Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Сухарєв. Економічний словник, 2008 - перейти до змісту підручника

Випуск товарів

Випуск товарів - дія митних органів, полягає у наданні відповідним особам користуватися і розпоряджатися товарами відповідно до митного режиму .

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Випуск товарів "
 1. Поняття виробничих можливостей. Крива виробничих можливостей
  випуску продукції). Необхідність постійного вибору, які ресурси і в яких кількостях використовувати для виробництва благ, яскраво демонструє модель під назвою «крива виробничих можливостей». Спрощено уявімо, що країна виробляє тільки два товари - автомобілі і літаки. Якщо вона сконцентрує всі свої економічні ресурси на випуску тільки автомобілів, вона зможе за рік
 2. 11.2.2. ЦІНОВА ОЛІГОПОЛІЯ
  випуску) як керованої (або стратегічної) змінної підприємства. Дійсно, при досконалої конкуренції, коли підприємства є ценополучателем, величина випуску, як ми бачимо, є єдина змінна, керована самим підприємством. Навпаки, за недосконалої конкуренції підприємство, як ми пам'ятаємо, може вибрати в якості стратегічної змінної або випуск, або
 3. Ключові терміни
  випуск продукцііНомінальний ВНПРеальний ВНПСпадБум Потенційний випуск продукцііРазрив ВНП Реальний ВНП на душу населеніяСовокупний попит і сукупна
 4. Лінія ціни горизонтальних, так як фірма є приймаючою ціну.
  Випуску ми використовуємо рис. 14.1. Припустимо, обсяг випуску фірми дорівнює Q1. При цьому обсязі виробниц-ства граничний дохід перевищує граничні витрати. Тобто якщо фірма збільшить обсяг випуску на одиницю, додатковий дохід (MRx) перевищить до-ти додаткові витрати (MCx). Прибуток, яка, як ми пам'ятаємо, дорівнює різниці валового доходу та сукупних витрат, зросте. Отже, поки
 5. Приведення до рівноваги
  випуску продукції в точці E на ріс25-9, розглянемо, що відбувається при будь-якому рів-ні випуску, відмінному від 1000. Спочатку предполо-жим, що випуск продукції, рівний, скажімо, 400, нижче рівноважного рівня. При рівні випуску 400совокупний попит становить 550 [(0,75 х 400) + + 250]. Сукупний попит перевищує обсяг вироб-ництва. Якщо фірми мають у розпорядженні запаситоваров, вони можуть продати більше,
 6. Запам'ятаємо, що загальний надлишок дорівнює цінності товару для споживача за вирахуванням витрат виробництва товару для монопольного
  випуску знаходиться в точці перетину кривої попиту і кривої граничних витрат. При обсягах нижче цього рівня цінність товару для по-требителей перевищує граничні витрати його виробництва, отже, збіль-шення випуску веде до зростання загального надлишку. Вище цього рівня пре-слушні витрати перевищують цінність товару для споживачів, а значить, при зниженні обсягу випуску
 7. 4. Випуск продукції і економіческійрост
  випуску продукції і витрат в еконо-Міці. Центральним поняттям тут є вало-вої національний продукт. Валовий національнийпродукт, або ВНП, - це вартість усіх товарів іпослуг, вироблених в економіці за даний пери-од4. Вартість випуску продукції за даний пери-од, виміряна в цінах цього періоду, називаетсяномінальним. ВНП. Номінальний ВНП, або общаястоімость виробництва продукції
 8. Рівноважний рівень випуску і полнаязанятость
  випуску продукції, тобто фірми в відбутися у-янии продати всю вироблену ними продукцію, а домашні господарства і фірми можуть пріобрестістолько товарів, скільки забажають. Але ми поки некасалісь рівня зайнятості, або, іншими словами, не задавалися питанням, чи обов'язково, що в етойсітуаціі кожен бажаючий працювати має етувозможность. До цих пір в нашому аналізі були відсутні какіеби то не було
 9. 9.3.2. ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ
  випуску, максимізує його прибуток. Процедуру вибору ілюструє рис. 9.12. Спочатку галузевої попит і пропозицію формують рівноважну ціну Р (рис. 9.12, а). На рис. 9.12, б LATC і LMC - криві середніх та граничних витрат тривалого періоду типового підприємства, SATC1, SMC1, SATC2, SMC2, SATC3, SMC3 - криві середніх і відповідно граничних витрат заводів трьох масштабів
 10. 20. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ завданнями з асортименту
  випуск товарів, які за своєю структурою, споживчими властивостями та якістю найбільш повно відповідають потребам покупців. У процесі аналізу необхідно встановити виконання плану і динаміку з виробництва сертифікованої продукції. Виконати завдання по асортименту - значить випустити вироби за заданою номенклатурою. Оцінка виконання плану по всьому асортименту
 11. Покажіть максимізує прибуток обсяг випуску.
  Випуску. По-Скажіть максимізує прибуток ціну. На діаграмі з попереднього питання покажи-ті обсяг випуску, який максимізує про-щий надлишок. Покажіть чисті збитки від мо-монополії. Поясніть відповідь. Що дає уряду право регулювання слі-яний компаній? Опишіть дві проблеми, що виникають, коли го-сударственние службовці, що займаються регулюються-рованием монополій,
 12. Що таке графік?
  Випуск продовольствіяпрі певному рівні виробництва розважити-ний. На будь картинці, яка зображує такого ро-да залежність, кожній парі чисел з таблиці зі-відповідає точка на зображенні, як на рис. 1-2.Рісунок 1-2 показує також безліч другіхпарних комбінацій випусків, не перелічених втабл. 1-1. Таким чином, малюнок містить большеінформаціі, ніж таблиця. Крім того, малюнок
 13. Ринок цінних паперів
  випусків, і позабіржовий оборот, де йде первинне розміщення нових емісій (випусків) акцій і облігацій, а також продаються і купуються акції та облігації минулих випусків не найбільших корпорацій. Рух цінних паперів викликає перелив капіталів з одних виробництв і галузей в інші на основі більш вигідного їх вкладення і, отже, структурні зрушення в
 14. ЦЕНОПРОІЗВОДІТЕЛІ І ценополучателем (Оголошуємо ЦІНУ І ПРІНІМАЮЩІЕЦЕНУ
  випуску. Оскільки між ціною мо-нополіста і рівнем випуску не існує ника-ких взаємозв'язків, то для монополіста не існує-ет кривої пропозиції. Таким чином, ми не можемо сказати, що моно-Пільна ціна і монопольний випуск определяютсясоотношеніем попиту та пропозиції . Але в умовах-ях монополії, як і в умовах досконалої кон-куренції, ціна і. випуск визначаються
 15. 2.2. Сукупна пропозиція
  випуску, який виробники готові продати при кожному значенні рівня цін. Крива сукупної пропозиції (рис. 2.2): а) у короткостроковому періоді (при фіксованих цінах) являє собою пряму, паралельну осі Y, б) в довгостроковому періоді (при гнучких цінах) являє собою пряму, паралельну осі Р , що відсікає на осі Y відрізок, рівний потенційному ВВП. {Foto20} Рис.2.2.
© 2014-2021  epi.cc.ua