Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

23.5. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІРМИ В УМОВАХ ЧИСТОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

У положенні рівноваги в довгостроковому періоді в умовах чистої конкуренції «все знаходиться в рівності», тобто Р? АТС? МС (ціна? Середні валові витрати? Граничні витрати). Це потрійне рівність передбачає певні висновки, що стосуються ефективності чисто конкурентної економіки, які мають велике соціальне значення.
Конкурентна економіка прагне розподілити обмежені ресурси таким чином, щоб максимізувати задоволення безмежних потреб. З цією метою ефективне використання обмежених ресурсів вимагає виконання двох умов, які можна назвати ефективністю розподілу ресурсів та виробничої ефективністю.
Перше: ефективність розподілу ресурсів вимагає розподілу ресурсів між фірмами і галузями так, щоб отримати певний асортимент продуктів, який найбільш необхідний суспільству (споживачам).
Друге: виробнича ефективність вимагає, щоб кожен товар, включений в оптимальний асортимент продуктів, проводився найменш дорогим способом.
Підприємства використовують ресурси доти, поки граничні витрати виробництва не виявляються рівними ціні продукту, тобто МС? Р. Це не тільки максимізує прибутку окремих виробників, але й одночасно створює структуру розподілу ресурсів, яка максимізує задоволення споживачів. Конкурентна система цін організовує приватні інтереси продавців за напрямками, які повністю відповідають інтересам суспільства в цілому. Це відбувається тому, що в конкурентній ринковій системі, як нам відомо, діє «невидима рука».
Прогресивність чистої конкуренції є предметом спору серед економістів. Одні доводять, що в умовах чистої конкуренції: 1) стимул до науково-технічному прогресу не реалізується, так як невеликий розмір фірм робить їх не здатними фінансувати значні програми наукових досліджень; 2) стримуються споживчий вибір і виробництво нових продуктів, так як конкуренція базується на стандартизованих продуктах. Висновок один: чиста конкуренція не є прогресивною щодо розвитку нової техніки і технології і в цьому сенсі є гальмом в економічному розвитку. На зміну чистої (досконалої) конкуренції приходить недосконала, до розгляду якої ми і переходимо.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 23.5. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІРМИ В УМОВАХ ЧИСТОЇ КОНКУРЕНЦІЇ "
 1. ГЛАВА 23. ФІРМА В УМОВАХ ЧИСТОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
  Перед вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись по мірі необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Після вивчення всіх параграфів прослухайте основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з
 2. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке конкуренція, які її функції в ринковій економіці? Охарактеризуйте основні типи конкурентної поведінки. Наведіть відповідні приклади. Як можна згрупувати фірми, що функціонують на конкретному ринку, з точки зору їх участі в конкурентній боротьбі? 2. Які існують методи конкурентної боротьби? Які методи переважають в сучасних умовах? Що являє собою
 3. Попит і пропозиція фірми в умовах досконалої конкуренції
  Оскільки обсяг продажів фірми в умовах досконалої конкуренції становить лише малу частку від загального ринкового пропозиції, скорочення або збільшення обсягу виробництва фірми не впливатиме на ринкову ціну продукції. Якщо, наприклад, ми пропонуємо 1% від усієї кількості продаваних на ринку яблук, то збільшення цієї частки до 2% ніяк не вплине на ринкову ціну. Звідси можна зробити висновок,
 4. ГЛАВА 26. ФІРМА В УМОВАХ ПРИРОДНОГО (ЧИСТОГО) МОНОПОЛІЇ
  Перед вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись по мірі необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Особливу увагу при вивченні глави зверніть на утримання відеолекції «Антимонопольна політика в
 5. 5.2.2. Олігополія
  Відмінна особливість олігополістичного ринку - це невелике число продавців. Олігополія (від грец. Оліго - мало хто і поле - продавець) - це ринок, на якому домінує декілька великих фірм, тобто кілька продавців протистоять безлічі покупців. Хоча чіткого кількісного критерію олігополії немає, але зазвичай на такому ринку присутня від трьох до десяти фірм. Наприклад, типово
 6. Глава 12. Конкуренція і монополія на ринку
  Досконала конкуренція, як уже зазначалося, є скоріше абстрактною моделлю, зручною для аналізу основних принципів формування ринкової поведінки фірми. У реальній дійсності чисто конкурентні ринки зустрічаються рідко, як правило кожна фірма має «своє обличчя», і кожен споживач, вибираючи продукцію тієї чи іншої фірми, керується нс тільки корисністю продукції та її ціною, але
 7. Глава 9. Досконала конкуренція
  В економічній теорії досконалою конкуренцією називають таку форму організації ринку, при якій виключені всі види суперництва як між продавцями, так і між покупцями. Таким чином, теоретичне поняття досконалої конкуренції є фактично запереченням звичайного для ділової практики і повсякденного життя розуміння конкуренції як гострого суперництва економічних агентів.
 8. Захисники реклами і торгових марок вважають, що фірми стремят-ся надати споживачам
  Захисники реклами і торгових марок вважають, що фірми стремят-ся надати споживачам необхідну інформацію про товар і стимулювати конку-Ренцо. Основні поняття Монополістична конкуренція Питання 1. Опишіть три характеристичних властивості мо-нополістичного конкуренції. У чому монополі-стическими конкуренція подібна монополії? У чому вона подібна досконалої
 9. 5.2. Недосконала конкуренція: сутність, типи, методи
  У сучасних умовах будь-який реальний ринок практично в тій чи іншій мірі монополізований - це і не зовсім конкурентний ринок, і не чисто монополістичний ринок, це - ринок недосконалої конкуренції. Під недосконалою конкуренцією розуміється ринок, на якому не виконується хоча б одна з умов чистої конкуренції. На більшості реальних ринків переважна частина продукції
 10. 24.3. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ, ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА І Максимізація прибутку в короткостроковому і довгостроковий періоди
  Ступінь еластичності кривої попиту фірми в умовах монополістичної конкуренції залежить від числа конкурентів і ступеня диференціації продукту. Чим більше число конкурентів і слабше диференціація продукту, тим більше буде еластичність кривої попиту кожного продавця, тобто тим більше ситуація буде наближатися до чистої конкуренції. Рис. 24.2. Прибутки та збитки в короткостроковому періоді і
 11. Запитання для самоперевірки
  1. Назвіть характерні риси досконалої конкуренції. 2. Які існують способи визначення оптимального обсягу виробництва? 3 Чому рівність граничного доходу та граничних витрат є важливим при визначенні обсягу випуску продукції фірмою в умовах всіх ринкових структур? 4. Чому в умовах досконалої конкуренції графіки ціни, середнього і граничного доходів фірми
 12. Висновки
  1. Конкуренція є тим механізмом, за допомогою якого ринок виконує свої функції. Конкуренція, змагальність між виробниками дозволяє якнайкраще задовольняти потреби людей і забезпечувати ефективне використання обмежених ресурсів суспільства. Основні методи конкуренції - цінова і нецінова. Розрізняють сумлінну й несумлінну конкуренцію. Перша веде до
 13. 25. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ З ОРІЄНТАЦІЄЮ НА КОНКУРЕНЦІЮ. РИНОК ЧИСТОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
  Основою цінової політики є встановлення таких цін на товари, які дозволять оволодіти певною часткою ринку, отримати намічений обсяг прибутку і т. д., тобто вирішити оперативні завдання, пов'язані з реалізацією товару в певній фазі його життєвого циклу, відповісти на діяльність конкурентів і т. д. Ціна є об'єктом енергійної конкуренції. Ціноутворення істотно
© 2014-2022  epi.cc.ua