Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

20. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯМИ З АСОРТИМЕНТУ

Результати ФХД в чому визначаються асортиментом і структурою виробництва та реалізації продукції. Господарюючий суб'єкт повинен постійно формувати товарний асортимент. Основна мета асортиментної концепції - зорієнтувати підприємство на випуск товарів, які за своєю структурою, споживчими властивостями та якістю найбільш повно відповідають потребам покупців.
У процесі аналізу необхідно встановити виконання плану і динаміку з виробництва сертифікованої продукції.
Виконати завдання за асортиментом - значить випустити вироби за заданою номенклатурою.
Оцінка виконання плану по всьому асортименту предусматриваемой підприємством продукції обчислюється за допомогою середнього відсотка виконання завдання по асортименту.
Існує кілька способів розрахунку середнього відсотка виконання завдання по асортименту.
Найбільш точно він розраховується за способом найменшого числа, тобто в рахунок виконання плану приймається найменше число з двох величин - планового і фактичного випуску продукції по кожному виробу:


де Зап - середній відсоток виконання завдання по асортименту.
Продукція, виготовлена понад план або не передбачена планом, не зараховується у виконання плану за асортиментом.
Даний спосіб розрахунку прийнятний у тому випадку і на тих підприємствах, де номенклатура продукції, що випускається невелика.
Збільшення обсягу виробництва (реалізації) по одним видам продукції призводить до зміни її структури, тобто співвідношення окремих виробів у загальному їх випуску. Виконати план за структурою означає збереження у фактичному випуску продукції запланованого співвідношення окремих її видів.

