Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Приведення до рівноваги


Щоб зрозуміти, як економіка досягає рівноважного рівня випуску продукції в точці E на ріс25-9, розглянемо , що відбувається при будь-якому рів-ні випуску, відмінному від 1000. Спочатку предполо-жим, що випуск продукції, рівний, скажімо, 400, нижче рівноважного рівня. При рівні випуску 400совокупний попит становить 550 [(0,75 х 400) + + 250]. Сукупний попит перевищує обсяг вироб-ництва. Якщо фірми мають у розпорядженні запаситоваров, вони можуть продати більше, ніж вони в дан-ний момент виробляють. Але це призводить до змен-шенням запасоа Якщо фірми не мають запасів това-рів, то вони будуть змушені відмовляти частини по-купатель, бажаючих придбати товари. Фірми, ймовірно, відреагують на скорочення запасів ілінеудовлетворенний купівельний попит збільшен-ням випуску продукції. Цей процес ілюструє перший рядок табл. 25-1.
При будь-якому рівні випуску продукції ніже1000 сукупний попит перевищує обсяг випуску
продукції. Фірми або витрачають свої товарні за-паси, або відмовляють покупцям і, отже, повинні збільшити випуск Мається на увазі, що вся-кий раз, коли випуск продукції нижче рівноважної-го рівня, він зростає, як показано в табл.
25-1.
Тепер припустимо, що випуск продукції переви-щує 1000 і дорівнює, наприклад, 1200. З таблиці. 25-1відно, що сукупний попит в цьому випадку ста-новить лише 1150 [(0,75 х 1200) + 250], що менше, ніж обсяг виробництва. Цього разу фірми вироб-водять більше, ніж вони в змозі продати. Возра-стають запаси товарів на складах фірм. Але це нетот приріст запасів, який фірми хотіли биосуществіть. Якби фірми справді хотелісделать ці запаси, останні вважалися б еле-том інвестиційного попиту (згадайте, що в ін-вестіціі включається величина бажаного приро-ста запасів на складах фірм). Таким чином, поки ми не перебували б у ситуації, коли совокупнийспрос менше обсягу випуску продукції. Коли со-сукупними попит падає нижче рівня виробництва, у фірм з'являється небажаний або незаплані-
462 Частина 6: Сукупний попит і фактори, що його визначають
ТАБЛИЦЯ 25-1 . Сукупний попит і приведення обсягу випуску до рівноважного рівня
Випуск, YI С - 0,75 Y AD-1 + С Y-AD Динаміка запасів Динаміка випуску 300250225475 -175 Падіння Зростання 800250600850 -50 Падіння Зростання 1000 250750 1000 0 Без змін Без змін 1200 250900 1150 +50 Зростання Падіння 1500 250 1125 1375 +125 Зростання Падіння * Мається на увазі небажаний або незапланований приріст запасів.

Рованний приріст запасів. У відповідь на це фірмисокращают обсяги випуску продукції.
