Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Логіка економічного зростання, 2001 - перейти до змісту підручника

Прострочена заборгованість по заробітній платі

(млн. руб.)
Простроч- ная
заборгова-ність У тому числі через
недофінан-нансування з бюджету через
відсутність власних коштів На 1 Січень 2000 43741 10165 33576 На 1 січня 2001 31690 4942 26748 На 1 жовтня 2001 34174 4529 29645
У 2001 р. почався перехід до нової податкової системі, пов'язаної з введенням єдиного податку на доходи населення в розмірі 13% і зниженням податку на прибуток. Не обговорюючи прийнятого закону про зміну податкових надходжень по суті (тут потрібне самостійний аналіз), потрібно підкреслити, що це викликало ряд істотних і досить суперечливих наслідків.
Виріс доцільний коефіцієнт, що показує співвідношення між 10% населення з найвищими доходами до 10% населення з найнижчими доходами. Він досяг величини 14,1 рази (у 2000 р. він становив 13,7 рази). Треба сказати, що така величина доцільний коефіцієнт є найвищою за останні 10-12 років (за винятком 1994 р.).
Зростання чисельності населення з високими доходами веде до підвищення попиту на імпортні товари, а не на товари вітчизняного виробництва. Тут діють досить відомі в економічній науці поняття (на жаль, забуті останнім часом нашими спеціалістами), в тому числі категорія «соціальна споживча вартість».
Вона характеризує не якість товару як такого, а ступінь його престижності та комфортності. Тим самим виступає своєрідним показником, що показує специфічний вид соціального благополуччя і далеко не завжди якість виробів.
Така динаміка доходів населення, природно, народжує попит не на продукцію вітчизняних виробників, а на імпортні товари, що знаходить відображення в поступовому зміні динаміки попиту та підвищенні в ньому частки імпортних товарів. Тут далеко не завжди відбивається якість продукції.
Одночасно з ростом доцільний коефіцієнт збільшилася і кількість осіб, які отримують доходи нижче прожиткового мінімуму. Якщо в цілому за 2000 р. кількість осіб, що живуть нижче прожиткового мінімуму, становила 44 млн. чоловік, то за перше півріччя 2001 р. воно збільшилося до 47,2 млн. чоловік. Це ще одне з серйозних протиріч в системі заходів, що проводяться в рамках соціально-економічної політики, і результат запровадження досить примітивної системи оподаткування.
Тут проявляються й інші аналогічні процеси, що показують не тільки успіхи економічного зростання, але і його внутрішні суперечності. Прийняте недавно рішення про підвищення заробітної плати військовослужбовцям виглядає формально дуже вражаючим. Воно свідчить про суттєве прирості заробітної плати військовослужбовцям, насамперед офіцерському складу.

