Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Економія від масштабу


Існують три основні причини вознікновеніяекономіі від масштабу. Перша - це неделімостьпроізводства. Для того щоб взагалі займатися
РІС. 8-8. Віддача від масштабу і крива довгострокових середніх витрат


Випуск
Випуск
Випуск
(а) Зростаюча віддача (D) Постійна віддача (с) Убуваючий віддача від
від масштабу, від масштабу масштабу, або негативна
або економія від масштабу економія від масштабу
150 Частина 2: Попит, пропозиція і ринки товарів
бізнесом, фірма повинна мати мінімальні обсягів по-ми деяких ресурсів. Наприклад, всяка фірмадолжна мати адміністрацію, повинна содержатьсвоі бухгалтерські документи в порядку і, вероят-но, їй потрібні телефон і стіл. Ці потреби є при-ляють неподільними в тому сенсі, що фірма неможе вести тільки половину своїх бухгалтерскіхкніг або користуватися половиною телефону.
У міру зростання фірми ці витрати не требуютзначітельного збільшення, і, таким чином, їх з-тримки на одиницю випуску падають. Большінствоуправляющіх можуть керувати трьома работнікаміточно так само, як і двома; обсяг випущеної про-дукції повинен зрости значно раніше, чемпотребуется інший телефон, і ведення отчетностіфірми не стає більш важкою справою по мерероста фірми. Середні витрати падають і, отже, має місце економія від масштабу в сілутого, що одні й ті ж неподільні фактори поширюється на більшу кількість одиниць продук-ції. Проте врешті-решт, як тільки фірмепрідется найняти більше керуючих, установітьбольше телефонів і столів і впровадити більш склад-ную систему бухгалтерського обліку, даний істочнікекономіі від масштабу вичерпається.