Таким чином, ми показали, що випуск продук-ції знижується, якщо він перевищує 1000, і возра-стає, якщо він нижче цього рівня. Отже, рівень випуску продукції в економіці буде ра-вен 1000, чи рівню, при якому совокупнийспрос дорівнює обсягу випуску продукціі5.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Приведення до рівноваги "
 1. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  приведення економічної системи у відповідність зі станом ринку і рух до встановлення кінцевих цін і процентних ставок порушуються з появою нової інформації, а саме додаткової кількості інструментів, що не мають покриття, пропонованих на позиковому ринку. При валової ринкової ставкою, яка існувала напередодні цих пертурбацій, всі ті, хто був готовий зайняти гроші за цією ставкою, з
 2. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  приведення справ у відповідність з реальним станом ринку, асоціюється з кризою, спадом, поганим бізнесом, депресією. Люди протестують проти думки про те, що збурює елемент слід шукати в помилкових інвестиціях і надмірному споживанні в період буму і що подібний штучно створений бум приречений. Вони шукають філософський камінь, щоб змусити бум тривати вічно. Вище вказувалося на
 3. 6. Диференціальні рівняння математичної економічної теорії
  приведенню обставин у відповідність з дією тих елементів, які вже діють сьогодні. Система не може досягти стану рівноваги, якщо нові елементи, проникаючі ззовні, відхиляють її від тих траєкторій, які ведуть її до встановлення рівноваги. Однак поки рівновагу ще не досягнуто, система знаходиться в постійному русі, яка вносить зміни у вихідні дані. Рух
 4. Процентна ставка
  приведення один до одного потоків доходів (вигод) і витрат на основі ставки дисконту з метою отримання поточної (сьогоднішньої) вартості майбутніх доходів. Визначення дисконтованої вартості має суттєве значення для прийняття інвестиційних рішень підприємцем. Інвестувати необхідно тільки тоді, коли очікувані доходи будуть вищими, ніж витрати, пов'язані з інвестиціями. Світовий
 5. Зовнішні ефекти
  наведеному графіку (рис. 11.3) пропозиція скидання відходів зображено вертикальної кривої 5 і відображає встановлений державою граничний обсяг допустимого забруднення (100 тис. т). Він відповідає оптимальному рівню забруднення. На цей обсяг випускаються ліцензії. Рівноважна ціна ліцензій на ринку визначається перетином кривих попиту D і пропозиції S в точці Е (тобто 40 дол за 1 т
 6. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  наведених вище міркувань Маршалл робить висновок, що ціна пропозиції повинна забезпечити компенсацію всіх негативних відчуттів: заробітна плата - компенсацію за втому, відсоток - компенсацію за очікування, підприємницький дохід - плата за ризик. У цьому суть методологічного підходу Маршалла до визначення витрат. При даному підході хоча крива зростаючих цін пропозиції і визначається
 7. 3. Еволюція теорій прибутку та підприємництва
  приведенні пропозиції у відповідності з попитом на різних товарних ринках. Ця ідея Кантильона отримала подальший розвиток у роботах американського економіста Ф.Найта. Що стосується представників класичної політичної економії, то ні Сміт, ні Рікардо функцій підприємця не виділяли, очевидно вважаючи, що процеси виробництва та капіталовкладень є більш-менш автоматичними,
 8. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  наведений Кларком при ілюстрації закону спадної продуктивності. Якщо ми складемо вар-тість продукції, виробленої першого, другого, третього, четвертим і п'ятим робочим , то побачимо, що всі вони разом виробляють продукцію вартістю 30 дол, а отримують за-робітну плату 10 дол (по 2 дол кожен). Різниця по * ступає капіталісту у вигляді відсотка. Отже, з сто-имости в 30
 9. ) а. Виходячи з наведеного газетного спільнота-ня, як ви думаєте, вище або нижче світова ціна на
  наведеного газетного спільнота-ня, як ви думаєте, вище або нижче світова ціна на пшеницю і кукурудзу внутрішньої ціни в відсутність торгівлі? Проаналізуйте по-слідства скасування торговельних обмежень на добробут США. б. Якщо розглядати обидва ринки спільно, по-зволяет чи вільна торгівля витягувати прибуток американським фермерам в цілому або вони несуть збитки? Чи отримують ВИГОДУ
 10. Зовнішні ефекти в процесі споживання Jo Досі ми розглядали зовнішні ефекти, що у
  рівноважна кількість Qmarket. (А) Негативний зовнішній ефект, виникають-щий в результаті споживання (б) Позитивний зовнішній ефект, що виникає в результаті споживання Ціна алкоголю Qoptimum Qmarket Кількість Про алкоголю Qmarket Qoptimum Рівень освіти Зак. N »524 Частина 4. Економічна теорія суспільного сектора
© 2014-2022  epi.cc.ua