Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

38. СТРУКТУРА І СКЛАД СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Планування і облік собівартості продукції на підприємствах ведуть по елементах витрат і за калькуляційними статтями витрат. Елементи витрат: матеріальні витрати (сировина і матеріали, покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, паливо, електроенергія, теплоенергія і т. д.), витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби, амортизація основних засобів, інші витрати (знос нематеріальних активів, орендна плата, обов'язкові страхові платежі, відсотки по кредитах банків, податки , що включаються до собівартості продукції та ін.)
Угрупування витрат за елементами необхідна для вивчення матеріаломісткості, енергоємності, трудомісткості, фондомісткості продукції та встановлення впливу технічного прогресу на структуру витрат. Зменшення частки заробітної плати та збільшення частки амортизації свідчать про підвищення технічного рівня підприємства, зростанні продуктивності праці.
Угрупування витрат за статтями калькуляції (за призначенням) вказує, куди, на які цілі і в яких розмірах витрачені ресурси. Вона необхідна для обчислення собівартості окремих видів виробів у багатономенклатурному виробництві, встановлення центру зосередження витрат та пошуку резервів їх скорочення. Основні статті калькуляції: сировина і матеріали, зворотні відходи (віднімаються), покупні вироби і напівфабрикати, паливо і енергія на технологічні цілі, основна і додаткова зарплата виробничих робітників, відрахування на соціальне і медичне страхування виробничих робітників, витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування, загальновиробничі витрати, загальногосподарські витрати, втрати від браку, інші виробничі витрати, комерційні витрати.
Залежно від обсягу виробництва усі витрати підприємства можна розділити на постійні та змінні, що має важливе значення при аналізі собівартості продукції.

Постійні витрати (амортизація, оренда приміщень, податок на майно, погодинна оплата праці робітників, зарплата і страхування адміністративно господарського апарату) залишаються стабільними і при зміні обсягу виробництва.
Змінні витрати (відрядна зарплата виробничих робітників, сировина, матеріали, технологічне паливо, електроенергія) змінюються пропорційно обсягу виробництва продукції.
Рівень постійних витрат робить істотний вплив на рівень собівартості продукції при зміні обсягу виробництва: при збільшенні обсягу виробництва собівартість знижується, і навпаки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "38. СТРУКТУРА І СКЛАД СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ"
 1. Питання 61. Загальні показники рівня і динаміки собівартості продукції
  собівартості виробленої продукції порівняно з планом або базисним періодом розраховується агрегатний індекс собівартості продукції: {foto185} де? z1q1 - фактична собівартість виробленої продукції в звітному періоді;? z0q1 - витрати на виробництво фактично випущеної в звітному періоді продукції, розраховані за плановою собівартістю або собівартістю базисного періоду.
 2. Питання 60. Статистичні показники собівартості продукції. Динаміка середнього рівня собівартості продукції
  структурних зрушень
 3. 35. ВИДИ СОБІВАРТОСТІ
  собівартості. Собівартість одиниці продукції (калькуляція) показує витрати підприємства на виробництво і реалізацію конкретного виду продукції в розрахунку на одну натуральну одиницю; дозволяє характеризувати рівень і динаміку витрат на виробництво продукції в цілому по промисловості. Виробнича собівартість валової продукції - представляє собою витрати, що включаються в
 4. § 2. СКЛАД І СТРУКТУРА СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  структури собівартості продукції галузей промисловості. Структура собівартості продукції, таким чином, передусім залежить від галузевої специфіки в самих групах галузей промисловості (важка, легка, харчова). Як видно з таблиці, в різних конкретних галузях структура собівартості продукції різна. В бурякоцукрової (переробної) промисловості, наприклад, питома вага сировини
 5. 33. калькулювання собівартості
  структура витрат формується під впливом різних факторів: 1) характеру виробленої продукції; 2) споживаних матеріально-технічних ресурсів; 3) технічного рівня виробництва; 4) форм організації та розміщення виробництва; 5) умови постачання і збуту тощо
 6. Оборотний капітал (оборотні активи) і собівартість
  структура витрат (собівартості) виглядала так,%: амортизація - 8, матеріальні витрати - 61, заробітна платана відрахування на соціальні потреби - 17, інші витрати - 14. Звідси зрозуміло, чому на фірмах так велике прагнення до зниження матеріаломісткості, в тому числі енергоємності, металоємності і
 7. 37. Попроцессной І ПОЛУПРОЦЕССНИЙ методів калькулювання
  собівартості продукції (робіт, послуг) - застосовується підприємствами, що виробляють серійну, масову продукцію або володіють безперервним, постійним виробничим процесом. При здійсненні даного методу облік витрат проводиться за певний період часу, за який виробляється певна кількість продукції. Собівартість одиниці продукції розраховується шляхом ділення загальної
 8. 44. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
  структура; рівень виробничої собівартості; рівень комерційних витрат; рівень управлінських витрат; рівень средньореалізаціоних цін. Прибуток від реалізації продукції має прямо пропорційну залежність від обсягу реалізації: чим більше продали продукції - тим більше отримали прибутку, і навпаки. Зміна структури реалізованої продукції може здійснювати як позитивний,
 9. § 1. СУТНІСТЬ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ І ЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ
  структуризацією промисловості і подальшим її динамічним розвитком ця проблема стане першорядним. У всьому вищевикладеному полягає важливість і значимість зниження собівартості
 10. § 5. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І МЕТОДИ ЇЇ РОЗРАХУНКУ
  складе: де: - економія на заробітній платі персоналу-відрядників з нарахуваннями, млн. руб. - Розцінка за одиницю продукції до впровадження (базова), руб. - Те ж після впровадження (розрахункова) - обсяг продукції в натурі після впровадження - коефіцієнт нарахування на зарплату. Економія на накладних витратах визначається за формулою: де:
 11. Питання 62. Аналіз впливу окремих факторів на зміну собівартості продукції
  собівартості продукції здійснюється за допомогою індексного методу. Індекс витрат на виробництво можна представити як добуток індексу собівартості і індексу фізичного обсягу продукції: {foto192} де z1, z0 - собівартість одиниці продукції в звітному і базисному періодах; q1, q0 - обсяг виробленої продукції в звітному і базисному періодах. Відносний приріст витрат на
 12. 34. СКЛАД СОБІВАРТОСТІ
  складу витрат входять сировину, основні матеріали, покупні напівфабрикати, паливо, енергія, а також витрати на таропакувальні матеріали та інструмент, запасні частини і т. д. Оцінка матеріальних ресурсів визначається з ціни їх придбання без обліків ПДВ (приклад: плата за транспортування). З витрат на матеріальні ресурси слід виключити вартість зворотних відходів. 2. Витрати на оплату
© 2014-2022  epi.cc.ua