Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

5. Зростання сукупного попиту


Що станеться з обсягом випуску продукції, еслівелічіна сукупного попиту зміниться? Предполо-жим, зокрема, що фірми тепер більш оптимізатора-стично дивляться на свої перспективи і решаютпріобресті нове обладнання для іспользованіяпрі виробництві продукції в обсягах, коториедолжни задовольнити майбутній попит інвестиція-ційний попит зростає з 250 до 300. У результатесовокупний попит збільшується на 50 для каждогоіз рівнів доходів. Крива сукупного попиту нарис 25-11 переміщається з положення AD в поло-ються AD '.
Перед тим як заглиблюватися в деталі, давайте по-думаємо про те, що може трапитися з об'ємом ви-пуску продукції. Зрозуміло, він збільшиться, по-скільки збільшився попит на товари. Але наскільки? Коли величина попиту на товари зросте на 50, фірми збільшать обсяги випуску. Це означає, чтодомашніе господарства отримають більші доходи, що всвою чергу призведе до збільшення споживач-ського попиту. Фірми розширять масштаби вироб-ництва ще більше. Таким чином, випуск про-дукції, ймовірно, збільшиться більш ніж на 50. Нонасколько він зросте і що може остановітьетот процес зростання випуску продукції?
Малюнок 25-11 показує, що перемещеніевверх кривої сукупного попиту на 50 одиниць під-нимает рівноважний рівень випуску продукції отпервоначального рівня 1000 в точці E до 1200 Вточку? '. Дійсно, при збільшенні інвестицій-онного попиту на 50 випуск продукції возрастетна величину значно більшу, ніж 50, але не бу-дет рости до безкінечності. Новий равновеснийвипуск продукції дорівнює 1200.
Тепер ми хочемо отримати відповіді на два питан-са: чому при збільшенні інвестиційного спросана 50 одиниць рівень випуску продукції віку-ет більше, ніж на 50 одиниць, і чому він віку-ет саме на 200? Пояснення наведено в табл.25-2. У першому рядку проілюстровано первісної стан рівноваги з табл. 25-1 - з ін-вестиционного попитом на рівні 250 і випускомпродукціі на рівноважному рівні 1000. Первимшагом є збільшення попиту на инвестицион-ні товари до 300. Припустимо, що фірми несподівані зміни сукупного попиту і потомупродолжают виробляти 10006. Але це означає, що обсяг випуску продукції нижче рівня сово-
6 Чому може статися так, що фірмам не вдасться збільшити обсяг виробництва, в той час як рівень їх інвестиційного попиту виріс? Лише невелика кількість фірм виробляє обладнання , інстру-мент і інші інвестиційні товари.
Навряд чи цим фірмам удастсямоментально збільшити випуск своєї продукції, як тільки інші фір-ми розширять масштаби попиту на інвестиційні товари.

