Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Сукупний продукт


У першому стовпці табл. 8-2 показані витрати праці «Джайгентік», виміряні кількістю працівни-ків, що працюють повний день, на тиждень, а у дру-ром стовпці показаний відповідний обсяг випу-ска глобусів на тиждень. Малюнок 8-1 графічно по-
ТАБЛИЦЯ 8-2. Сукупний, граничний і среднійпродукти праці у виробництві глобусів
Витрати Сукупний Граничний Середній праці, продукт продукт праці продукт праці чисельність (випуск), (випуск), (випуск), зайнятих в глобусів в глобусів на 1 глобусів на 1 тиждень тиждень зайнятого зайнятого

123456789 10Затрати праці (у працівниках на тиждень)
РІС.
8-1. Сукупний продукт праці у виробництві гло-бусів. Крива сукупного продукту (TP) праці показує об'єк-ем випуску, вироблений при різних рівнях витрат праціїх при заданих витратах постійних факторів. Кожна течкарісунка відповідає рядку табл. 8-1; ці тічки були простосоедінени прямими лініями

123456789 10Затрати праці (у працівниках на тиждень)
РІС. 8-2. Граничний продукт праці у виробництві Глобу-сов. Граничний продукт праці (MP) - це надбавка до випуску, отримана за рахунок додаткової одиниці витрат праці. Кри-вая MP представляє спочатку зростаючу (стадія I), а затемубивающую (стадія II) віддачу праці

називає залежність між затратами праці і со-сукупними випуском.
Зображена тут кріваяназивается кривої сукупного продукту
Про Крива сукупного продукту (TP) поки-показують залежність між витратами змін-ного фактора (наприклад, праці) та ітоговимоб'емом виробленої продукції .
Таблиця 8-2 і рис 8-1 показують, що чим большеработніков використовує «Джайгентік Глоуб», тембольше глобусів вона проізводіт3.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Сукупний продукт "
 1. 1. Загальні зауваження, що стосуються теорії ренти
  сукупного продукту об'єднаних зусиль всієї нації. Подібно всім іншим представникам класичної школи Рікардо не вдалося звільнитися від меркантилістську образу Volkswirtschaft. За його думки, проблема визначення цін представляла собою підпорядковану проблему розподілу багатства. Звичайна характеристика цієї економічної філософії як філософії промислового середнього класу сучасної
 2. Система національних рахунків
  сукупність статистичних макроекономічних показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника
 3. Валовий внутрішній продукт
  сукупна ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених на території країни за допомогою як національних (що належать громадянам країни), так і іноземних (що належать іноземцям) чинників виробництва протягом одного року. Розберемо дане визначення докладно, концентруючи увагу окремо на кожному його слові. 1. Сукупна: ВВП - це агрегований показник,
 4. Співвідношення показників у системі національних рахунків.
  Сукупного продукту - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника сукупного доходу - національний дохід (НД), особистий дохід (ЛД), наявний особистий дохід (РЛД). Змістовне відміну ВНП від ВВП вже було розглянуто раніше. Нагадаємо: величина ВНП відрізняється від величини ВВП на величину чистого доходу іноземних
 5. Закон граничної продуктивності
  сукупним продуктом (ТР). Середній продукт (АР) представляє обсяг випуску продукції на одиницю використовуваного фактора і розраховується діленням обсягу ТР випуску (ТР) на загальні витрати праці (L), тобто -. Граничний продукт (МР) являє собою надбавку до випуску (приріст ТР), отриману за рахунок використання додаткової одиниці змінного фактора виробництва (наприклад, додатково
 6. Висновки
  сукупним продуктом (7V), середнім продуктом (АР), граничним продуктом (МР). Тенденція до скорочення граничного продукту описується законом спадної віддачі або спадної граничної продуктивності. Продуктивність праці визначається відношенням обсягу продукції до витрат праці. 6. Виробництво здійснюється на окремому підприємстві (як правило, Однопрофільне виробництво) і фірмі
 7. 3. Еволюція теорій прибутку та підприємництва
  сукупний продукт зводиться до виплат факторам виробництва тобто в цих умовах економічної (чистої) прибутку не існує. Однак такий погляд на прибуток існував не завжди і його еволюція була тісно пов'язана з еволюцією поглядів на підприємництво. Поняття підприємця, що виконує функцію, повністю відмінну від функцій капіталіста і керуючого, формалізував в середині
 8. Лекція 7-я . Пізні роботи основоположників марксизму
  сукупного продукту, відома частина якого розподіляється для особистого споживан-ня членів суспільства, частиною використовуються нак відшкодування і розширення засобів виробництва, а також для накопичення в якості резервного фонду. Отже, ми бачимо, що робота «До житлового питання» содер-жит ряд дуже важливих положень, хоча в основному вона має полемічний характер і спрямована проти
 9. § 40. Результати суспільного виробництва і його ефективність
  сукупний суспільний продукт. Він являє собою масу різних товарів і послуг, створених працею сукупного працівника у різних сферах і галузях виробництва за певний проміжок часу (як правило, за рік). Сукупний суспільний продукт (СОП) складається з продуктів, отриманих на окремих підприємствах. Водночас, внаслідок суспільного поділу праці та кооперації,
 10. 5.1. РІВНОВАГУ сукупний попит і сукупна ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ БЛАГ. ПОЗИЦІЇ КЛАСИЧНОЇ І кейнсіанської теорії
  сукупного попиту (AD) та її динаміку. Найбільш дієвими є перші два: - споживчий попит (С), на частку якого припадає більше половини кінцевого сукупного продукту; - інвестиційний попит (I), сама мінлива і підвладна кон'юнктурним коливанням частину сукупних витрат, складаю -щая близько 20% величини цих витрат. Два наступних компонента при відомих
© 2014-2022  epi.cc.ua