Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Рівноважний рівень випуску і полнаязанятость


Рівень доходів, рівний 1000, є равновес-ним для рис. 25-9 в тому сенсі, що совокупнийспрос дорівнює випуску продукції, тобто фірми в відбутися у-янии продати всю вироблену ними продукцію, а домашні господарства і фірми можуть пріобрестістолько товарів, скільки забажають. Але ми поки некасалісь рівня зайнятості, або, іншими словами, не задавалися питанням, чи обов'язково, що в етойсітуаціі кожен бажаючий працювати має етувозможность.
До цих пір в нашому аналізі були відсутні какіеби то не було фактори, що обумовлюють досяг-ня в економіці рівня випуску продукції, приякому досягається повна зайнятість На рис 25-10фактіческій випуск продукції повинен находітьсяна рівні Y0, в той час як величина потенциаль-ного випуску становить Y *. У точці E наблюдаетсяопределенний дефіцит випуску продукції, але впріведенном аналізі сукупного попиту ніщо неговори про те, що він може бути ліквідований.
Дійсно, наш аналіз грунтується на тому, чтопрі даному рівні цін економіка може зупинитися на рівні випуску, що знаходиться нижче потен-ціального, і не мати при цьому будь-яких рухаю-
5 В аналізі ринку, проведеному в гол.
3, ієни змінювалися так, щоб від-ветствовать співвідношенню попиту та пропозиції. Рівень же доходовбил незмінним. У даному випадку зафіксовані ієни. Але оскільки вмасштабах всієї економіки сукупний обсяг випуску дорівнює сумі до-ходів, саме за допомогою регулювання рівня доходів достігаетсяравновесіе. Опис цього механізму приведення рівня випуску і до-ходів до рівноважного стану і є тим ядром, на основі кото-рого базується внесок Кейнса в макроекономічну теорію.
Щих сил, здатних наблизити обсяг проізводствак потенційного рівня. Фірми не мають стімулананімать безробітних, щоб розширити виробниц-ство, оскільки будуть не в змозі продати весьвозросшій обсяг виробленої продукції. Доданому рівні цін на шляху розширення випускупродукції до рівня повної зайнятості стоїть Дефі-цит сукупного попиту Фірми не стануть наніматьработніков більше, ніж це необхідно для випускатого кількості продукції, яке вони в состоянііпродать.
При даному постійному рівні цін сово-Купний попит визначає обсяг випуску продукциии рівень зайнятості, причому обсяг випуску можетбить нижче рівня випуску при повній занятості.Ісследуем тепер, як зміни сукупного спро-са впливають на рівноважний рівень доходів .

Доходи, випуск продукції
РІС. 25-10. Фактичний і потенційний рівні випус-ка продукції і дефіцит випуску. Рівновага совокупногоспроса і випуску продукції ще не гарантує, що випускпродукціі знаходиться на його потенційному рівні. При одно-весна рівні випуску продукції Y0 може існувати безра-ботіца, викликана дефіцитом випуску (Y * - Y0). Тут Y * - етоуровень потенційного випуску
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Рівноважний рівень випуску і полнаязанятость"
 1. 6. Монопольні ціни
  рівноважних станів і умов ідеальної конструкції рівномірно функціонуючої економіки. Вона нічого не може сказати про дії, які в кінцевому рахунку встановлять цю рівновагу і рівномірно функціонуючу економіку, якщо не трапиться додаткових змін у вихідних даних. У теорії монопольних цін математика ближче до реальної діяльності. Вона показує, яким чином монополіст
 2. Класична модель
  рівноважної ставкою номінальної заробітної плати W 1 та кількістю зайнятих LF. Припустимо, що попит на працю знизився і крива попиту на працю LD 1 зрушилася вліво (до LD 2). При номінальній ставці заробітної плати W 1 підприємці наймуть (пред'являть попит) на кількість робочих, рівне L 2. Різниця між LF і L 2 є не що інше, як безробіття. Оскільки в ХIХ в. не існувало посібників з
 3. Кейнсіанська макроекономічна модель
  рівноважну ставку відсотка визначити неможливо, так як крива інвестицій I і нова крива заощаджень S 2 не мають точки перетину у першому квадраті. Значить, рівноважну ставку відсотка (Rе) слід шукати на іншому, а саме - грошовому ринку (за співвідношенням попиту на гроші МD та пропозиції грошей МS) (рис. 3.5). 4. Оскільки на всіх ринках ціни жорсткі, то рівновага ринків
 4. Вплив монетарної політики на економіку
  рівень цін падає (від Р 1 до Р 2). І в тому і в іншому випадку економіка стабілізується. Рис. 9.4. Політика «дорогих грошей»: а) грошовий ринок; б) ринок інвестицій; в) ринок товарів і
 5. Процентна ставка
  рівноважну ціну (RE). Точка Е - точка перетину кривих попиту на капітал (D) і пропозиції капіталу (5). Тут відбувається збіг граничної прибутковості капіталу та граничних витрат втрачених можливостей, попит на позичковий капітал і його пропозицію збігаються. Необхідно розрізняти середню ставку відсотка, яка визначається за тривалий період часу, і ринкову ставку відсотка,
 6. Шоки попиту та пропозиції. Теорія катастроф. Стабілізаційна політика
  рівноважного обсягу виробництва і зайнятості на колишньому
 7. Висновки
  рівноважні (Y=С + I, де Y-реальний НД ; С-споживчі витрати; / - чисті інвестиції) і нерівноважні (У=С + / + / н, де / н - незаплановані інвестиції в товарно-матеріальні цінності). 6. Ринок товарів і послуг - це форма конкурентної зв'язку між суб'єктами ринку з приводу купівлі і продажу всіх благ, вироблених в національній економіці протягом певного періоду часу і
 8. Визначення економічного зростання
  рівноважний економічне зростання. Пояравновесним економічним зростанням розуміється такий розвиток національної економіки в довгостроковому періоді, при якому обсяги сукупного попиту та сукупної пропозиції, що збільшуються від періоду до періоду, постійно рівні між собою. З цього визначення випливає, що при рівноважному зростанні сукупний попит і сукупна лредложеніе збільшуються однаковими
 9. 4. Сучасні моделі економічного зростання
  рівноважного економічного зростання, який характеризується рівномірним і однаковим збільшенням ендогенних макроекономічних параметрів. Однак за допомогою запропонованої цим ученим моделі можна провести і аналіз оптимального рівноважного зростання, який характеризується максимально можливим рівнем споживання. Норма накопичення капіталу, що забезпечує рівноважний економічне зростання з максимальним
 10. 3. Економічні погляди Д. Рікардо
  рівноважна ціна, що забезпечує стаціонарний рівень населення). Природна ціна залежить від традицій і звичаїв. Якщо ціна праці падає нижче природної, становище робітників значно погіршується і "стає найвищою мірою сумним". Лише після того, як позбавлення, позбавивши їх тих предметів комфорту, які звичка робить абсолютно необхідними, скоротять їх число, ринкова ціна підніметься до
© 2014-2022  epi.cc.ua