Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

49. СУТНІСТЬ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Підприємницька діяльність є ефективною, коли вироблений фірмою товар знаходить попит на ринку, а задоволення певних потреб покупців завдяки придбанню даного товару приносить прибуток.
Для того щоб вироблений товар або надається послуга були завжди конкурентноздатними, необхідно здійснювати безліч підприємницьких і, звичайно, маркетингових рішень.
Товарна політика є ядром маркетингових рішень, навколо якого формуються інші рішення, пов'язані з умовами придбання товару.
Товар - основа всього комплексу маркетингу.
Якщо товар не задовольняє потреби покупця, то ніякі додаткові витрати на маркетингові заходи не зможуть поліпшити його позиції на конкурентному ринку.
Значення товарної політики
Товарна політика передбачає певний набір дій або заздалегідь обдуманих методів і принципів діяльності, завдяки яким забезпечується наступність і цілеспрямованість заходів з формування і управління асортиментом товарів.
Відсутність такого набору дій призводить до нестійкості асортименту підприємства, провалів, схильності асортименту надмірного впливу випадкових або гинуть кон'юнктурних чинників. Поточні рішення керівництва в таких випадках нерідко мають половинчастий, малообоснованно характер.
Роль керівного початку при формуванні асортименту полягає в тому, щоб, поєднуючи ресурси підприємства із зовнішніми факторами, розробляти і здійснювати товарну політику.
Продумана товарна політика дозволяє оптимізувати процес оновлення асортименту, служить для керівництва підприємства свого роду орієнтиром загальної спрямованості дій, що дозволяє коригувати поточні ситуації.
Відсутність генерального, стратегічного курсу дій підприємства, без якого немає і довгострокової товарної політики, загрожує неправильними рішеннями. Помилки такого роду дорого обходяться товаровиробникам.
Товарна політика - це не тільки цілеспрямоване формування асортименту і управління ним, а й облік внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на товар, його створення, виробництво, просування на ринок і реалізація.

Класифікація товарів
При виборі стратегій маркетингу для окремих товарів діячеві ринку доводиться розробляти ряд товарних класифікацій на основі властивих цим товарам характеристик.
За ступенем властивої їм довговічності чи матеріальної відчутності товари можна розділити на наступні три групи:
1) товари тривалого користування - матеріальні вироби, зазвичай витримують багаторазове використання. Прикладами подібних товарів можуть служити телевізори, обладнання, одяг, автомобілі;
2) товари короткочасного користування - матеріальні вироби, повністю споживаються за один або кілька циклів використання. Наприклад, молоко, шампунь, цукор;
3) послуги - об'єкти продажу у вигляді дій, вигод або задоволень. Прикладами подібних товарів можуть служити ремонтні роботи, стрижка в перукарні, складання бізнес-плану фірми.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 49. СУТНІСТЬ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ "
 1. Глава 4. Основні форми економічного розвитку. Товарне виробництво і його роль в еволюції суспільства
  Форми суспільного виробництва. Товар і його властивості. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах. Сутність грошей, грошових систем і їх еволюція. Закон обігу грошей. Інфляція. Закон вартості і його функції Мета теми - розкрити закономірність виникнення і сутність товарної форми виробництва; з'ясувати
 2. Запитання і завдання для самоконтролю
  1. У чому полягає сутність закону народонаселення і як він пов'язаний з законом накопичення? 2. Що таке демографічна політика держави? 3. Яке співвідношення між видами і формами зайнятості? 4. У чому сутність теорії народонаселення Т. Мальтуса і які її основні недоліки? 5. Які обгрунтовані Марксом закони зумовлюють зростання армії безробітних? 6. Які основні форми
 3. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. У чому полягає сутність товарного виробництва і які причини його виникнення? 2. Як визначається вартість в марксистській і західній економічній науці? 3. Які основні фактори обумовлюють тенденції до розширення і до звуження товарного виробництва? 4. Які основні риси товару в сучасних умовах? 5. Назвіть основні функції грошей. 6. Чому відбувся перехід від
 4. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки. Причини виникнення регульованої ринкової системи та основні функції держави. Сутність і структура господарського механізму Виникнувши кілька століть тому, ринкова економіка в своєму розвитку пройшла кілька етапів. Мета теми - на основі історичного аналізу з'ясувати сутність сучасної ринкової
 5. Запитання для самоперевірки
  1. Які визначення грошей ви знаєте, в чому їх відмінність? 2. Охарактеризуйте функції і види грошей. 3. Що таке грошова система і які її найважливіші елементи? 4. Що таке грошова маса і як вона визначається? 5. Розкрийте сутність кейнсіанської, неокласичної та сучасної теорій попиту на гроші. 6. Що таке грошовий ринок? Намалюйте графік рівноваги на грошовому ринку. 7.
