Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

23. АНАЛІЗ РИТМІЧНОСТІ ВИПУСКУ. ПОКАЗНИКИ РИТМІЧНОСТІ

Ритмічність - це рівномірність випуску продукції в рівні відрізки часу протягом звітного періоду.
Ритмічна робота господарюючого суб'єкта - важлива умова випуску та реалізації продукції, підвищення якості, зниження собівартості і збільшення прибутку, раціональної організації виробництва і праці.
Показники рівномірності випуску діляться на прямі і непрямі.
До прямих показників відносяться коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт аритмічності, питома вага виробництва продукції за кожну декаду до місячного випуску і т. д.
Непрямі показники ритмічності - це оплата простоїв з вини господарюючого суб'єкта, втрати від браку, штрафи за недопоставлену продукцію і т.
д.
Узагальнюючим показником рівномірності випуску продукції є коефіцієнт ритмічності, який показує питому вагу продукції , зданої без порушення графіка.
Коефіцієнт ритмічності можна визначити кількома способами: відношенням суми фактично випущеної продукції в межах плану за ряд послідовних відрізків часу аналізованого періоду до суми планового випуску продукції за цей же період; шляхом підсумовування фактичних питомих ваг випуску за кожен період , але не більше планового їх рівня.
Чим ближче коефіцієнт ритмічності виробництва до одиниці, тим рівномірніше виконання завдання.
Коефіцієнт ритмічності показує, скільки випущено продукції у строки, встановлені планом графіком.

Для оцінки ритмічності виробництва визначається коефіцієнт аритмічності - сума позитивних і негативних відхилень у випуску продукції від планового завдання за кожний день (тиждень, декаду).
Коефіцієнт аритмічності можна визначити як різницю між коефіцієнтом ритмічності і одиницею.
Потім необхідно виявити причини неритмічної роботи - як зовнішні (несвоєчасне постачання сировини, матеріалів постачальниками, відключення електроенергії, страйки підприємств суміжників тощо), так і внутрішні (низький рівень організації виробництва і праці, низький рівень застосовуваної технології і т. д.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 23. АНАЛІЗ РИТМІЧНОСТІ ВИПУСКУ. ПОКАЗНИКИ РИТМІЧНОСТІ "
 1. Питання 58. Показники рівномірності і ритмічності поставок продукції. Показники статистики перевезень вантажів
  ритмічності поставок, тобто відповідність поставок товарів до обумовлених термінів. Оцінка ритмічності здійснюється за допомогою коефіцієнта аритмічності Арамова: {foto168} де q - обсяг поставки фактично і за договором. Перевезення вантажів - це процес просторового переміщення товарів з одного географічного пункту в інший, який можна описати певною сукупністю показників.
 2. 36. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ
  аналіз якої становить інтерес з погляду обгрунтованості зростання цієї частини
 3. 24. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА МАТЕРІАЛАМИ
  аналізу є комплексність постачання, тобто дотримання певних співвідношень між найважливішими видами матеріальних ресурсів. Порушення комплексності постачання, як правило, призводить до порушення термінів виготовлення, асортименту та можливого зниження обсягу випуску. Безперебійна робота господарюючого суб'єкта неможлива без створення оптимальної величини запасів на здійснення програми
 4. § 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ. ФОРМУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРІВ ОБОРОТНИХ КОШТІВ У ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ
  ритмічну роботу з виробництва і реалізації товарів і послуг відповідно до запитів ринку на рівні мінімальної достатності. А це, в свою чергу, досягається нормуванням оборотних коштів шляхом визначення норм і нормативів. При цьому кожна група оборотних коштів нормується відповідно до принципів, Вира-лишнього їх функціональне призначення в кругообігу коштів. У сучасній
 5. 6.4. Виробництво споживної вартості як аналогія виробництву продукції
  ритмічності. Ритмічність виробництва продукції визнається як характеристика добре організованого виробничого процесу, що впливає на його ефективність. Чи стосується це до процесу виробництва споживчої вартості? Для раціональної організації процесу задоволення потреби обов'язковою попередньою умовою, про що вже було сказано раніше, є виявлення її характеру,
 6. Система національних рахунків
  випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника сукупного доходу - національний дохід (НД), особистий дохід (ЛД), наявний особистий дохід (РЛД). До кінця
 7. 22. АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
  аналіз якості на стадії проектування. З 1 січня 1992 р. введена сертифікація продукції: авторитетний орган перевіряє і засвідчує відповідність окремих видів продукції вимогам, визначеним у нормативно технічних документах. Аналіз якості починається із загальної оцінки виконання завдання і динаміки випуску сертифікованої продукції (СП). Дані для аналізу беруться з оперативно
 8. 60. Згуртованість трудового колективу
  ритмічної роботи, взаємозамінність і взаємодопомога. Просторове розташування робочих місць зумовлює частоту контактів, спілкування в процесі праці, можливість обговорення поточних проблем; 2) економічні: узгодження матеріальних, майнових, економічних інтересів кожного члена колективу з інтересами підрозділів і підприємства в цілому; 3) соціально-організаційні: особливості
 9. Міжнародне кооперування виробництв
  ритмічності і синхронізації випуску часткової і кінцевої продукції в узгоджених обсягах і асортименті, необхідної якості, причому в обумовлені терміни. МКП у міру розвитку, залучення у свою орбіту суміжних процесів, придбання більш комплексного характеру отримало назву «міжнародне промислове співробітництво». Останнє ширше за своїм охопленням, ніж кооперування виробництва в
 10. 1.2.9 ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ
  аналізують на різних рівнях конкретності, змістовності. Апологетика зазвичай маніпулює даними економічного зростання. Найлегше виявити збільшення тих чи інших приватних показників економічного розвитку і виразити це графічно прямою лінією. І це в цілому вірно. Однак це ще не вся правда. Більш конкретні дослідження будь-яких змін дозволяють усвідомити їх не в якості
 11. 2.4.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
  аналіз полягає в побудові однієї чи декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження). Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції, але ці дані можна використовувати при міжгосподарських порівняннях. Мета горизонтального аналізу полягає в тому, щоб виявити
 12. Глава 20. Система національних рахунків і її показники
  аналізу макроекономіки необхідна система показники, що дають повноцінну картину господарської
 13. Питання 60. Статистичні показники собівартості продукції. Динаміка середнього рівня собівартості продукції
  випуску продукції у звітному періоді; q1 - фактичний обсяг випуску продукції у звітному періоді. Основними статистичними показниками собівартості одиниці продукції є: 1) індекс динаміки собівартості одиниці продукції: {foto178} 2) абсолютна зміна собівартості одиниці продукції в звітному періоді в порівнянні з базисним:? Zф=z1 - z0; 3) розмір фактичної економії
 14. 20. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ завданнями з асортименту
  аналізу необхідно встановити виконання плану і динаміку з виробництва сертифікованої продукції. Виконати завдання по асортименту - значить випустити вироби за заданою номенклатурою. Оцінка виконання плану по всьому асортименту предусматриваемой підприємством продукції обчислюється за допомогою середнього відсотка виконання завдання по асортименту. Існує кілька способів розрахунку
 15. 26. АНАЛІЗ матеріаломісткі
  аналізу виявляються можливості вдосконалення структури матеріальних витрат шляхом застосування нових, прогресивних видів матеріалів, використання замінників (металокераміки і т. п.). Аналіз матеріаломісткості проводиться наступним чином: 1. Розраховується матеріаломісткість товарної продукції за планом і за звітом, визначається відхилення, дається оцінка зміни. 2. Аналізується зміна
© 2014-2022  epi.cc.ua