Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. В. Мочерний, В. М. Некрасов, В. Н. Овчинников, В. В. Секретарюк. Економічна теорія, 2000 - перейти до змісту підручника

Запитання і завдання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність закону народонаселення і як він пов'язаний з законом накопичення?
2. Що таке демографічна політика держави?
3. Яке співвідношення між видами і формами зайнятості?
4. У чому сутність теорії народонаселення Т.
Мальтуса і які її основні недоліки?
5. Які обгрунтовані Марксом закони зумовлюють зростання армії безробітних?
6. Які основні форми перенаселення і види безробіття?
7. У чому полягає сутність соціального захисту населення і які її основні напрямки?
8.
Перерахуйте найважливіші ознаки нерівності в розподілі доходів і засоби його ослаблення.
9. Як визначається величина споживчого кошика, фізіологічного мінімуму і межі малозабезпеченості ™?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Запитання і завдання для самоконтролю "
 1. Запитання і завдання для самоконтролю
  1. Які загальні риси і відмінності ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки? 2. Чому модель змішаної економіки є найбільш оптимальною сучасною моделлю соціально-економічного розвитку? 3. Які основні критерії класифікації економічних систем і який з них визначає? 4. Які основні риси народної економіки? 5. Чому недоцільно сучасну
 2. Запитання і завдання для самоконтролю
  1. Дайте порівняльну характеристику основних точок зору на сутність капіталу. 2. Виходячи з якого принципу визначається сутність капіталу? 3. Які критерії розподілу капіталу на постійний і змінний, основний і оборотний? '4. У чому полягають відмінності між фізичним і моральним зносом основних виробничих фондів? 5. Яка структура часу обороту
 3. Запитання і завдання для самоконтролю
  для економіки. 2. Які головні напрямки еволюції власності на землю в XIX-XX ст.? 3. Назвіть основні причини кризи колгоспно-радгоспної системи в колишньому СРСР. 4. Які найважливіші напрямки здійснення радикальної аграрної реформи? 5. Чому при реформуванні відносин власності в сільському господарстві необхідно забезпечувати спадкоємність? 6. Охарактеризуйте
 4. Запитання і завдання для самоконтролю
  1. Охарактеризуйте основні погляди економістів на причини циклічного виробництва (а значить, і економічних криз). 2. Дайте характеристику основних фаз економічного циклу. 3. Який механізм дії основних важелів антициклічного регулювання економіки в різних фазах циклу? 4. Які причини фінансової кризи кінця 90-х рр..? 5. У чому сутність, причини і форми прояву
 5. 4. Рекомендації по роботі з навчальним посібником
  питань і зауважень, з'ясувати які можна в ході подальшої самостійної роботи з додатковою литерату-рій або на консультації з викладачем, що веде курс. Виконання тестових завдань, використовуваних як самоконтролю, дозволить не тільки адекватно оцінити власні знання, а й покаже викладаючи-телю рівень освоєння студентом навчального матеріалу. Підсумкова оцінка за курсом
 6. 3. Людська праця як засіб
  питання, чи збільшується негативна корисність праці пропорційно збільшенню виконаного кількості праці або більшою мірою. (Чи становить ця проблема важливість для фізіології і психології і чи можуть ці науки прояснити її це питання може бути залишений без відповіді.) У будь-якому випадку працівник припиняє роботу в той момент, коли він більш не вважає корисність продовження роботи
 7. 7. Нерівність багатства і доходу
  питання про те, чи може сам по собі відмова від свободи гарантувати встановлення рівності багатства і доходів або, навпаки, ніяке суспільство не може існувати на основі такої рівності. Наше завдання полягає лише в описі ролі, яку відіграє нерівність в системі ринкового суспільства. У ринковому суспільстві пряме стримування і примус застосовуються тільки з метою запобігання
 8. 2. Радість і тягар праці
  питання про те, щоб змусити людей працювати тільки заради радості праці. Радість праці не може замінити проміжне винагороду праці. Єдиний засіб спонукати людину працювати більше і краще це запропонувати йому більш високу винагороду. Марно спокушати його радістю праці. Спробувавши надати радості праці певну функцію в системі виробництва, диктатори Радянської
 9. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  питань таких, як релігійні догми, конституційні інститути, зовнішня політика і насамперед відмінних рис суспільної системи, яка повинна замінити капіталізм. Але всі вони погоджуються з фундаментальним тезою, що саме існування капіталістичної системи шкодить життєвим інтересам переважної більшості робітників, ремісників і дрібних фермерів, і в ім'я соціальної
 10. Коментарі
  питань між австрійськими економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер). Почався з публікації К. Менгером Дослідження про методи суспільних наук, де він говорив про точний методі дослідження, за допомогою якого економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася допоміжна
© 2014-2022  epi.cc.ua