 6. Запитання для самоперевірки
  1. Які визначення грошей ви знаєте, в чому їх відмінність? 2. Охарактеризуйте функції і види грошей. 3. Що таке грошова система і які її найважливіші елементи? 4. Що таке грошова маса і як вона визначається? 5. Розкрийте сутність кейнсіанської, неокласичної та сучасної теорій попиту на гроші. 6. Що таке грошовий ринок? Намалюйте графік рівноваги на грошовому ринку. 7.
 7. Запитання і завдання для самоконтролю
  1. Дайте порівняльну характеристику основних точок зору на сутність капіталу. 2. Виходячи з якого принципу визначається сутність капіталу? 3. Які критерії розподілу капіталу на постійний і змінний, основний і оборотний? '4. У чому полягають відмінності між фізичним і моральним зносом основних виробничих фондів? 5. Яка структура часу обороту
 8. Глава 5. Сутність, структура, механізм ринку і проблеми його розвитку
  Мета теми - розкрити економічну сутність ринку, його найбільш важливі складові елементи, з'ясувати функції тих інститутів, установ, за допомогою яких здійснюються операції з приводу купівлі-продажу різних
 9. 1.3.1. Сутність, характеристика і функції ринку
  Ринок виступає результатом виникнення і розвитку товарного виробництва та обміну. Товарне виробництво --- обмін --- товарний обіг --- ринок. Ринок є багатоаспектним поняттям, бо втілює в собі безліч зв'язків, відносин характерних для товарної економіки. Звідси, можливо існування низки його визначень: це - механізм, що зводить разом продавців і
 10. Тема 3 Сучасна ринкова економіка
  Товарне виробництво: умови існування, типи. Товар і його властивості. Сукупна і гранична корисність, закон спадної граничної корисності. Ціна як категорія обміну. Сутність і функції грошей. Історичний процес виникнення і розвитку грошей. Сучасні гроші: сутність і види. Грошові агрегати. Рівняння обміну Фішера. Кількість грошей в обігу. Вартість грошей. Основні
 11. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. Що таке світове господарство і які основні ознаки його цілісності? 2. У чому полягає сутність закону інтернаціоналізації виробництва і який механізм його дії? 3. Визначте сутність закону інтернаціоналізації обігу та механізм його дії. 4. Що таке інтернаціональна вартість і які основні чинники її формування? 5. Назвіть особливості дії закону
 12. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. У чому полягає сутність і структура ринку? 2. Які найбільш важливі умови існування та функції ринку? 3. Які основні види сучасних ринків? 4. Який механізм функціонування фондової біржі? 5. Охарактеризуйте основні види товарообігу на товарній біржі і механізм її функціонування. 6. Назвіть основні функції біржі
 13. Тема 5 Конкуренція і монополія
  Конкуренція: сутність і функції. Методи конкурентної боротьби, види конкурентної поведінки фірм. Ринок досконалої конкуренції. Недосконала конкуренція. Монополія: поняття, походження, типи; олігополія, монополістична конкуренція. Економічний шкоду монополій. Антимонопольна діяльність держави: цілі та методи. Монополії в радянській економіці. Необхідність та шляхи демонополізації.
 14. 2.9. МІКРОМАРКЕТ ("Внутрішні" ринки. Господарський розрахунок. Внутрифирменное підприємництво. Постринок, квазіринок)
  Найактуальніша проблема економічної теорії ХХ століття була в центрі уваги економістів без адекватного її розуміння. Її представляли по-різному: сутність госпрозрахунку і стратегія його розвитку, співвідношення плану і ринку, доля товарного виробництва при соціалізмі (у зв'язку з цим економісти ділилися на «товарніков» і «нетоварніков», особливо позиції Н.В. Хессін і А.М . Єрьоміна), сутність
 15. Глава 7. Монополії і конкуренція
  Причини виникнення і сутність монополій. Монополії і антимонопольна діяльність держави Мета теми - з'ясувати причини виникнення та сутність монополій, їх вплив на конкуренцію, а також методи боротьби проти негативних сторін монополізму за допомогою антимонопольного
 16. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. У чому полягає сутність економічного прогресу? 2. Які існують типи економічного прогресу і в чому відмінність між ними? . 3. Назвіть основні критерії економічного прогресу. 4. Чому економічні протиріччя є рушійними силами економічного прогресу? 5. Чим відрізняється НТП від НТР? 6. У чому полягає сутність НТР? 7.
© 2014-2022  epi.cc.ua