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Доходи, випуск продукції
РІС. 25-11. Зростання інвестиційного попиту призводить до збіль-шення обсягу випуску. Коли інвестиційний попит віз-розтане з 250 до 300, крива сукупного попиту сдвігаетсявверх з AD до AD '. Вона зміщується вгору на 50 одиниць для каж-дого рівня випуску, оскільки це величина, на яку возросспрос для кожного рівня випуску. Зрушення кривої совокупногоспроса призводить до збільшення обсягу випуску, по мірі того какекономіка рухається від точки E до точки? '. Збільшення доходу, при якому відновлюється рівновага, становить 200едініц
купного попиту на 50 одиниць. Фірми сокращаютсвоі запаси, щоб задовольнити збільшений попит, а також відповідають на появу надлишкового спросарасшіреніем масштабів виробництва
На другому кроці фірми виробляють вже 1050едініц Це такий рівень випуску продукції, ко-торий точно задовольнив би попит на товари наперво кроці. Але оскільки фірми увелічіваютоб'еми випуску, зростають доходи і, отже, рівень споживчого попиту на товари такжевозрастает. Таким чином, на другому кроці потреб-ня збільшується і тепер перевищує первона-чільного рівень 750. Приріст масштабів потребле-ня на 37,5 одиниці повністю обумовлений роз-ренієм виробництва фірм на 50 одиниць: предель-ная схильність до споживання дорівнює 0,75, і від-повідно розширення випуску продукції і дохо-дів на 50 одиниць збільшує потребітельскійспрос на 37 , 5. Фірми виробляють 1050 одиниць, таккак сукупний попит виріс Але сукупний попит (на цей раз його споживчий компонент) про-продовжували рости в результаті збільшення доходів до1050. Тому на другому кроці сукупний спросвсе ще вище випуску продукції. Перевищення те-
ТАБЛИЦЯ 25-2. Реакція на зміну інвестиційного попиту
YI
С=0.75Y AD=I + С Y-AD Динаміка запасів Динаміка випуску
Початкова рівновагу 1000 250 750 1000 0 Без змін Без змін Збільшення інвестиційних расходовШаг I 1000 300750 1050 50 Падіння Зростання Крок IIШаг IIIШаг IV 1050
1087,5
1115,6 300300300 787,5815,6836,7 1087,51115,61136,7 37,528,121,1 ПаденіеПаденіеПаденіе РостРостРост Нова рівновага
1200
300
900
1200
Без змін
Без змін

перь одно 37,5 одиниці.
І знову запаси падають, івновь фірми відповідають на це розширенням випу-ска продукції.
Припустимо далі, що на третьому кроці фірмипроізводят досить продукції для того, чтобиудовлетворіть попит, який був на другому шаге.Ето означає, що випуск продукції тепер знаходить-ся на рівні 1087,5. Проте знову збільшення випу-ска продукції викликає зростання доходів і, отже, призводить до збільшення потребітельскогоспроса Фірми не схильні розпродавати все своітоварние запаси, а тому знову збільшують ви-пуск продукції. Відзначимо, що на кожному кроці з-биток сукупного попиту над випуском продукціісоставляет меншу величину, ніж на предидущемшаге. Цей надлишок зменшується, оскільки споживачем витрачають лише частина з кожного додаткових-ного долара доходів в міру зростання випуску продук-ції. Випуск продукції поступово доганяє попит
Процес буде тривати доти, поки набудуть досягнутий новий рівноважний рівень випуску, рівний 1200. Тільки при цьому рівні випуску сово-Купний попит дорівнює обсягу виробництва. Отже, попит в цій точці не перевищує об'емоввипуска продукції, небажане виснаження товар-них запасів припиняється і випуск продукції, та-ким чином, утримується на постійному рівні
Скільки часу необхідно, щоб економікадостігла нового стану рівноваги? Це зависитот того, наскільки добре фірми розуміють сутьпроісходящего процесу. Якщо вони механічно ре-що регулюють рівень виробництва на кожному з ша-гов, з тим щоб задовольнити змінилися напредидущем етапі масштаби попиту, для приведе-ня економіки в стан рівноваги знадобляться-ся тривалий час. Однак розумні підприємцям усвідомлюють, що при цьому на кожному кроці оніпроізводят занадто мало і тим самим істощаютсвоі товарні запаси. Тому вони пристосуються
до нової рівноваги швидше, ніж це предполагаеттабл. 25-2. Тепер перейдемо до встановлення болееточной залежності між початковим повели-чением інвестиційного попиту і результірующімізмененіем рівня рівноважних доходів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Зростання сукупного попиту "
 1. Кейнсіанська макроекономічна модель
