Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Негативна економія від масштабу


Основна причина існування отріцательнойекономіі від масштабу (з збільшенням випуску довгостроковій середні витрати зростають) укладаючи-ється в тому, що управління фірмою в міру її ро-ста стає більш важкою справою. Це явленіехарактерізуется як зростання управлінських расходовпрі розширенні масштабів діяльності. Новаянебольшая фірма потребує тільки в одному керуючий, який, ймовірно, є і її володів-цем. У міру зростання фірми власник наймає ві-це-президентів та інших керуючих среднегоуровня, які в свою чергу вимагають нагляду
11 Для тих, хто любить стереометрию: нехай X - це відношення радіусаціліндра до його висоти, V - це його обсяг, a S - площа поверхності.Тогда S-сХ "Vy2 / з t Де с - константа.Випуск, млн. барелів на рік (а) Цемент
Випуск, сотні тис. барелів на рік (Ь) Пиво
РІС. 8-9. Криві довгострокових середніх витрат у реальному житті. Малюнок показує криві LAC для (а) цементу і (Ь) пивоваріння. В обох випадках середні витрати падають у міру зростання обсягу випуску, але падіння сповільнюється із зростанням випускаємо (Ь) (Джерела, цемент: Mark E McBride «The Nature and Source of Economies of Scale in Cement Production», Southern EconomicJournal, July 1981, pp. 105 -115; пива GFJPratten, Economies of Scale in Manufacturing Industry, Cambridge University Press, Cambridge, 1971, p. 75.)
Компанія стає бюрократичної, координа-ція різних підрозділів ускладнюється, і се-ня витрати виробництва можуть почати рости.

Аргумент, що лежить в основі U-подібної крівойLAC на рис 8-7, полягає в тому, що економія отмасштаба домінує при низьких обсягах випуску, але в кінцевому підсумку, як тільки фірма становітсяочень великої, зростання управлінських витрат, обус-ловлений розширенням масштабу, перевешіваетету економію і середні витрати починають рости.
Однак форма кривої середніх витрат любойконкретной галузі визначається не загальними аргу-ментами щодо того, що, ймовірно , произой-дет, а швидше за все саме тим, що більшою мерезавісіт від галузевої виробничої функціі.Здесь варто розглянути кілька фактів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Негативна економія від масштабу"
 1. 5. Позитивна і отріцательнаяекономія від масштабу
  Крива короткострокових середніх сукупних іздер-жек АТС завжди має U-подібну форму, однакокрівая довгострокових середніх витрат не орга-тельно є U-подібної (хоча на рис 8-7 вона іявляется такої). Форма кривої долгосрочнихсредніх витрат відображає наявність позитив-ної і негативною економії від масштабу, де Короткострокові MC, відповідні будь-якому фіксованому підпри-ятію, будуть
 2. Резюме
  1. Виробнича функція описує всі технологи-чесання ефективні способи виробництва, показиваямаксімальний випуск, який може бути вироблена-ден при використанні заданих обсягів ресурсов.Економіческі ефективне виробництво мінімізації-рует альтернативну вартість ресурсів, використовуючи-екпортувати для виробництва будь-якого заданого випуску. 2. У короткостроковому періоді витрати змінних факто-рів
 3. 9.4. Аналіз використання фонду заробітної плати
  Потреба установи в грошових коштах, які використовуються на оплату праці персоналу, регулюється планом по фонду заробітної плати. Фонд заробітної плати планується виходячи з планового числа штатних посад і середнього розміру посадових окладів, а також надбавок, доплат та інших грошових виплат персоналу. При зміні умов оплати праці протягом року кошторисні призначення по фонду
 4. 4.5. Кредитний консалтинг
  Круг проблем, що вирішуються консалтингом, досить широкий. А спеціалізація компаній, що надають консалтингові послуги, може бути різною: від вузької, що обмежується яким - або одним напрямком консалтингових послуг (наприклад, аудит), до найширшої, що охоплює повний спектр послуг в цій галузі. Відповідно цьому, кожен фахівець (або кожна фірма), що працює в даній області,
 5. Ефект масштабу
  Під масштабом розуміється розмір фірми, виміряний обсягом випуску. Чим більше використовується факторів виробництва, тим виробництво більшими. Крупному виробництва властивий ряд переваг: доступно масове виробництво (звідси величина доходів висока), можуть бути провідниками науково-технічного прогресу (що сприяє зниженню витрат на одиницю продукції і збільшення прибутку),
 6. 1. Циклічність як форма розвитку національної економіки.
  Теорія циклів Циклічність як економічну закономірність визнають далеко не всі вчені-економісти. Проте вивчення реального життя підтверджує існування цього процесу, і циклічність як проблема не може не цікавити сучасної людини. Циклічність - це форма розвитку національної економіки і світового господарства як єдиного цілого, це рух від однієї макроекономічної
 7. 2. Фактори економічного зростання, їх класифікація
  Фактори економічного зростання - це причини, що породжують економічне зростання. Під факторами економічного зростання в економічній теорії розуміються ті явища і процеси, які визначають можливості збільшення реального обсягу виробництва, підвищення ефективності та якості зростання. Вони надають як пряме, так і непряме вплив на економічний зростання, тому за способом впливу на
 8. Лекція 10-я Нова історична школа
  Насамперед потрібно відзначити, що історична школа виникла в Німеччині. Приблизно з 40-х до 70-х рр.. минулого сторіччя зберігала свій вплив стара історична школа. Пізніше склалася нова або молода історична школа. Історична школа мала вплив у різних буржуазних країнах, але найбільш характерна і типова вона для Німеччини. Між старою і новою історичною школою мається це-
 9. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  Розглянемо погляди самого великого представника реви-зіонізма Карла Каутського. Каутський пройшов вельми звивистий життєвий шлях, пре- терпів велику еволюцію. Він почав свою наукову та політи-чний кар'єру захистом мальтузіанства, відразу ж виступивши як буржуазний ідеолог. Пізніше Каутський приєднався до соці-ал-демократії, причому на перших порах перебував під значним впливом
 10. Чим пояснюється ефект масштабу
  Існує багато пояснень позитивного і негативного ефекту масштабу. Економія, обумовлена розширенням масштабів виробництва, викликана тим, що: - у міру зростання розмірів підприємства збільшуються можливості використання переваг спеціалізації у виробництві та управлінні; - на більш великих підприємствах може застосовуватися високопродуктивне і дороге устаткування; -
© 2014-2022  epi.cc.ua