Зміна структури випуску та реалізації змінює всі показники роботи: обсяг випуску і реалізації, матеріаломісткість, собівартість, прибуток, рентабельність, фінансову стійкість.
Вплив структури виробництва та рівень обсягу випуску і прибутку можна визначити, використовуючи спосіб ланцюгових підстановок. Для цього необхідно визначити плановий і фактичний обсяг випуску, знайти відхилення за обсягом випуску, потім розрахувати коефіцієнт виконання плану по товарній продукції в цілому по підприємству [(фактичний обсяг / плановий обсяг) х 100%)] (з випуску в натуральному вираженні).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ завданнями з асортименту "
 1. Відповіді до завдань
  завданнях {foto243} Відповіді до завдань {foto244} Відповіді до завдань {foto245} Відповіді до завдань {foto246 } Відповіді до завдань {foto247} Відповіді до завдань {foto248} Відповіді до
 2. II. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та самостійної роботи студентів
  аналізувати податкову статистику зарубіжних країн (визначати і аналізувати рівень оподаткування в країні, розраховувати і аналізувати податковий тягар в тій чи іншій країні, давати їх порівняльну оцінку, розраховувати і аналізувати співвідношення прямого і непрямого оподаткування тощо), 2) давати критичну оцінку податковим реформам в нашій країні, аналізувати практику стягування
 3. 4. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ ТА ПЕРЕВІРКИ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ з основних тем курсу
  виконанні потрібні теоретичні знання для відповідей не конкретні питання. Тестування передбачає оцінку правомірності пропонованих установ. Всі навчальні завдання згруповані за темами курсу "Історія
 4. 4. Рекомендації по роботі з навчальним посібником
  виконання електронного варіанту підсумкового тесту, до якого студенти допускаються тільки після заліку контрольної
 5. 4. Рекомендації по роботі з навчальним посібником
  виконання електронного варіанту підсумкового тесту, до якого студенти допускаються тільки після заліку контрольної
 6. Студент повинен вміти
  аналізу соціально-економічної політики; - використовувати на практиці отримані знання для оцінки результатів проведених економічних реформ; - визначати шляхи вдосконалення управління промисловістю, будівництвом, вдосконалення господарського механізму. У методичних вказівках представлені: пояснювальна записка, плани семінарських занять, методичні вказівки, навчальні
 7. 2. Методи калькуляції. Вибір асортименту продукції
  асортименту своєї
 8. ~: Чи оцінка фільмів різними кінотеатрами варіюється, практика примусового |=льного асортименту дозволяє
  асортименту дозволяє кіностудії збільшити прибуток шляхом назначе-- ~ \ я об'єднаної ціни, ближчою до загальної суми, яку готові заплатити: купатель. Примусовий асортимент - спірна практика ведення бізнесу, проте ар-менти Верховного суду про збільшення влади фірми над ринком не переконливим м, принаймні, в їх найпростішої формі. Сучасна економічна теорія -: е здатна
 9. 23.5 . ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІРМИ В УМОВАХ ЧИСТОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
  виконання двох умов, які можна назвати ефективністю розподілу ресурсів та виробничої ефективністю. Перше: ефективність розподілу ресурсів вимагає розподілу ресурсів між фірмами і галузями так, щоб отримати певний асортимент продуктів, який найбільш необхідний суспільству (споживачам). Друге: виробнича ефективність вимагає, щоб кожен товар,
 10. Праця як проста кооперація
  виконанні робіт враховувалися, зрозуміло, стать і вік, але всі дорослі чоловіки, як і жінки, могли виконувати одні й ті ж завдання. Однак поступово виникло і посилився поділ виробничих функцій. Так, при проведенні загородного полювання виділяються організатори, загоничі, ті, хто обробляв видобуток, переносив її на місце
 11. Введення
  виконанням проблемно-тематичних і тестових завдань. Їх основне призначення - функція самоконтролю, що дозволить студентам адекватно оцінити власні знання. Економічна теорія є універсальною наукою, виступає в якості методологічного фундаменту складного комплексу економічних наук і робить значний вплив на розвиток соціальних наук. Разом з тим, як справедливо
 12. Питання 61. Загальні показники рівня і динаміки собівартості продукції
  аналізувати рівень і динаміку витрат на виробництво і реалізацію різнорідної продукції по підприємству в цілому. Для аналізу зміни собівартості виробленої продукції порівняно з планом або базисним періодом розраховується агрегатний індекс собівартості продукції: {foto185} де? z1q1 - фактична собівартість виробленої продукції в звітному періоді;? z0q1 - витрати на
 13. Основи стандартної моделі
  заданий точкою дотику однієї з кривих байдужості вектора цін (це точка D на рис. 34.3). Обсяг виробництва був заданий раніше точкою Е. Тоді країна буде експортувати зайве для неї кількість товару Х (воно дорівнює X1 - Х2) і імпортувати відсутню їй кількість товару Y (воно дорівнює Y2-Y1). У відповідності з теорією Хекшера-Оліна, доповненої Самуельсоном, в експортне виробництво буде
 14. Питання 57. Аналіз виконання умов договору між продавцем і покупцем
  аналізу виконання умов договору. Даний аналіз здійснюється за допомогою індексного методу. При цьому стоятся наступні індекси: 1) індивідуальний індекс виконання договірних зобов'язань одного товару: {foto158} де qiФ, qiД - кількість поставленого i-го товару фактично і за договором. На основі даного індексу можна розрахувати абсолютний розмір відхилення поставки від умов
 15. Порядок визначення податкової бази при здійсненні операцій з передачі товарів (виконання робіт, надання послуг) для власних потреб та виконання будівельно-монтажних робіт для власного споживання
  виконанні робіт, наданні послуг) для власних потреб, витрати на які не приймаються до відрахування (у тому числі через амортизаційні відрахування), при обчисленні податку на прибуток організацій, податкова база визначається як вартість цих товарів (робіт, послуг), обчислена виходячи з цін реалізації ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (аналогічних робіт, послуг) , що діяли в
 16. 49. СУТНІСТЬ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ
  асортиментом товарів. Відсутність такого набору дій призводить до нестійкості асортименту підприємства, провалів, схильності асортименту надмірного впливу випадкових або гинуть кон'юнктурних чинників . Поточні рішення керівництва в таких випадках нерідко мають половинчастий, малообоснованно характер. Роль керівного початку при формуванні асортименту полягає в тому,
 17. У від-присутність підтримки виробника деякі покупці, спокусившись на знижки, можуть придбати
  асортимент. Ще один приклад спірної практики ведення бізнесу - примусовий асортимент продукції. Припустимо, що кіносту-дія «Касовий фільм» зняла два нових фільми - «Зоряні війни» і «Гам-лет». Якщо «Касовий фільм »пропонує кінотеатрам пакет з двох кінокартин фільмів за загальною ціною, а не кожен окремо, кажуть, що кіностудія пропонує примусовий асортимент
 18. 12.1. Зміст і джерела інформації для аналізу позабюджетних коштів
  аналізу позабюджетних коштів визначається тим, що з його допомогою здійснюється контроль за правильністю їх утворення, витрачання, а також вишукуються резерви щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладу та додаткових фінансових ресурсів. Завдання аналізу виконання кошторисів з позабюджетних коштів: - оцінка виконання кошторисних призначень за всіма видами позабюджетних коштів;
© 2014-2022  epi.cc.ua