  зростання цін на товари відбувається не одночасно із зростанням цін на ресурси (як правило, має місце запізнення, т. е . часовий лаг, тому зростання цін на ресурси відбувається непропорційно зростанню загального рівня цін) і все більшого значення набувають очікування економічних агентів, то в макроекономічних моделях (і неокласичної, і неокейнсианской) крива короткострокового сукупної пропозиції
 2. Інфляція і її показники
  зростання загального рівня цін. У даному визначенні важливі наступні слова: 1) стійка. Це означає, що інфляція - процес тривалий, якась тенденція, і тому її слід відрізняти від стрибка цін, 2) загального рівня цін. Інфляція не означає зростання всіх цін в економіці. Ціни на різні товари можуть вести себе по-різному: підвищуватися, знижуватися, залишатися без зміни. Важливо, щоб збільшився загальний
 3. Попит створює пропозицію
  росто обмінюються «товар на товар», а продаються і купуються. Якщо попит менше виробленої в суспільстві продукції, то виникає невідповідність, частина продукції не знаходить збуту. Ціни не встигають вирівнювати попит і пропозицію. Тут діє «ефект храповика». У разі зростання попиту ціни ростуть, у разі його скорочення вони залишаються на колишньому рівні. Знизити рівень заробітної плати
 4. Глосарій
  ространственний арбітраж) або різниці в динаміці курсу (часовий арбітраж) Валютний курс - співвідношення обміну двох грошових одиниць або ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошовій одиниці іншої країни Валютний ринок - сукупність всіх відносин, що виникають між суб'єктами валютних операцій. З інституційної точки зору валютний ринок являє собою безліч великих
 5. 1.3. Сукупного попиту та сукупної ПРОПОЗИЦІЯ. ФАКТОРИ, ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ
  зростання цін за інших рівних умов веде до зниження рівня сово-купного попиту. Разом з тим модель AD-AS не слід розглядати як більш масштабний варіант мікроекономічної моделі ринково-го попиту і ринкової пропозиції. Ці моделі абсолютно различ-ни. Коли розглядаються попит та пропозиція на конкретному рин-ке, поведінка покупців і продавців залежить від можливості пере-міщення
 6. 6. Кейнсіанська економічна теоріяі державний активізм 21
  зростання, супроводжувалосяється ющуюся аналогічної грошовою політикою. Приня-то вважати, наприклад, що саме завдяки значним скорочення податків в 1964 р. вдалося ви-вести економіку зі спаду і досягти стану пів-ної зайнятості та навіть сверхзанятости. У той времяподобная економічна політика представляласькрайне ефективною та успішною. «Нова економі-чна теорія» (new economics), як її потім
 7. Резюме
  зростанні випуску продукції і зайнятості ставка зар-плати зростає. 4. Перетин кривих сукупного попиту і сукупно-го пропозиції визначає рівноважні рівні випу-ска продукції і цін. Приріст грошової маси сдві-Гаета криву сукупного попиту вправо і увелічіваеткак обсяг виробництва, так і рівень цін. Аналогич-но: м'яка фіскальна політика зсуває криву со-сукупного попиту вправо,
 8. Прострочена заборгованість по заробітній платі
  зростанням доцільний коефіцієнт збільшилася і кількість осіб, які отримують доходи нижче прожиткового мінімуму. Якщо в цілому за 2000 р. кількість осіб, що живуть нижче прожиткового мінімуму, становила 44 млн. чоловік, то за перше півріччя 2001 р. воно збільшилося до 47,2 млн. чоловік. Це ще одне з серйозних протиріч в системі заходів, що проводяться в рамках соціально-економічної політики, і результат запровадження
 9. 2. Сукупний попит і сукупна пропозиція
  Зростанню з них є наступне: Сукупний попит AD (від англ.aggregate demand) - це сума всіх індивідуальних попитів на кінцеві товари і послуги, що пропонуються на ринку. Сукупний попит пред'являють агреговані суб'єкти ринкової економіки, які несуть при цьому сукупні витрати. Тому під сукупним попитом розуміються сукупні витрати, які готові нести домогосподарства, бізнес,
 10. 3. Проста модель макроекономічної рівноваги AD-AS
  ространеніе. Макроекономічна рівновага в моделі AD-AS - це такий стан економіки, коли весь вироблений національний продукт повністю куплений, тобто виробництву відповідає платоспроможний попит. За допомогою моделі AD-AS можна:? вивчати проблеми суспільного виробництва;? вивчати проблеми інфляції та економічного зростання;? виявляти вплив економічної
© 2014-2022  epi.cc.ua