Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

22. АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

Питання якості - це питання економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Якість характеризується надійністю, довговічністю, безпекою, наявністю або відсутністю рекламації.
Узагальнюючі показники характеризують якість всієї продукції незалежно від її виду та призначення: обсяг і питома вага сертифікованої продукції в загальному обсязі випуску продукції; питома вага нової продукції в загальному її випуску; середній коефіцієнт сортності; питома вага експортованої продукції і т. д.
Приватні показники якості характеризують технічні та споживчі властивості продукції.
Доцільно здійснювати аналіз якості на стадії проектування. З 1 січня 1992 р. введена сертифікація продукції: авторитетний орган перевіряє і засвідчує відповідність окремих видів продукції вимогам, визначеним у нормативно технічних документах.

Аналіз якості починається із загальної оцінки виконання завдання і динаміки випуску сертифікованої продукції (СП). Дані для аналізу беруться з оперативно технічного обліку та звітності.
Аналітичними показниками, що характеризують якість, є питома вага або коефіцієнт сертифікованої продукції в загальному обсязі випущеної продукції в діючих оптових цінах підприємства (без ПДВ і акцизів).
Зіставляючи фактичну питому вагу або коефіцієнт сертифікованої продукції з аналітичними показниками за минулий рік або завданням, можна судити про підвищення якості або зміну якості в порівнянні з минулим роком.
В умовах ринкової економіки посилюється значення економічних форм захисту інтересів споживачів від постачань їм неякісної продукції. Однією з форм захисту є право споживача на пред'явлення постачальнику рекламацій - претензій у зв'язку з постачанням продукції, якість якої не відповідає умовам договору або контракту на поставку продукції.

