Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Запам'ятаємо, що загальний надлишок дорівнює цінності товару для споживача за вирахуванням витрат виробництва товару для монопольного

Запам'ятаємо, що загальний надлишок дорівнює цінності товару для споживача за вирахуванням витрат виробництва товару для монопольного вироб-водія. Рис. 15.7 демонструє нам визначення обсягу виробництва нашим «специ-АЛИСТА доброї волі». Крива попиту відображає цінність товару для споживачам-лий, тобто суму, яку вони готові заплатити за товар. Крива граничних витрат відображає витрати монополіста. Таким чином, суспільно ефек-тивний обсяг випуску знаходиться в точці перетину кривої попиту і кривої граничних витрат. При обсягах нижче цього рівня цінність товару для по-требителей перевищує граничні витрати його виробництва, отже, збіль-шення випуску веде до зростання загального надлишку.
Вище цього рівня пре-слушні витрати перевищують цінність товару для споживачів, а значить, при зниженні обсягу випуску сумарний надлишок збільшиться. Якби монополією дійсно керував великодушний плановик, вона досягала б ефективного обсягу випуску, встановлюючи ціну, що знаходиться в точці перетину кривих попиту і граничних витрат. Тобто «спеціаліст доброї волі», подібно конкурентної фірмі і на відміну від максимизирующей прибуток монополії, встановив би ціну, рівну граничним витратам. Так як така ціна давала б споживачам точну інформацію про витрати виробниц-ства товару, споживачі купували б ефективний обсяг товару.
Граничні витрати Ціна Рис. 15.7 ЕФЕКТИВНИЙ РІВЕНЬ ВИРОБНИЦТВА Великодушний плановик, стремено-щійся до максіміза-ції загального надлишки зупиниться на обсязі випуску в точці перетину кривої попиту і кривої граничних витрат. При обсязі нижче цього рівня цінність товару для граничного покупця (відображена кривої попиту) перевищує граничні издерж-ки його виробництва Вище цього рівня цінність товару для граничного покупці-теля менше граничних витрат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Запам'ятаємо, що загальний надлишок дорівнює цінності товару для споживача за вирахуванням витрат виробництва товару для монопольного "
 1. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  що зміни такої пропозиції можуть надавати непрямий вплив на її значення. Але зміни грошового відношення можуть впливати на валову ринкову ставку відсотка. Може мати місце коректування. Яка природа процесу, що є її причиною? У цьому параграфі нас цікавлять тільки інфляція і кредитна експансія. Для простоти ми припустимо, що всі додаткову кількість
 2. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  що завжди в ринковому господарстві витрати одних суб'єктів господарювання одночасно є доходами для інших. ВНП, оцінений через витрати, складається з товарів і послуг, придбаних окремими людьми, підприємствами та урядом. Сюди включаються також інвестиції в основні фонди і залишки нереалізованої продукції. По суті це загальна грошова вартість всіх потоків спожитих в суспільстві
 3. Загальний надлишок на ринку - це загальна цінність товару для покупців, визна-поділена як їх готовність заплатити, за
  що розподіл афективно. Розподіл неефективно у випадках, коли неко-торая вигода, яку приносить торгівля, втрачається. Наприклад, розподіл не-ефективно, якщо товар виробляють постачальники, не здатні домогтися минималь-них витрат. У разі зсуву виробництва від виробників з високими витратами виробництва до тарифів з низькими витратами виробництва загальні витрати
 4. Зміна загального добробуту включає зміну споживчого з-лишку
  що про-щий надлишок на ринку скорочується на площу С + E. Таким чином, втрати покупців і продавців перевищують податкові надходження уряду. Скорочення загального надлишку в результаті введення податку називається безвозврат-ної втратою, розмір якої визначає площу С + E. Щоб зрозуміти, чому податки призводять до безповоротних втрат, згадаємо один з Десяти принципів економічної
 5. Федеральний уряд вирішує проблему годину-тично за допомогою патентної системи, що надає вченим виключне право
  що згадаємо основні принципи економічної теорії благосост-стояння (гл. 7). Щоб зробити наш аналіз конкретним, ми розглянемо визначений-ний ринок - ринок алюмінію (рис. 10.1, на якому представлені відповідними-ющіе криві попиту та пропозиції). Криві попиту та пропозиції містять важливу інформацію про витрати і вигоди. Крива попиту на алюміній відображає цінність алюмінію для
 6. Глосарій
  що їм вигідно спеціалізуватися на торгівлі товарами, при створенні яких вони отримують економію на масштабі виробництва Внутрішня норма прибутковості (рентабельності) - відносний показник ефективності інвестиційного проекту Внутрігалузева конкуренція - суперництво між підприємцями, зайнятими виробництвом і реалізацією однакової або взаимозаменяемой продукції Вхідні
 7. Глосарій
  щоб мати можливість придбати даний товар. АНАЛІЗ «ВИТРАТИ - ВИГОДИ». Cost-benefit analysis.Оценівает проект шляхом порівняння розмірів общественнойвигоди від реалізації проекту з витратами його осуществле-вання. Антитрестовські політики. Antitrust policy. Мерипо захисту і посилення конкуренції, що перешкоджають созда-нию монополій, здійсненню монопольної політики іпротіводействующіе
 8. 4. Облік витрат виробництва
  що витрати вище, ніж виручка, є результатом того, що для даних факторів виробництва є більш корисне застосування. Існують інші продукти, при покупці яких споживачі готові враховувати ціни цих факторів виробництва. Але споживачі не готові платити ці ціни, купуючи товари, виробництво яких неприбутково. Несприятливий вплив на облік витрат надає те
 9. 10. Цінова дискримінація з боку продавця
  що оцінки цінності і інтенсивність потреби різних покупців різні, вони проте платять однакові ціни. Заможна людина не платить за хліб більше, ніж менш багата людина, хоча він був би готовий платити більш високу ціну, якщо не міг би купити дешевше. Великий любитель симфонії Бетховена, який швидше обмежить споживання їжі, ніж пропустить її виконання, платить за квитки
 10. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  що збурює елемент слід шукати в помилкових інвестиціях і надмірному споживанні в період буму і що подібний штучно створений бум приречений. Вони шукають філософський камінь, щоб змусити бум тривати вічно. Вище вказувалося на те, в якому відношенні ми можемо називати поліпшення якості та збільшення кількості кінцевої продукції економічним прогресом. Якщо ми застосуємо цю мірку до
© 2014-2022  epi.cc.ua