Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

36. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ

Основні виробничі фонди (ВПФ) - це сукупність матеріальних цінностей, що діють у незмінній натуральній формі протягом тривалого періоду, неодноразово беруть участь у процесі виробництва і що втрачають свою вартість частинами у міру зношування .
Ступінь використання ОПФ характеризується показниками фондовіддачі і фондомісткості. Фондовіддача - це відношення суми виробленої продукції до середньорічної вартості ОПФ, а фондомісткість - величина, зворотна фондовіддачі.
Показник фондовіддачі слід обчислити за ряд років для зіставлення в динаміці.
На рівень фондовіддачі впливає не тільки сума виробленої продукції, яка залежить від ефективності використання потужності підприємства, робочого часу, ритмічності роботи, а й від структури ОПФ.

Під структурою ОПФ розуміється питома вага окремих видів основних фондів у загальній їх вартості. ОПФ по відношенню до виробництва продукції можна поділити на активну і пасивну частини. До активної частини належать основні фонди, які чинять активний вплив на предмет праці (верстати, устаткування, машини, передавальні пристрої і т. п.), до пасивної - ті, які беруть участь у виробничому процесі, але безпосередній вплив на предмет праці не виявляють (будівлі, споруди).
Підвищення ефективності виробництва в першу чергу залежить від більш високих темпів розвитку активної частини ОПФ.
Аналіз структури і зростання ОПФ дозволяє визначити напрямок їх розвитку.
Фондовіддача - узагальнюючий показник ефективності використання ОПФ. Приватними показниками є коефіцієнт використання потужності, продуктивність окремих видів устаткування в натуральних вимірниках і т. д. До приватним показниками можна віднести і фондовіддачу активної частини ОПФ, аналіз якої становить інтерес з погляду обгрунтованості зростання цієї частини ОПФ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 36. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ "
 1. Питання 41. Показники стану, руху та використання основних фондів
  аналізу динаміки фондовіддачі і фондомісткості використовується індексний метод. Наприклад, аналіз динаміки фондовіддачі по групі підприємств характеризується за допомогою індексів змінного складу, постійного складу та індексу впливу структурних зрушень. За допомогою цих індексів можна оцінити вплив на показник фондовіддачі двох факторів: 1) зміни ефективності використання основних фондів на
 2. Терміни і поняття
  основних фондів Вікова структура основних фондів Коефіцієнт вибуття основних фондів Коефіцієнт оновлення основних фондів Коефіцієнт зносу основних фондів Фондовіддача Капіталомісткість основного капіталу Амортизація основного капіталу Амортизаційні відрахування Амортизаційний фонд Прискорена амортизація Матеріаломісткість Оцінка підприємства (фірми) Прибутковий підхід в
 3. Структура і аналіз основного капіталу
  аналізі важливі не тільки величини кожного з цих коефіцієнтів, але і різниця між ними. Наприклад, при високому коефіцієнті оновлення та низькому коефіцієнті вибуття на фірмі зростає частка старих фондів (як це й відбувалося в нашій країні в 70-80-х рр..). При протилежному поєднанні обсяги основних фондів скорочуються (що й відбувається в Росії в 90-і рр..). Коефіцієнт зносу - це частка в
 4. Питання 42. Статистика обладнання
  аналіз наявності, складу, стану та використання двох груп устаткування - виробничого та енергетичного. Виробничим обладнанням називаються знаряддя праці, які використовуються для безпосереднього впливу на предмет праці в процесі виробництва продукції. При вивченні виробничого обладнання велике значення мають угруповання обладнання за виробничим і
 5. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ)
  аналіз обсягу і структури джерел формування фінансових ресурсів; визначення напрямів використання грошових коштів; аналіз рівня та динаміки прибутку, рентабельності (прибутковості) підприємства (організації); оцінка фінансової стійкості та стану платоспроможності; оцінка виконання господарюючими суб'єктами фінансово-кредитних зобов'язань. У статистиці фінансів підприємств
 6. Література
  аналіз. 1998. С. 36-41. 11. Кожарский В.В. Методологічний апарат економічного аналізу використання основних засобів / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. С. 83-86. 12. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. С.78-83. 13. Альошин С.М., Нефедов В.П. Аналіз виконання кошторисів витрат, контроль і ревізія в бюджетних
 7. Питання 65. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій)
  аналізу обсягу і структури джерел формування фінансових ресурсів; 3) завдання визначення напрямів використання грошових коштів; 4) завдання аналізу рівня і динаміки прибутку, рентабельності (прибутковості) підприємства чи організації; 5) завдання оцінки фінансової стійкості та стану платоспроможності; 6) задача оцінки виконання господарюючими суб'єктами фінансово-кредитних
 8. 4. Фондова біржа і позабіржовий ринок
  основних типи фондового ринку: біржовий і
 9. 6.1. Значення, завдання і джерела інформації аналізу основних засобів
  аналізу. Так, основні виробничі фонди беруть участь у створенні матеріальних благ і в міру зносу поступово переносять свою вартість на продукт праці у вигляді амортизації. Невиробничі основні фонди не беруть безпосередню участь у виробництві матеріальних благ, функціонують в якості предметів тривалого споживання, поступово втрачають свою вартість і їх оновлення
 10. Запитання і завдання для самоконтролю
  основних точок зору на сутність капіталу. 2. Виходячи з якого принципу визначається сутність капіталу? 3. Які критерії розподілу капіталу на постійний і змінний, основний і оборотний? '4. У чому полягають відмінності між фізичним і моральним зносом основних виробничих фондів? 5. Яка структура часу обороту виробничих фондів? 6. Що таке витрати
 11. Контрольні питання
  аналізуйте роль кожного позабюджетного фонду у вітчизняній бюджетній
 12. 45. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
  аналізу використання прибутку використовуються дані звіту ф. № П 2 «Відомості про інвестиції», дані аналітичного обліку по розділу VIII Плану рахунків бухгалтерського обліку «Фінансові результати», рахунок 90 «Продажі», кошторису по фонду накопичення, фонду соціальної сфери і фонду споживання. Прибуток, що залишається у підприємства після сплати податків та інших платежів до бюджету, надходить у його повне
 13. Питання 38. Статистика основних фондів
  використанню неодноразово або постійно протягом тривалого періоду часу (не менше одного року) для виробництва товарів або надання ринкових і неринкових послуг. Для вивчення складу основних фондів використовуються угруповання за такими ознаками: 1) за галузями економіки - основні фонди галузей, що виробляють товари (у тому числі основні фонди промисловості, сільського господарства,
© 2014-2022  epi.cc.ua