Однак, так виглядає справа, якщо порівнювати цифри, як кажуть, «в цілому». Справа в тому, що одночасно з підвищенням оплати праці військовослужбовці починають платити з цих зрослих доходів прибутковий податок, якого вони раніше не платили. До того ж знімаються і ті пільги, які вони мали при оплаті комунальних послуг, що також з'їдає більшу частину доходів. У підсумку реальний попит цієї групи населення навряд чи зросте, незважаючи на зовнішню привабливість цифр в цілому, які широко використовуються керівниками Уряду і його органів для впливу на громадську думку.
Крім того, треба мати на увазі, що численні оцінки, які висловлюють як вітчизняні, так і зарубіжні фахівці, засновані на спостереженні подій у Москві. Дійсно, для приїжджають в нашу країну столиця виглядає вітриною, яка демонструє підйом бізнесу та зростання сукупного попиту. Однак вони, на жаль, не відображають реальностей, існуючих в країні. Москва, як і, можливо, ряд інших міст, живе за іншими нормами, ніж Росія в цілому.
Тому детальний аналіз економічного зростання і його протиріч вимагає більш глибокого і професійного аналізу процесів, що відбуваються не тільки по країні в цілому, а й за її регіонах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Прострочена заборгованість по заробітній платі "
 1. Пом'якшення грошово-кредитної політики
  Початок економічного зростання викликало потребу в додаткових коштах для обслуговування процесу відтворення. Додатковий попит на гроші, як відомо будь-якому фахівцеві, знаходиться в прямій залежності від зростання обсягу ВВП. До того ж перемикання коштів на обслуговування реального сектора сповільнило швидкість обігу грошей і стало додатковим фактором зростання грошової маси.
 2. Податки та доходи населення
  В даний час, як і минулого року, вирішальна роль у стимулюванні економічного зростання належить сукупному попиту, в тому числі доходах населення. Вони росли досить високими темпами, про що сказано вище. Однак за цими цифрами ховається і цілий ряд протиріч, які вимагають до себе досить серйозної уваги. Разом із зростанням нарахованої реальної заробітної плати реально
 3. 11.3. Аналіз складу, структури і динаміки кредиторської заборгованості
  В умовах становлення і розвитку ринкової економіки кредиторська заборгованість є різновидом комерційного кредиту і важливим фактором стабілізації фінансового стану. Вивчення кредиторської заборгованості починається з визначення її питомої ваги у формуванні фінансових ресурсів установи. На початок року питома вага кредиторської заборгованості в сумі по балансу становив 5,7% і до
 4. 11.4. Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості
  Дебіторська та кредиторська заборгованість повинна аналізуватися комплексно у взаємозв'язку один з одним. Показовим для порівняльного аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості є спеціальний коефіцієнт, що характеризує співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості. Він розраховується як відношення залишків кредиторської заборгованості до залишків дебіторської заборгованості
 5. 2.1. Бюджетна класифікація як основа організації аналізу виконання кошторису витрат, характеристика видів витрат
  Правильність обліку доходів і витрат бюджету забезпечується єдністю системи бюджетного обліку, в основі якої лежить бюджетна класифікація, що передбачає науково обгрунтовану, обов'язкову угруповання доходів і витрат бюджету за однорідними ознаками, закодованим в певному порядку. Бюджетна класифікація використовується для складання і виконання бюджетів і покликана забезпечити
 6. 3.4. Аналіз складу і структури витрат
  За даними балансу виконання кошторису та місячного звіту про витрачання коштів, виділених з республіканського бюджету на 1 січня 2002 р., за наведеними в розділі 2 формулами можна визначити величину касових та фактичних видатків , вироблених прокуратурою за 2002 р. Так, КР=Он.г + П - Ок.г, (3.1) де Он.г - залишки грошових коштів на поточних рахунках установи на початок року (1,3 млн
 7. 5.2. Аналіз співвідношення касових та фактичних видатків лікарні
  Вивчення співвідношення між касовими та фактичними витратами дозволяє виявляти причини, напрямки і розміри відхилень витрат, що виникають в процесі виконання кошторису. Як зазначалося раніше, фактичні витрати - це витрати звітного періоду на утримання бюджетної установи. Їх вивчення дозволяє судити про ефективність використання бюджетних коштів, встановлювати ступінь
 8. 5.3. Аналіз дотримання кошторисних призначень
  Аналіз дотримання кошторису витрат здійснюється шляхом зіставлення касових та фактичних видатків з витратами як в цілому по кошторису, так і по кожній статті окремо. Це дозволяє встановлювати недорасхода кошторисних призначень або надкошторисних витрати і таким чином давати характеристику діяльності установи з виконання кошторису витрат. Недовикористання бюджетних коштів небажано,
 9. 11.2. Аналіз дебіторської заборгованості
  Дебіторська заборгованість бюджетної установи за коштами бюджетного фінансування являє собою такий стан розрахунків, при якому допущено відволікання асигнувань з бюджету і використання їх іншими організаціями або особами . Збільшення або зменшення дебіторської заборгованості робить великий вплив на фінансове становище установи та від контролю за її рухом безпосередньо
 10. 1 ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ НА ДОЛЯ В НАДХОДЖЕННЯ ПОДАТОК НАДХОДЖЕННЯ, ДУШУ НАСЕЛЕННЯ, надходжень ФЕДЕРАЛЬНОГО У% В $ МЛРД в
  1 ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ НА ДОЛЯ В НАДХОДЖЕННЯ ПОДАТОК НАДХОДЖЕННЯ, ДУШУ НАСЕЛЕННЯ, надходжень ФЕДЕРАЛЬНОГО У% В $ МЛРД в $ УРЯДУ США: 1995 г. Прибутковий монолог 590 2243 44 Податки соціального страхування 485 1842 36 Податок на прибуток корпорацій 157597 12 Акцизи 58 219 4 Інші 61 233 4 Разом 1351 5134 100 Джерело: Economic Report of the President,
© 2014-2022  epi.cc.ua