Наявність або відсутність рекламацій є узагальнюючим показником нестабільності (стабільності) якості продукції.
На закінчення аналізу необхідно виявити вплив рекламування продукції (зниження якості) на фінансові результати. Для розрахунку кількісного впливу необхідно планову частку прибутку або частку прибутку за попередній рік у загальному обсязі реалізованої продукції помножити на обсяг рекламованих продукції в діючих оптових цінах.
Поряд із зазначеними показниками визначається і аналізується коефіцієнт сортності - відношення вартості продукції всіх сортів до вартості продукції, обчисленої за першого сорту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 22. АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ "
 1. 8.4. Ретрансляція властивостей продукції
  аналіз. Наприкінці аналізу увага зосереджується на показниках, необхідних для прийняття рішень. Але, ймовірно, не менше значення мають моменти переходу показників якості з однієї форми в іншу. Ретрансляція тільки починає входити в орбіту проблем якості, вона поки слабо вивчена і незвична. Проте, ретрансляція як явище постійно має місце в явній або прихованій формі при
 2. 21. АНАЛІЗ ВТРАТ ВІД ШЛЮБУ
  аналізують показники в динаміці; визначають питому вагу шлюбу в собівартості товарної продукції за періодами, дають оцінку; визначають вплив зміни втрат на величину обсягу випуску, тобто суму недовипущенной продукції в результаті допущеного шлюбу. Щоб розрахувати обсяг недовипущенной продукції, необхідно обсяг продукції звітного року помножити на рівень браку в собівартості
 3. 3.7. Деякі важливі висновки
  якістю, виявлення можливості додатка до робіт по якості принципів загальної теорії управління, розробка схем механізму управління якістю привели до ряду важливих висновків, що визначили подальшу організаторську та наукову діяльність у сфері якості продукції, ними є : - поза ідей і принципів загальної теорії управління не може бути забезпечена ефективна організація
 4. 7. Індексний метод
  аналізі господарської діяльності використовуються індекси базисні, що показують зміна явища щодо базисного періоду, і ланцюгові, що характеризують зміну явища щодо попереднього періоду. Наприклад, аналізується зміна обсягу товарної продукції (Т) за чотири місяці - Т1, Т2, Т3, Беручи в якості базисного періоду один місяць, отримуємо для кожного 1 го місяця базисний I
 5. ВВП І ДОБРОБУТ
  Як показник суспільного добробуту, але в цьому ключі використовується в розрахунку на душу населення. ВВП не є таким показником тому, що не враховує кілька моментів, важливих для добробуту: 1. Не враховується фактично вся робота в домашніх господарствах. 2. Не враховується величина вільного часу. (Вільний час - це частина внерабочего часу.) 3. Чи не
 6. Глава 14 Сучасні системи якості: що далі?
  Якості продукції, нерідко висловлюються сумніви в ефективності та дієвості сучасних систем якості. Іноді питання ставиться жорсткіше: чи не наступає або вже настав період застою в теорії та методах організації робіт з якості?! Це вже дуже
 7. Глава 3 Механізм управління якістю продукції
  якості продукції та забезпечити високі темпи цього поліпшення на невеликому підприємстві, у великій компанії, в галузі, в регіоні і, нарешті, в масштабі всього народного господарства, необхідно мати основну ідею, на базі якої можна побудувати дієздатну схему організації робіт з поліпшення
 8. 37. ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  аналізу собівартості продукції: вивчення та оцінка рівня собівартості продукції, виявлення факторів, які впливають на рівень собівартості, і визначення їх розмірів; розробка заходів щодо подальшого зниження собівартості продукції. Джерелами аналізу собівартості продукції будуть служити ф. № 5 з «Звіт про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) підприємства
 9. Кого вчити?
  Аналізу. Тут діють програми перепідготовки інженерів старших віків для роботи в області САПР і автоматизації виробництва. Співробітники компанії здійснюють численні поїздки до Японії для навчання. Проводяться семінари з управління якістю, які дозволяють керівникам ввести показники якості в систему стратегічного планування та оцінки. Керівники, фахівець ти, робітники на
 10. 39. Показники, що характеризують економічний потенціал країни
  аналізі рівня економічного розвитку є показники ВВП / ВНП на душу населення. Вони покладені в основу міжнародних класифікацій, підрозділяється країни на розвинені. Так, до числа розвинених країн в 2000 р. ставилися країни з душовим виробництвом ВВП більше 9 тис. дол на рік (країни з високим рівнем доходів). У деяких країнах, що розвиваються (в Саудівській Аравії)
 11. 12.5. Отже ...
  якості розробки проблем відносини якості, духовності, натхненності і моральності ми маємо розуміння того, що: - якість життя в поєднанні з духовністю відображає у всій повноті явище, яке називається якістю способу життя; - гідний спосіб життя має матеріальну основу у формі високоякісних продуктів, товарів і послуг; - відчувається необхідність включення в
 12. 4. ЕТАПИ І ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФХД
  аналізу. 2. Вибір і перевірка вихідної інформації. 3. Розрахунок і угруповання аналізованих показників. 4. Порівняння аналізованих показників, визначення їх відхилень від величин, прийнятих в якості базисних. 5. Встановлення причин та факторів, що впливають на зміну аналізованих показників. 6. Визначення характеру і ступеня зв'язку виявлених факторів з аналізованими показниками. 7.
 13. Глава 2 Діалектика якості продукції
  якістю продукції - потребами, їх змістом і природою - можна переходити до розгляду суті явища, званого якість продукції. Для високо ефективного, сталого бізнесу потрібно якомога більше знати: - про властивості і структуру об'єкта управління, в нашому випадку - про природу якості; - про можливі способи впливу на керований об'єкт, про поєднанні і взаємодії цих
 14. 40. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ
  аналізі калькуляцій собівартості окремих видів продукції фактичні витрати в цілому і по окремих статтях порівнюються з плановими показниками, а по порівнянній продукції - з даними попереднього року. Особливу увагу необхідно приділити виробам, складовим найбільшу питому вагу в обсязі продукції. Значний перевитрата може бути допущений за окремими статтями калькуляції при відсутності
 15. Виробництво основних видів продукції на душу населення
  якості товарів, і рівень послуг і т.п. Співвідношення по цьому показнику в даний час між розвиненими країнами і найменш розвиненими становить 500:1, а іноді і більше. Серед найважливіших видів промислової продукції, вироблених на душу населення, статистика виділяє також виплавку сталі і виробництво прокату, металорізальних верстатів, автомобілів, мінеральних добрив, хімічних волокон,
© 2014-2022  epi.cc.ua