Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

17. ОЦІНКА ДИНАМІКИ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Обсяг виробництва і обсяг реалізації продукції взаємозалежні. В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженого попиту пріоритет віддається об'єму виробництва, який визначає обсяг продажів. Але в міру насичення ринку і посилення конкуренції на виробництві визначають обсяг продажів, і, навпаки, можливий обсяг продажів є основою розробки виробничої програми. Підприємство має виробляти тільки ті товари і в такому обсязі, які може реалізувати.
Динаміка виробництва продукції оцінюється на основі показника виробничої програми; вона визначає необхідний обсяг виробництва продукції, відповідний по номенклатурі, асортименту і якості вимогам плану продажів в натуральному і вартісному вираженні.
План продажів у натуральному вираженні дає можливість узгодити відпустку конкретних видів продукції з потребами ринку, виробничими потужностями підприємства, потребою в ресурсах, необхідних для виробництва.
Проте натуральні вимірники не завжди дозволяють точно визначити загальний обсяг і структуру виробництва, розрахувати витрати, дохід і прибуток від реалізації продукції, особливо в багатопрофільних організаціях.
З метою забезпечення порівнянності різних видів продукції розробляється план виробництва у вартісному вираженні. Аналіз динаміки та виконання плану виробництва починається з вивчення динаміки випуску продукції, розрахунку базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту.
Базисні темпи зростання визначають відношенням обсягу виробництва продукції кожного року динамічного ряду до першого року цього ряду, прийнятому за базу порівняння.
Ланцюгові індекси зростання - це відношення показника кожного наступного періоду до попереднього.
Оцінка виконання плану за звітний період (місяць, квартал, рік) проводиться шляхом зіставлення фактичних даних з плановими за окремими видами продукції і в цілому по підприємству.
Вона тісно пов'язана з аналізом виконання договірних зобов'язань щодо постачання продукції. Недовиконання плану за договорами для підприємства призводить до зменшення виручки, прибутку, виплати штрафних санкцій. Крім того, в умовах конкуренції підприємство може втратити ринки збуту продукції, що спричинить за собою спад виробництва. У процесі такого аналізу необхідно також оцінити ризик незатребуваної продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17. ОЦІНКА ДИНАМІКИ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ "
 1. Питання 61. Загальні показники рівня і динаміки собівартості продукції
  динаміку витрат на виробництво і реалізацію різнорідної продукції по підприємству в цілому. Для аналізу зміни собівартості виробленої продукції порівняно з планом або базисним періодом розраховується агрегатний індекс собівартості продукції: {foto185} де? Z1q1 - фактична собівартість виробленої продукції в звітному періоді;? Z0q1 - витрати на виробництво фактично
 2. 16. ЗАВДАННЯ І ОБ'ЄКТИ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
  оцінці аналізу обсягів виробництва застосовують показники чистого (умовно чистої) і нормативно чистої продукції. В умовах багато виробництва нерідко обсяг виконаних робіт можна визначати за допомогою інших вимірників - нормочасов, нормативної заробітної плати, нормативної вартості обробки та ін Однак ці вимірники мають суттєві недоліки, пов'язані з методикою їх
 3. 20. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ завданнями з асортименту
  динаміку з виробництва сертифікованої продукції. Виконати завдання по асортименту - значить випустити вироби за заданою номенклатурою. Оцінка виконання плану по всьому асортименту предусматриваемой підприємством продукції обчислюється за допомогою середнього відсотка виконання завдання по асортименту. Існує кілька способів розрахунку середнього відсотка виконання завдання по асортименту.
 4. Питання 64. Індекс споживчих цін. Індекс цін виробників
  оцінки динаміки цін на споживчі товари. Система індексів споживчих цін, які розраховуються в Росії, включає: 1) зведений ІСЦ, який показує зміну вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг, придбаних в середньому на одну сім'ю; 2) ІСЦ для окремих соціально-економічних груп населення, які показують зміну вартості фіксованих
 5. 35. ВИДИ СОБІВАРТОСТІ
  динаміку витрат на виробництво продукції в цілому по промисловості. Виробнича собівартість валової продукції - представляє собою витрати, що включаються до собівартості продукції. Виробнича собівартість товарної продукції - виробнича собівартість валової продукції + зміна залишків незавершеного виробництва. Цехова собівартість - включає витрати конкретного цеху
 6. 33. Калькулювання собівартості
  оцінку які у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію (« Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг) »). Основні функції собівартості: 1) облік і
 7. 37. ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  оцінка рівня собівартості продукції, виявлення факторів, які впливають на рівень собівартості, і визначення їх розмірів; розробка заходів щодо подальшого зниження собівартості продукції. Джерелами аналізу собівартості продукції будуть служити ф. № 5 з «Звіт про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) підприємства (організації)», планові і звітні
 8. Середні витрати
  динаміки сумарних постійних, змінних і загальних витрат важливо знати їх величини, що припадають на одиницю продукції. Саме цей вид витрат дозволяє здійснювати зіставлення витрат з ціною або виручкою, одержуваної від реалізації одиниці продукції. Середні витрати - це витрати на виробництво одиниці продукції. Їх можна розрахувати по відношенню до постійних, змінним і загальним витратам,
 9. Граничний продукт
  оцінкою: її цікавить не кількість найнятих робітників, а витрати на заробітну плату. Як зміняться витрати фірми (у даному випадку на оплату праці) на кожну додаткову одиницю продукції, що випускається? Рис. 10.2. Закон спадної віддачі. Динаміка випуску продукції із збільшенням чисельності робітників (а) і динаміки граничного продукту (б): О - обсяг випуску; L - чисельність робітників; МР ^ -
 10. 43. АНАЛІЗ СКЛАДУ І ДИНАМІКИ балансового прибутку
  оцінка впливу окремих факторів на її зміну в порівнянні з попереднім роком. Поглибленого аналізу також підлягають ті складові прибутку (збитку) звітного року, які складають значну питому вагу у прибутку (збитку) звітного
© 2014-2022  epi.cc.ua