Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Логіка економічного зростання, 2001 - перейти до змісту підручника

Пом'якшення грошово-кредитної політики


Початок економічного зростання викликало потребу в додаткових коштах для обслуговування процесу відтворення. Додатковий попит на гроші, як відомо будь-якому фахівцеві, знаходиться в прямій залежності від зростання обсягу ВВП. До того ж перемикання коштів на обслуговування реального сектора сповільнило швидкість обігу грошей і стало додатковим фактором зростання грошової маси.
У результаті обсяг грошової маси М2 зріс за 2000 р. з 704,7 до 1144,3 млрд. руб., А готівка (МО) збільшилися з 266,6 до 419,3 млрд. рублів. При цьому, як уже вказувалося, темпи інфляції залишалися на низькому рівні.
Фінансовою основою для зростання грошової маси послужило істотне розширення золотовалютних резервів Центрального банку. Сталося те, що називається пом'якшенням грошово-кредитної політики, підвищенням рівня монетизації економіки.
У підприємств з'явилися додаткові обігові кошти. Прострочена кредиторська заборгованість по платежах, що досягла піку в середині року, почала скорочуватися в абсолютному вираженні.
Рівень простроченої заборгованості із заробітної плати через недофінансування з бюджету скоротився з 10 165 на початок року до 4942 млрд. руб. на його кінець. Унаслідок відсутності власних коштів - з 33576 до 26748 млрд. рублів. Почалася регулярна виплата пенсій.
Деяке підвищення цін на початку нинішнього року було викликано не зростанням грошової маси, а ослабленням державного контролю за зростанням цін і тарифів природних монополій.
Словом, пом'якшення грошово-кредитної політики послужило додатковим стимулом економічного зростання. Однак такий підхід суперечив досягнутим раніше домовленостям по «вашингтонським консенсусу». Почалося послідовне тиск на Центральний банк, вимога змінити його статус, штучне тиск на зниження грошової маси в обігу. Негативний вплив на економічне зростання подібних дій може позначитися вельми скоро.
Ліквідація незалежності Центрального банку та підпорядкування його діяльності уряду стане найбільшим кроком назад у здійсненні економічної реформи.
Ця незалежність, яка спирається на ретельний аналіз світового досвіду, була прийнята ще в 1990 році. Вона зберігається і до теперішнього часу.
Однак найближчим часом можна чекати спроби змінити статус Центрального банку. Причому в умовах сформованого в Державній думі «більшості», готового чітко проводити надходять з уряду законодавчі проекти, небезпека ревізувати прийняті раніше і схвалені науковою громадськістю країни рішення вельми велика.
Для створення резервного бюджету, про що говорив Президент Російської Федерації В.В. Путін у своєму Посланні, необхідного для оплати витрат, пов'язаних із зміною зовнішніх умов, можна дозволити уряду закуповувати у ЦБ частину валютних ресурсів. Це і дозволить, як прийнято говорити, «стерилізувати» додаткову валюту. Але скасовувати незалежний статус провідного банку країни як кредитора останньої інстанції було б не тільки необачно, а й по суті помилково.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Пом'якшення грошово-кредитної політики "
 1. Грошово-кредитна політика та валютний курс
  Зміни процентних ставок в значній мірі залежать від грошово-кредитної політики держави і дій центрального банку тієї чи іншої країни з регулювання валютного курсу. При посиленні грошово-кредитної політики обмежується зростання грошової маси, а значить, відносно скорочується пропозиція національної валюти на валютних ринках, що відповідно повинно вести до підвищення її
 2. Коментарі
  [ 1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 3. Тема 42. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  1. Поняття інфляції та її форми. Інфляція як економічне явище обумовлена існуванням паперових грошей. Інфляція - надмірне переповнення грошового обігу паперовими грошима понад потреб товарообігу, що приводить до знецінення грошей, зростання цін, погіршення якості товарів, що випускаються. Інфляція виявляється в першу чергу в рівні цін, її можна зафіксувати через
 4. Висновки
  1. Перехід до ринку супроводжується лібералізацією економіки - відмовою держави від монополії на ті чи інші види господарської діяльності або різким обмеженням його регулюючих функцій. Одночасно відбувається перехід від переважно адміністративних методів державного регулювання до економічних (через грошово-кредитну і бюджетно-податкову системи). 2. При переході від планової
 5. 5.7. Економіка Росії наприкінці XVIII-перш. третини XIX вв.
  Соціально-економічне становище Росії в кінці XVIII-першої третини XIX в., що припадає на підвищувальну фазу економічного циклу 1800-1850 рр.., було передкризовим, оскільки в економіці пере-плелися найскладнішим чином старі, феодальні форми господарства і нові, ринкові відносини. Незважаючи на відмінності в економічній політиці Павла I, Олександра I і Миколи I, їх діяльність цілком
 6. § 50. Причини і механізм циклічних коливань
  Причини циклічності в розвитку економіки. Для суспільства характерно в цілому поступальний економічний розвиток. Економічне зростання забезпечується за рахунок приросту робочої сили, основного капіталу і освоєння досягнень НТП. Однак детальний статистичний аналіз, що проводиться багатьма дослідниками, показує, що на тлі загального тренду спостерігаються досить істотні, періодично повторювані
 7. § 51. Фінансові та структурні кризи в економіці
  Фінансові кризи і особливості фінансової кризи кінця 90-х рр.. Структурні кризи і структурна перебудова в економіці. Теорія довгих хвиль М. Кондратьєва Фінансові кризи і особливості фінансової кризи кінця 90-х рр.. Фінансова криза - глибоке розлад фінансової системи країни, яке супроводжується зростанням темпів інфляції, кризою неплатежів, різким, як правило,
 8. 3.4. МЕТОДИ БОРОТЬБИ З БЕЗРОБІТТЯМ. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК БЕЗРОБІТТЯ, ІНФЛЯЦІЇ І ВНП
  Державне регулювання ринку праці - це комплекс еко-номічного, адміністративних, законодавчих і організаційних заходів держави щодо захисту працівників від фінансових втрат, викликаний-них безробіттям. Методи боротьби з безробіттям визначаються наукової концепції-їй, якою керується уряд країни при розробці дер-жавних програм зайнятості. Відповідно до поглядів
 9. 1. Загальна оцінка концепції проекту федерального бюджету на 2002 рік
  Проект федерального бюджету 2002 представлений в новій конструкції, нібито орієнтованої на виконання положень Бюджетного послання Президента Російської Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації про забезпечення збалансованості федерального бюджету не тільки в 2002 р., але і в середньостроковій перспективі, особливо в 2003 р., на який припадає пік виплат за зовнішнім боргом, а також
 10. 2. Світогляд і ідеологія
  Теорії, направляючі діяльність, часто недосконалі і незадовільні. Вони можуть бути суперечливими і непридатними для вбудовування у всеосяжну і логічно струнку систему. Якщо ми представимо всі теореми і теорії, направляючі поведінка окремих індивідів і груп, у вигляді логічно зв'язного комплексу і спробуємо, наскільки це можливо, привести їх у систему, тобто під
© 2014-2022  epi.cc.ua