Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Зовнішня торгівля на основі ефекту масштабу


Ефект масштабу виникає в тому випадку, коли із зростанням обсягу продукції, що випускається середні витрати на одиницю продукції знижуються (докладніше - див 6.3.). Економія на масштабі дозволяє пояснити торгівлю між країнами у випадках, що не піддаються поясненню на основі класичних теорій міжнародної торгівлі. Це, в першу чергу, відноситься до торгівлі між країнами, однаковою мірою наділеними основними факторами виробництва, і до торгівлі технологічно однорідними товарами, внутрішньогалузевої торгівлі диференційованими товарами (наприклад, автомобілями, виробами електронної промисловості та ін.)
Розглянемо на конкретному прикладі, як розвивається міжнародна торгівля на основі ефекту масштабу.
Припустимо, що дві країни, А і В, володіють приблизно однаковим економічним потенціалом і рівною мірою наділені факторами виробництва. У відсутності зовнішньої торгівлі кожна країна виробляє за 30 од. товару Х і товару Y, що позначено точкою E на графіку рис. 34.6. У цьому випадку межа виробничих можливостей обох країн і криві байдужості можуть бути виражені одними і тими ж сливающимися кривими. Співвідношення цін товару Х (РX) і товару Y (PY) представлено вектором відносних цін РХ / РУ.
Рис. 34.6. Міжнародна торгівля на основі ефекту масштабу
З початком торгівлі кожна країна починає спеціалізуватися на випуску того товару, у виробництві якого вона може отримати ефект масштабу.
Для країни А - це товар X, а для країни В - товар Y. Зростання випуску товару Х в країні А відображений на графіку рухом вниз від точки Е в напрямку точки К, де буде досягнута повна спеціалізація країни A на випуску цього товару, який буде доведений до 90 од. Зростання випуску країною У товару Y відображений рухом вгору від точки Е до точки N, де досягається повна спеціалізація країни В на виробництві цього товару (90 од.).
Як видно з графіка, в умовах торгівлі на основі ефекту масштабу крива виробничих можливостей (загальна для обох країн) є увігнутою в бік початку координат. Така форма кривої пояснюється тим, що при економії на масштабі зростання випуску експортного товару призводить до зниження середніх витрат на кожну одиницю продукції в перерахунку на інший товар, від випуску якого доводиться відмовлятися. У наведеному на рис. 34.6 графіку для країни А: за відсутності торгівлі - 1X=1Y, у міру зростання випуску товару X і скорочення випуску товару Y-1Х=0,8 Y, 0,6 Y і т.д.
У результаті використання вивільнюваних від скорочення виробництва товару Y ресурсів випуск товару Х розширюється в більшому обсязі, ніж скорочується виробництво товару Y.
У міру розвитку зовнішньої торгівлі та поглиблення міжнародної спеціалізації на основі використання ефекту масштабу відбувається відносне зниження цін на експортовані товари.
Так, в країні А зменшується ціна товару Х щодо ціни товару Y, що відбивається у зрушенні вектора цін РХ / РУ для країни А - вліво, а для країни В - відповідально вправо від її положення за відсутності зовнішньої торгівлі.
В результаті обидві країни отримують виграш від участі в міжнародній торгівлі за світовими цінами, збільшують споживання товарами товару Y c 30 до 45 од. Це відбивається точкою E1,. Відповідно загальна, що зливається для обох країн крива байдужості зміщується вправо (крива байдужості D1 відображає зростання рівня споживання обох товарів в рівній пропорції).
