторів. Немає потреби небудь додавати до доказу того, що відсоток це не грошовий феномен і в довгостроковій перспективі грошові заходи не роблять на нього впливу. Треба визнати, що девальвації, до допомоги яких вдалися багато держави між 1931 і 1938 рр.., в деяких країнах
 5. 9.4. Аналіз використання фонду заробітної плати
  позитивне явище. При обчисленні абсолютного відхилення, яке в цілому по лікарні склало 7 812 900 000 руб., встановлюються фактори, що впливають на величину відхилення: кількість штатних посад і рівень середньої заробітної плати. На підставі даних табл. 9.15 розрахуємо вплив цих факторів на розмір фонду заробітної плати (табл. 9.16). Таблиця 9.15 Аналіз фонду заробітної
 6. 4.5. Кредитний консалтинг
  позитивного рішення по кредиту (так само як грамотний юрист збільшить ваші шанси в суді і при складанні юридичних документів) і швидкість ухвалення рішення. Можу додати, що в період кризи корисно витратити вільний час на самоосвіту, вивчення економічної і юридичної літератури. Сотруднокі банків мають звичку сердитися, якщо здобувачі кредитів безграмотні в
 7. Глава 17
  позитивним і розумним чином виправдати те чи інше рішення, але ірраціональне почуття небезпеки починає рости і породжує рішення. Мабуть, це і є та сама інтуїція, яка була в найвищого рівня властива деяким старим біржовикам, таким , як Джеймс Р. Кін, і багатьом до нього. Потрібно визнати, що такі інтуїтивні рішення зазвичай виявляються не тільки корисними, але і своєчасними.
 8. Економічне зростання
  позитивного числа х виконується умова: ХY=AF (ХL, хK, хH, хN). Так, якщо х=2, це означає, що при подвоєнні усіх факторів виробництва обсяг випуску збільшується в два рази. За допомогою виробничої функції з постійною віддачею від масштабу можна отримати цікавий результат. Якщо припустити, що х=1 / L, то рівняння прийме вигляд: Y / L=AF (1, K / L, H / L, N / L). С
 9. Ефект масштабу
  позитивним ефектом масштабу. Випуск зростає, тому що великомасштабна діяльність дозволяє керівникам і робітникам поглибити спеціалізацію при виконанні своїх завдань і використовувати більш складне і потужне обладнання. Другий тип впливу збільшення масштабу виробництва полягає в тому , що обсяг випуску продукції може подвоїтися при подвоєнні виробничих факторів. В даному випадку
 10. Висновки
  позитивним ефектом масштабу (випуск продукції зростає), незмінним ефектом масштабу (розмір фірми не впливає на продуктивність використовуваних факторів) і негативним ефектом масштабу (при збільшенні використання чинників обсяг випуску продукції може збільшуватися в менших розмірах, ніж обсяг факторів). 5. В результаті з'єднання факторів виробництва створюється певна маса
© 2014-2022  epi.cc.ua