Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

2. Виробництво в краткосрочномперіоде


У цьому параграфі ми досліджуємо те, як залежить вкраткосрочном періоді обсяг виробленої фір-мій продукції від використовуваних обсягів витрат пе-ремінних факторів. Таким чином, ми маємо делос короткостроковій виробничою функцією, ха-теризується залежність обсягу випуску від обсягу змінних витрат фірми при неизмен-них витратах інших факторів.
Для простоти рас-дивимося приклад, в якому праця є едина змінним фактором виробництва
У табл. 8-2 показана залежність між випу-ському глобусів фірмою «Джайгентік Глоуб Компа-ні» і чисельністю працівників, зайнятих у виробництві глобусів, при незмінності всіх інших по-постійних витрат (в обсягах на 31 грудня 1987
).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Виробництво в краткосрочномперіоде "
 1. Для конкурентних максимізує прибуток фірм ^ ена товару дорівнює граничним витратам його виробництва.
  Виробництва. Якщо фірми мають можливість вільно вступати на ринок і залишати його, ціна товару дорівнює: мінімально можливим середнім сукупним витратам виробництва. Хоча протягом всієї глави ми використовували допущення, що аналізованих-мі фірми є приймаючими ціну, багато застосовані тут методи дослідження корисні для вивчення фірм на менш конкурентних ринках. 3 наступних
 2. 3. Криві витрат в краткосрочномперіоде
  виробництва в «Джайгентік», то издерж-ки виробництва будь-якого обсягу випуску фірми вкраткосрочном періоді повинні дорівнювати стоїмо-сті необхідних витрат праці для виробництва дан-ного випуску плюс вартість постійних факторів, що використовуються фірмою. Таким чином, ми можемвоспользоваться співвідношенням між затратамітруда і обсягом виробництва глобусів, побудований-ним в п. 2, поряд з інформацією про
 3. Сукупні і граничні витрати
  виробництва кожного обсягу випу-ска. Ці дані узгоджуються з даними табл. 8-2, показуючи обсяги випуску, вироблені із використанням кожного обсягу витрат праці. При за-витратах, складових 200 дол на кожного зайнято-го працівника в тиждень, змінні витрати в НЕ-ділю дорівнюють просто чисельності зайнятих, по-множення на 200 дол Наприклад, сім працівни-ків, необхідних для виробництва 6
 4. Резюме
  виробництва, показиваямаксімальний випуск, який може бути вироблена-ден при використанні заданих обсягів ресурсов.Економіческі ефективне виробництво мінімізації-рует альтернативну вартість ресурсів, використовуючи-екпортувати для виробництва будь-якого заданого випуску. 2. У короткостроковому періоді витрати змінних факто-рів можуть бути змінені, тоді як витрати постій-них факторів є
 5. 2. Рішення фірми про об'емепредложенія в краткосрочномперіоде
  виробництва абсолютно конкурентної фірми вкраткосрочном періоді. Перший крок полягає в ви-борі найкращого позитивного обсягу випуска.Ето дає обсяг пропозиції, максімізірующійпрібиль, в тому випадку, якщо фірма взагалі собира-ється небудь пропонувати. Другий крок полягає всравненіі прибутків, отриманих в результаті про-виробництва даного обсягу продукції, з прібилямів результаті припинення
 6. Завдання
  виробництво прохолодних напоїв, (2) ресторани швидкого обслуговування, (3) авто-мобільна промисловість, (4) панчішно-носочнаяпромишленность, (5) ринок орендарів житла в ва-шем місті. 3. Коли ціни на продукти сільського господарства низькі, фермери кажуть, що вони втрачають гроші. Чому жеоні таки продовжують виробляти? Об'яснітеето, показавши, яким має бути в даному випадку
 7. 6. Ціна капітальних активів
  проізводствеобуві. Хто б не був власником цього капіталу, він тепер матиме за нього нижчу це-ну, тому що протягом певного періодавремені капітал не буде приносити власнику су-громадської доходу. Вартість обладнання дляобувной промисловості знижується. Якщо корпо-рація володіє капіталом, який вона використовує впроізводственних цілях, сама вона стає
 8. Глосарій
  виробництва, розташованими в гра-ницах національної економіки, незалежно від їх принад- лежності. ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ (ВНП). Grossnational product (GNP). Ринкова вартість товарів іпослуг, вироблених протягом даного періоду фактораміпроізводства, що належать громадянам даної країни, незалежно від їх місцезнаходження. Номінальний ВНП з-міряє вартість продукції в цінах періоду
 9. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  виробництва та виникає з цього збільшення багатства і добробуту стали можливі тільки завдяки дотримання ліберальної економічної політики, яка представляла собою застосування економічних вчень на практиці. Саме ідеї класичних економістів ліквідували перешкоди, створювані віковими законами, звичаями і упередженнями щодо технологічних поліпшень і звільнили
 10. 3. Людська дія як кінцева даність
  виробництво конкретних ідей, суб'єктивних оцінок і дій подібно до того, як вони пояснюють отримання хімічної сполуки як необхідний і неминучий результат певної комбінації елементів. А доти ми змушені дотримуватися методологічного дуалізму. Людська діяльність один із засобів здійснення змін. Вона елемент космічної активності і становлення. Тому вона
© 2014-2022  epi.cc.ua