Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

37. ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Собівартість промислової продукції - це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво і реалізацію. Собівартість продукції має велике значення для економіки підприємства: розмір одержуваної ним прибутку значною мірою залежить від рівня собівартості. Як відомо, прибуток є різниця між виручкою від реалізації продукції та її повною собівартістю, отже, якщо собівартість нижча, то прибуток вище, і навпаки. Підприємствам необхідно домагатися підвищення рентабельності, ліквідації збитковості виробництва, збільшення прибутку не за рахунок підвищення цін на свою продукцію, а за рахунок зниження собівартості і поліпшення її якості, тому що саме по собі підвищення цін на продукцію ніякої реальної вигоди суспільству не несе.

Аналіз собівартості продукції дозволяє з'ясувати тенденції зміни даного показника, виконання плану по його рівню, визначити вплив факторів на його приріст або зниження і на цій основі оцінити роботу підприємства і визначити можливості та резерви зниження собівартості продукції.
Основні завдання аналізу собівартості продукції: вивчення та оцінка рівня собівартості продукції, виявлення факторів, які впливають на рівень собівартості, і визначення їх розмірів; розробка заходів щодо подальшого зниження собівартості продукції.

Джерелами аналізу собівартості продукції будуть служити ф. № 5 з «Звіт про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) підприємства (організації)», планові і звітні калькуляції собівартості продукції, дані синтетичного та аналітичного обліку витрат і ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 37. ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ "
 1. Питання 61. Загальні показники рівня і динаміки собівартості продукції
  значення: z0 - собівартість одиниці продукції у базисному періоді; zпл - планова собівартість одиниці продукції в звітному періоді; z1 - фактична собівартість одиниці продукції в звітному періоді; qпл - плановий обсяг випуску продукції в звітному періоді; q1 - фактичний обсяг випуску продукції у звітному періоді. До індексам, за допомогою яких аналізується динаміка
 2. Питання 60. Статистичні показники собівартості продукції. Динаміка середнього рівня собівартості продукції
  значення: z0 - собівартість одиниці продукції у базисному періоді; zпл - планова собівартість одиниці продукції в звітному періоді; z1 - фактична собівартість одиниці продукції в звітному періоді; qпл - плановий обсяг випуску продукції в звітному періоді; q1 - фактичний обсяг випуску продукції у звітному періоді. Основними статистичними показниками собівартості одиниці
 3. 35. ВИДИ СОБІВАРТОСТІ
  собівартості. Собівартість одиниці продукції (калькуляція) показує витрати підприємства на виробництво і реалізацію конкретного виду продукції в розрахунку на одну натуральну одиницю; дозволяє характеризувати рівень і динаміку витрат на виробництво продукції в цілому по промисловості. Виробнича собівартість валової продукції - представляє собою витрати, що включаються в
 4. 8.4. Ретрансляція властивостей продукції
  значення і значимість одних і тих же показників у міру просування до підсумкового розгляду результатів дослідження може змінюватися, змінювати характер, розмірність, знак з плюса на мінус і навіть трансформуватися, перетворюючись в інший. Так, в нашому другому прикладі собівартість клепано-збірного варіанту істотно менше монолітного. Вона на цій стадії дослідження має більше значення. Але
 5. 33. Калькулювання собівартості
  собівартості продукції являє собою систему прийомів, використовуваних для обчислення собівартості певної одиниці. Метод калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) визначає (шляхом використання певних розрахунків) собівартість всієї товарної продукції, виробленої підприємством, та її окремих частин, а також собівартість конкретних видів виробів. За допомогою методу
 6. 12.1. Зміст і джерела інформації для аналізу позабюджетних коштів
  значень за всіма видами позабюджетних коштів; - оцінка виконання плану за основними показниками кожного виду позабюджетних коштів; - розрахунок впливу факторів на відхилення за основними результативним показниками (обсяг продукції, прибуток, собівартість і т.д.); - розробка заходів щодо усунення виявлених в результаті аналізу недоліків і заходів щодо вишукування джерел освіти і
 7. 37. Попроцессной І ПОЛУПРОЦЕССНИЙ методів калькулювання
  значення зниження собівартості продукції (робіт, послуг) полягає в наступному: 1) у збільшенні прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства; 2) в появі великих можливостей для матеріального стимулювання працівників для вирішення соціальних проблем; 3) у поліпшенні фінансового стану підприємства і в зниженні ризику банкрутства; 4) у можливості зниження ціни на продукцію, що
 8. Питання 62. Аналіз впливу окремих факторів на зміну собівартості продукції
  собівартості продукції здійснюється за допомогою індексного методу. Індекс витрат на виробництво можна представити як добуток індексу собівартості і індексу фізичного обсягу продукції: {foto192} де z1, z0 - собівартість одиниці продукції в звітному і базисному періодах; q1, q0 - обсяг виробленої продукції в звітному і базисному періодах. Відносний приріст витрат на
 9. 21. АНАЛІЗ ВТРАТ ВІД ШЛЮБУ
  значенню. Шлюб ділиться на поправний і непоправний. До виправних шлюбу відносять вироби, витрати на виправлення яких не перевищують витрат з виготовлення нових (тобто після додаткових витрат). Невиправний (остаточний) шлюб передбачає, що додаткові витрати проводити неможливо або недоцільно. Виправлення браку призводить до подорожчання собівартості продукції, зниження
 10. § 1. СУТНІСТЬ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ І ЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ
  собівартості продукції знаходять відображення всі вироблені підприємством витрати живої і матеріалізованої праці у вигляді витрат сировинних, матеріальних, паливно-енергетичних ресурсів, амортизації основних фондів, оплати праці. Собівартість включає прямі матеріальні та трудові витрати, а також накладні витрати на управління та обслуговування виробництва. Таким чином, у собівартості
 11. Оборотний капітал (оборотні активи) і собівартість
  собівартість продукції звичайно набагато вище, ніж внесок основного капіталу. Адже основний капітал переносить свою вартість на виготовляється протягом кількох років частинами (через амортизацію), а оборотний капітал - не більше року. У російській промисловості в 1997 р. структура витрат (собівартості) виглядала так,%: амортизація - 8, матеріальні витрати - 61, заробітна платана
 12. 38. СТРУКТУРА І СКЛАД СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  значенням) вказує, куди, на які цілі і в яких розмірах витрачені ресурси. Вона необхідна для обчислення собівартості окремих видів виробів у багатономенклатурному виробництві, встановлення центру зосередження витрат та пошуку резервів їх скорочення. Основні статті калькуляції: сировина і матеріали, зворотні відходи (віднімаються), покупні вироби і напівфабрикати, паливо і енергія на
 13. 44. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
  аналіз прибутку від реалізації продукції в порівнянні з попереднім
 14. 25. Матеріаломісткі і матеріаловіддача
  аналіз приватних показників матеріаломісткості дозволяють виявити структуру матеріальних витрат, рівень матеріаломісткості окремих видів матеріальних ресурсів, резерви зниження матеріаломісткості
© 2014-2022  epi.cc.ua