Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності : Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

19. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЦІН НА ОБСЯГ ПРОДАЖУ

Формування обсягів виробництва продукції, так само як і доходів, багато в чому залежить від продажної ціни. На її вибір впливають численні фактори зовнішнього (конкуренція, становище товару на ринку, характер попиту і т. д.) і внутрішнього середовища (витрати виробництва та обігу). Ці фактори і структура ринку складають основу ціноутворення, тобто при встановленні продажних цін на товари та послуги необхідно керуватися нижньою межею ціни, рівної витратам виробництва.
ценообразовательной процес пропонованих цін на товари та послуги зазвичай включає два різновиди продажних цін: базову (вихідну) ціну, т. е . ціну без знижок, націнок, транспортних, страхових та інших компонентів; розрахункову ціну, яка включає всі супутні компоненти, включаючи плановану прибуток (бажаний рівень доходу на вкладений капітал).
Вибір і призначення ціни на товар та послуги здійснюються наступними методами.

Метод повних витрат передбачає додавання до всієї суми витрат (постійних і змінних) певної суми прибутку. Якщо за основу береться виробнича собівартість, то добавка повинна покрити крім прибутку витрати з реалізації продукції . У кожному разі в надбавку включаються перекладаються на покупця непрямі податки і мита.
Цей метод забезпечує повне покриття всіх витрат, але до його недоліків слід віднести: зниження конкурентних стимулів до мінімізації витрат; спостерігається ігнорування еластичності попиту (рівень попиту не може бути виявлений без встановлення ринкової ціни).
При методі вартості виготовлення (переробки) враховується повна сума витрат на одиницю продукції, до якої входять покупне сировину, матеріали, вузли, напівфабрикати і відсоток прибутку, відповідний вкладу підприємства в нарощування вартості. Цей метод мало чим відрізняється від методу повних витрат.

