Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Зовнішні ефекти в процесі споживання Jo Досі ми розглядали зовнішні ефекти, що у

Зовнішні ефекти в процесі споживання Jo досі ми розглядали зовнішні ефекти, що у виробництві това-рів. Але екстерналії проявляються і в процесі споживання. Наприклад, споживання алкоголю створює негативні зовнішні ефекти у разі, коли п'яний водій, піддає небезпеці життя інших людей, управляє автомобілем. Положитель-ні екстерналії виникають і в освіті, так як високовчений населення вибирається гідне його уряд, що приносить вигоду кожному. Аналіз зовнішніх ефектів, що виникають в процесі споживання, аналогічний аналізу екстерналії, що виникають у виробництві. Як показано на рис. 10.4, крива попиту не відображає соціальну цінність товару. На графіку (а) представ-лени негативні зовнішні ефекти, що виникають в процесі споживання (на-приклад, пов'язані з алкоголем). У цьому випадку соціальна цінність менше, ніж приватна цінність, а соціально оптимальну кількість менша, ніж кількість, яке визначається ринком. На графіку (б) показаний випадок позитивної екстерна-ща, що виникла в процесі споживання (наприклад, ефект освіти). У ЕЮМ випадку соціальна цінність більше, ніж приватна цінність, а соціально оптималь ну кількість більше, ніж кількість, яке визначається ринком.
Уряд може скорегувати наслідки недосконалості ринку за допомогою інтерналізації зовнішніх ефектів. Відповідна реакція в слу-Рис. 10.4 ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ В Споживання На графіку (а) - ринок в умовах негативних зовнішніх ефектів, що виникають у процесі споживан-ня, такий як ринок алкогольних напоїв-ков. Крива, перед-ставлять соці-ально цінність, нижче, ніж крива попиту, а соціально оптимальне кількістю-ство, Qoptimum, менше, ніж одно-весна кількість, Qmarkct. На графіку (б) - ринок в умовах позитивних екстерналій процес-са споживання, наприклад ринок освіти. Крива, що представляє соціальну цінність, знаходиться вище кривої попиту, а соцма/і- але пш імал-ве кількостей '.). Qoptimum, більше, ніж рівноважне кількість Qmarket. (А) Негативний зовнішній ефект, виникають-щий в результаті споживання (б) Позитивний зовнішній ефект, що виникає в результаті споживання Ціна алкоголю Qoptimum Qmarket Кількість Про алкоголю Qmarket Qoptimum Рівень освіти Зак. N »524 Частина 4. Економічна теорія суспільного сектора ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Ivueedume приклад "'.
Ріцашельного. Позитивного - нинішні ефекту. Поясніть, чому: ^ зул'тати функціо-нування ринку в,: ловиях екстерналій - - ефективні. Чаї виникнення екстерналій в процесі споживання аналогічна дій у разі виникнення зовнішніх ефектів у виробництві. Щоб зрушити ринкова рівновага ближче до соціального оптимуму, у разі негативних зовнішніх ефектів використовується податок, а в разі позитивних екстерналій - субсидії. Саме цю політику проводить уряд у реальному житті: алко-гольние напої належать до числа товарів, які обкладаються найвищим подат-гом, а утворення субсидується за допомогою підтримки мережі громадських шкіл і урядових стипендій. Наведені приклади зовнішніх ефектів дозволяють зробити загальний висновок негативні зовнішні ефекти, вознікающіі процесі виробництва чи споживання, підштовхують ринки до виробництва більшого обсягу товарів, ніж це бажано для суспільства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Зовнішні ефекти в процесі споживання Jo Досі ми розглядали зовнішні ефекти, що у"
 1. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 2. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  Суть мудрості політиків-інтервенціоністів полягає в підвищенні ціни праці або шляхом державного декрету, або шляхом насильницьких дій або загрози подібних дій з боку профспілок. Підвищення ставок заробітної плати вище рівня, який був би визначений вільним ринком, вважається постулатом вічних законів моральності, а також необхідністю з економічної точки зору. Хто
 3. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [див Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 4. Процентна ставка
  В економічній літературі має місце тлумачення відсотка у вузькому сенсі (як плати за наданий кредит) і в широкому сенсі (як доходу, одержуваного в результаті використання фактора капіталу). В марксистській літературі відсоток розглядається як одна з форм прибутку. Остання має два види - підприємницький дохід і позичковий відсоток. Та частина прибутку, яку виплачує позичальник
 5. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  До епохи розвитку капіталізму економічні дослідження носили фрагментарний характер, в основному стосувалися аналізу господарської практичної діяльності, зрідка освітлюючись геніальними здогадками щодо глибинних законів перебігу економічних процесів. Економічні дослідження не носили самостійного характеру, а виступали як складова частина робіт, присвячених дослідженню загальних
 6. 1. Класична економічна теорія - витоки. Економічні погляди У. Петті
  Ми вже говорили про те, що меркантилізм як економічна теорія був пануючим напрямком економічної думки протягом майже трьох століть (з початку шістнадцятого до першої половини вісімнадцятого століття). Але не єдиним. Одночасно з ним виникають передумови іншого потужного економічного вчення, згодом отримав назву класичної політичної економії. Родоначальником
 7. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 8. 7.1. Структурні зміни в економіці розвинених країн наприкінці XIX-початку XX в.
  Завершення промислової революції сприяло зміні структури економіки всіх розвинених країн. Становлення фабричної промисловості додало технічному прогресу небачений темп. Технологічні зрушення тільки останній третині XIX в. були настільки великі, що деякі вчені пропонують назвати цей період "другого промислової революцією". У підсумку пар був замінений електрикою, почалася загальна
 9. § 1. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин
  Матеріальне виробництво - основа життя людського суспільства. Продуктивні сили і виробничі відносини. Власність у системі виробничих відносин. Економічна система Матеріальне виробництво - основа життя людського суспільства. Розвиток людського суспільства неможливо без матеріального вироб-ництва, створення матеріальних благ. Виробництво матеріальних
 10. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  Предмет економічної теорії. Відмінність економічної теорії від економіці і політичній економії. Основні функції економічної теорії. Обгрунтування системного визначення предмета економічної теорії Предмет економічної теорії. Предмет даної науки тісно пов'язаний з поняттям «економіка» (від грец. «oikos» - будинок, господарство, «nomos» - вчення, закон), а тому економічна наука? її
© 2014-2022  epi.cc.ua