Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003 - перейти до змісту підручника

1.4. Зміст, основні об'єкти аналізу і система економічних показників господарської діяльності бюджетних організацій

Змістом аналізу господарської діяльності бюджетних установ є, по-перше, розкриття механізму дії основних факторів, що впливають на економічні показники, по-друге, кількісне вимір факторних впливів на динаміку цих показників, по-третє, якісна оцінка тенденцій розвитку організацій, що фінансуються з бюджету. У процесі аналізу досліджуються причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ, структурно-логічні і математичні моделі факторних систем параметрів господарської діяльності установ.
В силу відмінності функцій, виконуваних бюджетними установами, особливостей складу надаваних послуг виникає необхідність проведення аналізу господарської діяльності установ в розрізі галузей невиробничої сфери: дитячих дошкільних установ, загальноосвітніх шкіл, середніх спеціальних та вищих навчальних закладів в освіті , лікарень і поліклінік в охороні здоров'я, науково-дослідних інститутів в науці та ін Господарська діяльність кожного з них виступає основним об'єктом аналізу.
Організаційно-технічна та економічна специфіка діяльності бюджетних установ знаходить своє відображення в характерних об'єктах управління, аналізу і відповідних системах показників.

Так, основними показниками діяльності дитячих дошкільних установ є чисельність дітей, кількість дитячих груп, кількість днів відвідування дітьми дошкільного закладу (дето-дні), наповнюваність дитячих груп, укомплектованість дитячих місць.
Для загальноосвітніх шкіл - кількість учнів, кількість навчальних класів, наповнюваність класів, кількість годин навчального навантаження вчителів.
Для середніх спеціальних і вищих навчальних закладів - прийом студентів, відсів студентів, випуск фахівців, кількість студентів на початок і кінець навчального року, їх середньорічна чисельність, обсяг навчального навантаження професорсько-викладацького складу за видами робіт (лекції, практичні та лабораторні заняття, консультації, заліки, іспити, керівництво курсовими та дипломними роботами, навчальної та виробничої практикою студентів та ін.), число студентів у розрахунку на одного викладача, розмір навчальної площі в розрахунку на одного студента, витрати на підготовку фахівця .
Для лікарень - кількість ліжок і ліжко-днів, середньорічна кількість днів функціонування ліжка, рівень забезпеченості населення ліжковим фондом, кількість хворих, які пройшли лікування, середня тривалість перебування хворого в стаціонарі.

Для поліклінік - кількість лікарських відвідувань в зміну, кількість лікарських посад, середньорічне навантаження на одну лікарську посаду.
Для науково-дослідних інститутів - загальний обсяг наукових робіт, виконаних у звітному періоді, кількість тем досліджень та їх кошторисна вартість, обсяг реалізованої науково-технічної продукції, робіт і послуг, кількість структурних підрозділів, середньооблікова чисельність працівників та ін
Нормальне функціонування будь-якого бюджетної установи тісно пов'язане з системою його фінансування (кошти державного бюджету, позабюджетні джерела).
У подальших лекціях буде розглянуто методику аналізу основних показників діяльності бюджетних організацій різних галузей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.4. Зміст, основні об'єкти аналізу і система економічних показників господарської діяльності бюджетних організацій "
 1. 1.2. Види бюджетних організацій та їх особливості як об'єктів управління
  утримання установи, є кошторис витрат. Зафіксовані в кошторисах асигнування є гранично допустимими, витрата понад цих сум не допускається. Форма кошторису, основні показники, за якими вона складається, норми і розцінки для визначення розміру витрат повідомляються вищестоящими організаціями. У процесі аналізу враховуються особливості змісту кошторисів у бюджетних установах,
 2. 4.6. Додаткова інформація
  змісті якої реалізується мета і метод оцінки. Балансова вартість - вартість основних засобів господарюючого суб'єкта (підприємства), тобто довгострокових активів, що перебувають на її балансі. Обчислюється як первісна вартість придбання або створення об'єкта нерухомості, за якою він був занесений до балансової відомість, за вирахуванням накопиченого зносу. Баланс основних
 3. Глосарій
  зміст (паритет) національної грошової одиниці Зона вільної торгівлі - форма економічної інтеграції, в рамках якої скасовуються торгові обмеження між країнами-учасницями, і перш за все митні мита І Імміграція - в'їзд в країну на постійне місце проживання Інвестиційні пільги - пільги, що надаються переважно у вигляді субсидій, зниження та відстрочення сплати
 4. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  зміст придбало і поняття «економіка». Така розширювальні трактування даного поняття обумовлена зростаючою роллю держави у процесі первинного накопичення капіталу і розвитку зовнішньої торгівлі. Введення А. Монкретьєном поняття «політична економія» відображало його прагнення зосередити увагу саме на державній національній економічній політиці. У цьому полягає одна з
 5. § 4. Метод економічної теорії та його структурні характеристики
  зміст і форма та ін При суб'єктивному підході як вихідного пункту аналізу економічних явищ розглядається господарюючий суб'єкт, який впливає на навколишній світ в умовах абсолютної незалежності суверенної «я» ; об'єктом аналізу є поведінка суб'єкта економіки, а предметом вивчення - наука про людську діяльність, яка визначається обмеженістю
 6. § 35. Основні форми і методи управління підприємством
  утримання чи технології робіт функції і отримує накази від кількох керівників. Таким чином, субординація в управлінні здійснюється за функціями. Позитивна сторона функціональної структури управління - виключення дублювання діяльності виконавців; кожен з таких виконавців може найбільш ефективно виконувати окремі функції. Недоліки - відсутність єдності при
 7. 2. З історії методологічних дискусій: від суперечок про предмет і завдання до проблеми критерію істинності теорії
  зміст і закони тих чи інших явищ ". У 20-ті роки XX в. Близьку з цією точку зору відстоював Н. Д. Кондратьєв. Він виступав за суворе розмежування науки і політики в ході обговорення найважливіших питань економічного розвитку країни, ролі економічної науки у визначенні загальних принципів регулювання (див. гл. 28). З точки зору історії методологічних дискусій в економічній науці
 8. 6.2. Сводное фінансове планування
  утримання правоохоронних органів, судів і прокуратури (без капітальних вкладень) 10. Витрати на утримання органів державної влади (без капітальних вкладень) 11. Витрати по зовнішньоекономічній діяльності 12. Витрати на освіту резервних фондів 13. Інші витрати Всього витрат Територіальне зведене фінансове планування. Якщо зведене фінансове планування на
 9. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  вмістом об'єктів оподаткування. При наявності у перевіряючих осіб достатніх підстав вважати, що документи, що свідчать про вчинення правопорушень, можуть бути знищені, приховані, змінені або замінені, проводиться вилучення цих документів за актом, складеним цими посадовими особами. В акті про вилучення документів повинна бути обгрунтована необхідність вилучення та наведено перелік
 10. § 2. УПРАВЛІННЯ ФІРМОЮ
  зміст управлінської діяльності. Економічний зміст управління. Економічний зміст управління легше з'ясувати на прикладі. Візьмемо великий риболовецький траулер. Рибалки взагалі не зможуть працювати, якщо хтось не виконуватиме загальні функції, що забезпечують цілеспрямовані та узгоджені дії всіх членів екіпажу. Встановлювати порядок у праці, координувати і
© 2014-2021  epi.cc.ua