Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003 - перейти до змісту підручника

12.1. Зміст і джерела інформації для аналізу позабюджетних коштів

Фінансування вищих навчальних закладів здійснюється як за рахунок коштів бюджету, так і за рахунок позабюджетних коштів, які створюються шляхом здійснення госпрозрахункової діяльності, надання платних послуг. Значення аналізу позабюджетних коштів визначається тим, що з його допомогою здійснюється контроль за правильністю їх утворення, витрачання, а також вишукуються резерви щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладу та додаткових фінансових ресурсів.
Завдання аналізу виконання кошторисів з позабюджетних коштів:
- оцінка виконання кошторисних призначень по всіх видах позабюджетних коштів;
- оцінка виконання плану за основними показниками кожного виду позабюджетних коштів;
- розрахунок впливу факторів на відхилення за основними результативним показниками (обсяг продукції, прибуток, собівартість і т.
д.);
- розробка заходів щодо усунення виявлених в результаті аналізу недоліків і заходів щодо вишукування джерел утворення та ефективного використання позабюджетних коштів;
- контроль правильності освіти доходної та видаткової частини кошторису, перевірка своєчасності та повноти нарахування та перерахування податків до державного бюджету.
Джерелами інформації для аналізу позабюджетних коштів є: звіт про виконання кошторису доходів і витрат з позабюджетних коштів (форма № 4), як індивідуальний (по кожному виду позабюджетних джерел), так і зведений (в цілому по всім позабюджетних коштах, які є в організації); звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах по кожному виду позабюджетних коштів; дані бухгалтерського обліку, ревізій і перевірок.

Аналіз розглянемо на прикладі даних економічного університету за 2000-2001 рр..
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.1. Зміст і джерела інформації для аналізу позабюджетних коштів "
 1. 6.2. Аналіз складу, структури і стану основних засобів
  зміст. Перш за все це обумовлено тим, що основні невиробничі фонди неоднорідні, кожен з конкретних об'єктів виконує свою функцію і має своє цільове використання. Така обставина викликає необхідність їх класифікації за різноманітними ознаками. У бюджетних установах найбільш цікавою є угруповання основних засобів за їх видами, яка встановлена річний
 2. 7.2. Аналіз забезпеченості установи матеріальними цінностями
  утримання хворих, сприяючих підвищенню якості лікування. У зв'язку зі збільшенням обсягу наданих послуг стоматології, впровадженням більш прогресивних методів лікування з використанням дорогих препаратів іноземного виробництва з 6 250,1 дол. США до 7 105,6 дол. США, тобто на 13,7%, зросли витрати, матеріалів для зубопротезірова-ня та стоматології. Слід зазначити, що всі
 3. 11.1. Зміст і завдання аналізу розрахункових операцій, джерела інформації для аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості
  джерелом фінансових ресурсів наукових організацій є бюджетні асигнування. Вони надходять в затверджених розмірах під певні обсяги робіт, штати і контингенту в порядку кошторисного фінансування. Однак необхідно враховувати, що кошти державного бюджету першочерговим, але не єдине джерело покриття витрат наукових організацій. Останнім часом розширюється практика
 4. 11.2. Аналіз дебіторської заборгованості
  змісту розрахунків за рахунком 178 доцільно розбити їх на дві групи: 1) розрахунки з дебіторами за роботи, товари та послуги (субрахунка 178.1, 178.2), 2) розрахунки з дебіторами за доходами (субрахунка 178.3, 178.4, 178.5). Дані про терміни утворення дебіторської заборгованості по першій групі відображені в таблиці 11.3. Таблиця 11.3 Аналіз дебіторської заборгованості за роботи, товари та послуги з
 5. 6.2. Зведене фінансове планування
  утримання правоохоронних органів, судів і прокуратури (без капітальних вкладень) 10. Витрати на утримання органів державної влади (без капітальних вкладень) 11. Витрати з зовнішньоекономічної діяльності 12. Витрати на освіту резервних фондів 13. Інші витрати Всього витрат Територіальне зведене фінансове планування. Якщо зведене фінансове планування на
 6. 7.4. Аналіз бюджету
  утримання установ, підприємств і організацій, що перебувають на бюджеті та надають безкоштовні або на пільгових умовах послуги та товари населенню. Стійкість бюджету характеризується чотирма типами його стану: 1) абсолютно стійким, 2) нормальним; 3) нестійким; 4) кризовим. Нами пропонуються такі методи визначення ступеня стійкості територіальних бюджетів.
 7. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  утриманням об'єктів оподаткування. При наявності у перевіряючих осіб достатніх підстав вважати, що документи, що свідчать про вчинення правопорушень, можуть бути знищені, приховані, змінені або замінені, проводиться вилучення цих документів за актом, складеним цими посадовими особами. В акті про вилучення документів повинна бути обгрунтована необхідність вилучення та наведено перелік
 8. 1.2. Види бюджетних організацій та їх особливості як об'єктів управління
  утримання установи, є кошторис витрат. Зафіксовані в кошторисах асигнування є гранично допустимими, витрата понад цих сум не допускається. Форма кошторису, основні показники, за якими вона складається, норми і розцінки для визначення розміру витрат повідомляються вищестоящими організаціями. У процесі аналізу враховуються особливості змісту кошторисів у бюджетних установах,
 9. 1.4. Зміст, основні об'єкти аналізу і система економічних показників господарської діяльності бюджетних організацій
  джерела). У подальших лекціях буде розглянуто методику аналізу основних показників діяльності бюджетних організацій різних
 10. 2.1. Бюджетна класифікація як основа організації аналізу виконання кошторису витрат, характеристика видів витрат
  зміст. У даній класифікації прийнято чотири рівня класифікаційної структури: 1) категорія витрат (поточні видатки, капітальні видатки), 2) предметна стаття (закупівлі товарів і оплата послуг; капітальні вкладення в основні фонди), 3) подстатья (оплата праці робітників і службовців, придбання обладнання і предметів тривалого користування; 4) елемент витрат (основний оклад
© 2014-2022  epi.cc.ua