Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

18. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ПОПИТ НА ПРОДУКЦІЮ

Найважливішим напрямком аналізу ФХД підприємства є аналіз попиту на продукцію та послуги господарюючого суб'єкта. На рівні окремих господарюючих суб'єктів аналіз попиту здійснюється на всіх етапах управління і присутній у всіх видах горизонтального (тимчасового) аналізу - попереднього, поточного, перспективного.
Попит відбиває обсяг продукції, що споживач хоче і в змозі придбати за певною ціною на даний час на конкретному ринку. Тому кожен господарюючий суб'єкт перед визначенням обсягу виробництва і формування своєї виробничої потужності повинен знати, яку продукцію, в якому обсязі, де, коли і за якими цінами будуть продавати.
Важливим фактором, що визначає величину попиту, є ціна: величина попиту змінюється під дією ціни.
Ступінь чутливості попиту до зміни ціни визначається через коефіцієнт цінової еластичності (К1):

коефіцієнт цінової еластичності


Коефіцієнт еластичності попиту по доходу (К2) характеризує ступінь чутливості попиту на товар при зміні доходу споживачів:

Коефіцієнт еластичності попиту по доходу


Якщо попит еластичний, то при зменшенні ціни збільшується виручка від реалізації, тому що навіть при меншій ціні, що сплачується за одиницю товару, відбувається зростання обсягу продажів, достатній для відшкодування втрат виручки унаслідок зниження ціни, т.
тобто зміна ціни на товар спричиняє зміну виручки від реалізації в протилежному напрямку.
При нееластичним попиті зміна ціни реалізованої продукції тягне за собою зміну виручки від реалізації в тому ж напрямку.
При абсолютно нееластичним попиті попит не залежить від ціни; виручка і ціна змінюються однонаправленно.
При одиничній еластичності попиту процентна зміна попиту і ціни рівні між собою, результат не змінюється.
При абсолютної еластичності попиту ціна не залежить від попиту; виручка від реалізації змінюється в тому ж напрямку, в якому змінюється ціна.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18. СИСТЕМА показників, що характеризують ПОПИТ НА ПРОДУКЦІЮ "
 1. 25. Матеріаломісткі і матеріаловіддача
  показниками ефективності використання матеріальних ресурсів є матеріаловіддача, матеріалоємність, питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції, коефіцієнт матеріальних витрат, прибуток на рубль матеріальних витрат. Матеріаловіддача (Мо) характеризує вихід продукції на 1 руб. матеріальних витрат (М), тобто кількість продукції, виробленої з кожної гривні спожитих
 2. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  показники прибутковості діяльності підприємства (організації) - показники рентабельності. Рентабельність - це показник, в загальному вигляді характеризує прибутковість роботи підприємства (організації). Існує кілька показників рентабельності. До них відносяться: 1) рентабельність (збитковість) активів (групи активів - необоротних і оборотних) загальна: {foto203} Загальна рентабельність
 3. 46. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  показники застосовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні. Показники рентабельності можна об'єднати в кілька груп: характеризують рентабельність (окупність) витрат виробництва та інвестиційних проектів; характеризують рентабельність продажів; характеризують прибутковість капіталу та його частин. Всі ці показники можуть
 4. Питання 60. Статистичні показники собівартості продукції. Динаміка середнього рівня собівартості продукції
  показників, що характеризують собівартість продукції, необхідно ввести такі позначення: z0 - собівартість одиниці продукції у базисному періоді; zпл - планова собівартість одиниці продукції в звітному періоді; z1 - фактична собівартість одиниці продукції у звітному періоді; qпл - плановий обсяг випуску продукції в звітному періоді; q1 - фактичний обсяг випуску продукції
 5. Питання 44. Показники статистики матеріальних оборотних коштів
  показники: 1) коефіцієнт оборотності: {foto135} де РП - виручка від реалізації продукції за період;? О - середній залишок матеріальних оборотних коштів: {foto136} Даний коефіцієнт характеризує число оборотів оборотних коштів за аналізований період, тобто він показує скільки разів вартість оборотних коштів, що дорівнює їх середнього залишку, оберталася і поверталася в
 6. Система національних рахунків
  показників , що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника сукупного доходу - національний дохід (НД), особистий
 7. 22. АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
  показники характеризують якість всієї продукції незалежно від її виду та призначення: обсяг і питома вага сертифікованої продукції в загальному обсязі випуску продукції; питома вага нової продукції в загальному її випуску; середній коефіцієнт сортності; питома вага експортованої продукції і т. д. Частина показники якості характеризують технічні та споживчі властивості продукції.
 8. Питання 26. Статистика продуктивності праці. Показники статистики праці
  показниками: 1) показником середньої вироблення продукції в одиницю часу, тобто кількістю продукції, виробленої в одиницю часу; 2) трудомісткістю одиниці продукції, тобто витратами часу на одиницю продукції. Для подальшого вивчення продуктивності праці необхідно ввести такі позначення: Q - кількість виробленої продукції; T - витрати праці на виробництво всієї
 9. Питання 41. Показники стану, руху та використання основних фондів
  показників, які характеризують стан і відтворення основних фондів. До показників стану основних фондів відносяться коефіцієнти зносу і придатності. Ці коефіцієнти можна розрахувати за станом як на початок, так і на кінець року. Коефіцієнт зносу основних фондів на початок року розраховується за формулою: {foto123} Станом на певну дату коефіцієнт зносу
 10. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  систематизований перелік товарів, оподатковуваних митом; класичне засіб загальнодержавного економічного управління
 11. Питання 68. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємств і організацій
  показниками, які характеризують фінансову стійкість і платоспроможність підприємств (організацій) відносяться: 1) коефіцієнт фінансового ризику або плече фінансового ризику (співвідношення позикових і власних коштів) (у відсотках) : {foto210} Даний показник характеризує ту кількість позикового капіталу, яке підприємство залучило на 1 руб. вкладених в активи власних коштів.
 12. Питання 62. Аналіз впливу окремих факторів на зміну собівартості продукції
  показники, що характеризують зміну суми матеріальних витрат в залежності від двох факторів: 1) загальна сума економії (перевитрати) матеріальних витрат:? Заг=? P1m1q1 -? P0m0q1; 2) економія суми матеріальних витрат за рахунок зміни норм витрат матеріалів:? m=? p0m1q1 -? p0m0q1; 3) економія суми матеріальних витрат за рахунок зміни цін на матеріали:? p=? p1m1q1 -? p0m1q
 13. Монополія і еластичність попиту
  характеризують граничні витрати фірми МС, керівництво фірми може розрахувати ціну продукції Р за формулою: {foto48}, (12.1) Чим вище еластичність попиту, тим більше наближені умови діяльності монополіста до умов вільної конкуренції, і навпаки, при нееластичним попиті у монополіста створюється більше можливостей «роздувати» ціни і отримувати монопольні
© 2014-2022  epi.cc.ua