Зовнішня торгівля на основі ефекту масштабу призводить до змін у ринковій структурі експортоорієнтованих галузей. При цьому в економічній літературі виділяють внутрішню і зовнішню економію на масштабі. Внутрішня економія на масштабі досягається на основі збільшення розмірів окремих фірм, що веде до створення монополій і породжує недосконалу конкуренцію. Зовнішня економія на масштабі, навпаки, передбачає зниження витрат на одиницю продукції в результаті збільшення кількості фірм в галузі, посилення конкуренції між ними, тобто подальшого розвитку досконалої конкуренції (докладніше про види конкуренції - див 2.4).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зовнішня торгівля на основі ефекту масштабу "
 1. Глосарій
  зовнішньої заборгованості - перетворення зовнішньої заборгованості в довгострокові іноземні інвестиції через надання власності країни-боржника в рахунок її зовнішнього боргу Конкуренція - суперництво між учасниками ринку за кращі умови виробництва і реалізації продукції Конкурентна перевага - цінові, якісні та інші характеристики продукції підприємства, які вигідно
 2. Економічне зростання
  зовнішня торгівля, що дозволяє збільшити кількість ресурсів, і т. п. При цьому кваліфікація робітників і продуктивність їх праці, якість обладнання та технологія не змінюються, тому віддача продукції та доходу на одиницю праці і капіталу залишається колишньою, 2) фактори, які впливають на якість ресурсів. Факторами інтенсивного типу економічного зростання є зростання рівня кваліфікації та
 3. Неокейнсианские моделі економічного зростання
  зовнішньою заборгованістю. Зростання інвестицій, як очікувалося, повинен був викликати зростання продуктивності праці і рівня життя. Однак, незважаючи на приписану лібералізацію зовнішньої торгівлі та внутрішніх ринків, багато що розвиваються країни не вийшли зі стагнації і не змогли залучити нові іноземні інвестиції; їм не вдалося навіть зупинити витік своїх капіталів за кордон. Пояснити ці явища
 4. Цілі і ефекти інтеграції
  зовнішньої політики, політичної співпраці. Європейський союз - вища на даний період часу форма інтеграції - має на меті створення на його території триєдиного союзу: економічного, валютного, що має єдину валюту євро, і політичного. Передбачається проведення збалансованої довгострокової соціальної та економічної політики. Розвиток економічної інтеграції безсумнівно має
 5. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  зовнішньоторговельний фактор. Завдяки поліпшенню економічної кон'-юнктури в розвинених країнах і прискоренню інвестиційних процесів в нових індустріальних державах, темп приросту експорту збільшив-ся в основному за рахунок вивезення американського обладнання і химиче-ської продукції. Особливе значення зіграло і включення Мексики в Се-вероамеріканское угоду про вільну торгівлю. У той же час ринок США
 6. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  зовнішнього (державного) втручання. Він, зокрема, виступає проти податкового та бюджетного регулювання. Оскільки державне регулювання економіки, як стверджує М. Фрідмен, малоефективно, а між динаміками грошової маси і національного доходу є тісний кореляційний зв'язок, його слід замінити автоматичним приростом грошової маси в обігу на рівні 4-5% на рік,
 7. § 22. Причини виникнення і сутність монополій
  зовнішньому фінансуванні промислових, транспортних, торговельних монополій, у забезпеченні механізму державних позик і т. д. Тому рівень монополізації банківського капіталу перевищує рівень монополізації у промисловості, про що свідчить зіставлення чисельності підприємств і банків. Якщо, наприклад, в США в 1994 р. налічувалося близько 20 млн. підприємств, то кількість банків
 8. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  зовнішньої торгівлі тощо). Монопсонія (чиста і абсолютна) - один покупець ресурсів, товарів. 2. Залежно від характеру і причин виникнення розрізняють наступні види монополій. Природна монополія. Нею володіють власники і господарські організації, що мають у своєму розпорядженні рідкісні і вільно відтворювані елементи виробництва (наприклад, рідкісні метали, особливі
 9. § 3. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  зовнішні джерела засобів і технології в загальнонаціональних інтересах. На базі іноземних інвестицій склалися транснаціональні корпорації (ТНК). Транснаціональні корпорації здійснюють підприємницьку діяльність на території більш ніж однієї держави. Зараз вони зайняли провідні позиції у всьому світовому господарстві. У світі налічується понад 20 тис. ТНК. З них приблизно дві тисячі
 10. Глосарій
  внешнююторговлю допомогою податків, субсидій і прямих ограниче-ний на імпорт і експорт. ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ Externality. Мають місце в тих випад-ях , коли виробництво або споживання товару без-посередньо впливає на фірми або споживачів, що не вовлеченнихв акт купівлі-продажу; такі ефекти не враховуються в повній мірі в ринкових цінах. ВНП НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ. GNfP per capita. Обсяг
© 2014-2022  epi.cc.ua