Метод маржинальних (граничних) витрат полягає в тому, що до змінних витрат на одиницю продукції додається сума (відсоток), що покриває витрати і забезпечує достатню норму прибутку. Він забезпечує повне покриття постійних витрат і максимізацію прибутку. Даний метод можна застосовувати практично для будь-яких підприємств.
Метод рентабельності (прибутковості) інвестицій заснований на тому, що ціна товару і послуг повинна забезпечувати рентабельність не нижче вартості позикових коштів. До сумарних витрат на одиницю продукції додається процентна ставка за кредит. Його недолік - невизначеність у часі рівня процентних ставок за кредит в умовах інфляції. Метод рекомендується для підприємств з широким асортиментом виробів, кожне з яких має свої змінні витрати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "19. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЦІН НА ОБСЯГ ПРОДАЖУ"
 1. 30. АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТКУ: ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ
  аналіз співвідношення витрат, обсягу виробництва та прибутку. Аналіз співвідношення витрат, обсягу виробництва та прибутку (Cost - Volume - Profit; CVP-аналіз) (операційний аналіз) - це аналіз, на основі якого виявляються позитивні або негативні результати діяльності підприємства. При співвідношенні витрат, обсягу виробництва і прибутку можна визначити взаємозв'язок між витратами і прибутком
 2. 13. АНАЛІЗ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ КОНКУРЕНТІВ
  аналізі конкурентів, як правило, використовується наступна інформація: 1. Динаміка обсягу продажів у натуральних і вартіснихвимірниках: - у порівнянні з попереднім роком; - у порівнянні з різними сегментами ринку та каналами розподілу. 2. Зміни цін конкурентів по різних групах товарів. 3. Обсяг продажів за зниженими цінами: - певний як відсоток від загального продажу; -
 3. Глава 13. Аналіз беззбитковості
  обсягу виробництва, і змінні витрати, які зростають / зменшуються зі зміною обсягу випуску і продажів. Для отримання прибутку необхідно, щоб обсяг виручки від продажів перевищував суму постійних і змінних витрат. При розрахунку обсягу продажів (виручки), при якому валові витрати фірми окупаються, було б неправильно механічно скласти постійні та змінні витрати. Справа в тому, що
 4. 17. СТРУКТУРА ЦІНОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  аналіз такої інформації: 1) Інформація про ринок: - вид ринку; - основні конкуренти; - сегмент ринку, їх взаємодію; - місткість ринку; - частка ринку, що припадає на даний товар і товари конкурентів; 2) інформація про конурента: - наявність конкуруючих товарів, обсяги їх продажів; - частка ринку конкурентів; - ступінь впливу конкурентів на ціноутворення ринку; - особливості фінансового
 5. Договір купівлі-продажу лісових насаджень
  обсяг підлягає заготівлі деревини. Термін дії договору купівлі-продажу лісових насаджень не може перевищувати один рік. Виняткові випадки заготівлі деревини на підставі договору купівлі-продажу лісових насаджень встановлюються законами суб'єктів
 6. 26. АНАЛІЗ матеріаломісткі
  аналізу виявляються можливості вдосконалення структури матеріальних витрат шляхом застосування нових, прогресивних видів матеріалів, використання замінників (металокераміки і т. п.). Аналіз матеріаломісткості проводиться наступним чином: 1. Розраховується матеріаломісткість товарної продукції за планом і за звітом, визначається відхилення, дається оцінка зміни. 2. Аналізується зміна
 7. 2. Ринок товарів і послуг. Загальна економічна рівновага
  аналізі виділяють чотири найважливіших агрегованих ринку: ринок товарів і послуг, ринок праці, ринок капіталу, ринок грошей (національної валюти) і цінних паперів. Всі вони знаходяться в тісному взаємозв'язку. Ринок товарів і послуг є центральною ланкою обший системи взаємопов'язаних ринків. Результати його функціонування впливають на функціонування інших ринків, багато в чому визначають
 8. 2. Ринок товарів і послуг. Загальна економічна рівновага
  аналізі виділяють чотири найважливіших агрегованих ринку: ринок товарів і послуг, ринок праці, ринок капіталу, ринок грошей (національної валюти) і цінних паперів. Всі вони знаходяться в тісному взаємозв'язку. Ринок товарів і послуг є центральною ланкою обший системи взаємопов'язаних ринків. Результати його функціонування впливають на функціонування інших ринків, багато в чому визначають
 9. Питання 54. Поняття товарообігу. Статистичне вивчення динаміки товарообігу
  аналізу розміру грошових витрат населення на придбання товарів і для оцінки рівня індивідуального споживання; 3) при розрахунку ВВП за напрямками кінцевого використання в макроекономічній статистиці товарообіг є базою при визначенні витрат домашніх господарств на кінцеве споживання. Структура товарообігу вивчається за кількома напрямками: 1) по
 10. Питання 57. Аналіз виконання умов договору між продавцем і покупцем
  аналізу виконання умов договору. Даний аналіз здійснюється за допомогою індексного методу. При цьому стоятся наступні індекси: 1) індивідуальний індекс виконання договірних зобов'язань одного товару: {foto158} де qiФ, qiД - кількість поставленого i-го товару фактично і за договором. На основі даного індексу можна розрахувати абсолютний розмір відхилення поставки від умов
 11. Методологія здійснення високій ймовірності коротких продажів
  аналізі. Коли ви шукай-ті акції для короткого продажу, то використовуєте денні графіки з глибиною даних в один рік. Аналіз в таких часових рамках ви-явить цінні папери з найвищим потенціалом для короткої про-дажи. Наша мета в тому, щоб першими знайти вкрай перекуплений-ні папери та акції, що входять у тривалий ведмежий тренд. Давайте розглянемо цей процес
 12. Вплив державних витрат на виробництво
  аналіз. Тому з урахуванням Рг рівень рівноважного обсягу національного виробництва визначається в точці, де величина заощаджень (С) домашніх господарств точно компенсується величиною, яку підприємці планують інвестувати, і закупівлями державою товарів і послуг (Рг). Графічно стану рівноваги з урахуванням державних витрат і без них показані на рис. 32.2. Рис. 32.2.
© 2014-2022  epi.cc.ua