Друга причина зростаючої віддачі від масштабу-ба - це спеціалізація. Принаймні укрупнення фір-ми кожен працівник може зосереджуватися всебільше на одній задачі і виконувати її більш еф-фективно. Адам Сміт, основоположник економіч-ської теоріі10, робив наголос на вигоди від спеціалізації-ції у своєму «Багатстві народів * (1776). Його при-мер - це виробництво шпильок, або, як він нази-вал його, «дуже дріб'язкова мануфактура». Сміт го-заговорив:
«Робочий, що не навчений цій справі ... ледве міг ... зроби-ти одну шпильку в день і, звичайно ж, не міг сделатьдвадцать. Але при тому способі, яким дане деловедется зараз ... виробництво поділено на некотороечісло операцій ... Один витягує дріт, другойвипрямляет її, третій ріже, четвертий затачіваетее ..>
Сміт продовжував описувати 18 стадій проізводствабулавок. Він оцінив, що середній випуск на одногоработніка (середній продукт праці) становив В1776 р. 4800 шпильок у день. Економія від масшта-ба, обумовлена спеціалізацією, в даному случаепоразітельна. Аналогічні вигоди від спеціалізації-ції виникають, наприклад, при роботі сучасних
10 Хоча Адам Сміт вважається батьком економічної теорії, він не билпервим економістом, Джозеф Шумпетер (1883-1950) у своїй мону-ментальної, опублікованій після його смерті книзі * Історія Зкон-мінеасого аналізу »(Оксфорд, 1954), знаходить зачатки економіческойтеоріі в Стародавній Греції.
Складальних ліній, конвеєрів в автомобільній іелектронной галузях.
Третя причина економії від масштабу - етосуществованіе технічної економії. Вона виро-стікає швидше від капіталу, ніж від праці.
Під многіхотраслях, особливо в виробляють товари, а неуслугі, великий масштаб необхідний для вико-вання переваг більш великого фізичного ка-питала. У інженерів існує «правило двох тре-тей», яке можна застосувати до багатьох галузях, що мають справу з рідинами або газами. Согласноданному правилом витрати будівництво фабрики створення машини ростуть з темпом, складаю-щим тільки 2/3 їх потужності. Наприклад, усмоктув-ні танкери - це по суті циліндри. Кількістю-ство нафти, яке може бути перевезено, зави-сит від обсягу циліндра, але витрати строітельстватанкера залежать від площі поверхні, котораядолжна покривати вміст. Із збільшенням об'єк-ема циліндра площа поверхні, необхідна дляпокритія вмісту, збільшується тільки зі швидкістю 2/3 ". Таким чином, в самій конструк-ції танкера закладена велика економія від масш-таба
Доводять Чи ці аргументи , що економія отмасштаба існує в усіх галузях при всіх об'єк-емах випуску? Насправді немає. Зауважте, по-пер-вих, що аргумент неподільності відноситься головнимчином до дрібним фірмам; він тільки маючи на увазі-ет, що при низьких обсягах випуску криві LAC яв-ляють спадними. Вдобавок другий і третійаргументи існування економії від масштабапріменіми в основному до промисловим фірмам.Для фірм, що виробляють послуги, таких, як ресто-рани та пральні, економія від масштабу, по всейвідімості, менш значна поза дуже нізкіхоб'емов випуску
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Економія від масштабу "
 1. КОНКУРЕНЦІЯ
  змагання змушує з максимальною вигодою використовувати ресурси і є постійним джерелом прогресивних нововведень Конкуренція веде до постійного зростання ефективності виробництва. Вона змушує, виробників уникати втрат і скорочувати витрати , щоб продавати товари за нижчими, ніж у інших, цінами, Вона витісняє з ринку тих, чиї витрати є високими,
 2. Ефект масштабу
  Під масштабом розуміється розмір фірми , виміряний обсягом випуску. Чим більше використовується факторів виробництва, тим виробництво більшими. Крупному виробництва властивий ряд переваг: доступно масове виробництво (звідси величина доходів висока), можуть бути провідниками науково-технічного прогресу (що сприяє зниженню витрат на одиницю продукції і збільшення прибутку) ,
 3. Тому витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому
  Тому витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому періоді є змінними . Оскільки багато витрати є постійними у короткостроковому періоді, але змінними в довгостроковому, криві витрат фірми в довгостроковому періоді відрізняються від кривих витрат в короткостроковому періоді. Розглянемо рис. 13.7. На ньому зображені три криві середніх сукупних
 4. Хоча крива середніх сукупних витрат у довгостроковому періоді на рис.
  Хоча крива середніх сукупних витрат у довгостроковому періоді на рис. 13.7 порівнюється з кривими витрат у короткостроковому періоді, вона також має (/-подібну форму. Коли середні сукупні витрати в довгостроковому періоді убувають при зростанні обсягу виробництва, говорять, що присутнє еконо-мія, обумовлена зростанням масштабів виробництва (економія від масштабу) Коли із зростанням
 5. Змінні витрати з-змінюються відповідно до динаміки обсягу виробництва.
  Змінні витрати з-змінюються відповідно до динаміки обсягу виробництва. Два типи витрат є похідними від со-сукупними витрат фірми. Середні сукупні витрати - це відношення сукупних витрат до обсягу випуску. Граничні витрати - це прирощення сукупних витрат при збільшен-ванні обсягу випуску на одиницю продукції. При аналізі поведінки фірми корисно перед-
 6. Оскільки вони наділяють виробника монопольними правами, встановлюють-: я більш високі (порівняно з конкурентним ринком) ціни
  Оскільки вони наділяють виробника монопольними правами, встановлюють-: я більш високі (порівняно з конкурентним ринком) ціни на товар. З іншого: Горон, легалізація високих цін (відповідно, високих прибутків) моно - польний виробників спонукає компанії та індивідів до діяльності в інте-Тесах суспільства. Можливість отримання патенту фармацевтичними компаніями: тімулірует їх до
 7. Висновки
  1. Існують різні види класифікації витрат . Відповідно до одного з них витрати діляться на явні і альтернативні (змінні). Явними називають витрати, пов'язані з використанням що не належать фірмі факторів виробництва, за які вона повинна заплатити стороннім організаціям або приватним особам. Альтернативні витрати, як правило, виникають, коли використовуються ресурси , що належать
 8. Зовнішня торгівля на основі ефекту масштабу
  Ефект масштабу виникає в тому випадку, коли із зростанням обсягу продукції, що випускається середні витрати на одиницю продукції знижуються (докладніше - див 6.3.). Економія на масштабі дозволяє пояснити торгівлю між країнами у випадках, що не піддаються поясненню на основі класичних теорій міжнародної торгівлі. Це, в першу чергу, відноситься до торгівлі між країнами, однаковою мірою
 9. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 10. 3. Теорія загальної рівноваги в XX в.: вклад А, Вальда, Дж. фон Неймана, Дж. Хікса, К. Ерроу і Ж. Дебре
  У розвитку теорії загальної рівноваги в XX в. можна, хоча і з певними застереженнями, виділити два напрямки. Перше, ко торое умовно можна назвати мікроекономічним, пов'язано з і MI Бінарність означає , що надлишковий попит на один товар умениі.н ся точно на ту ж суму, на яку збільшився надлишковий попит на др> 1 <| У разі якщо всі товари - субститути і відбувається бінарний зрушення
© 2014-2022  epi.cc.ua