Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Олександр Володимирович Глічев. Якість, ефективність, моральність, 2009 - перейти до змісту підручника

6.4. Виробництво споживної вартості як аналогія виробництву продукції


Визначивши склад і властивості матеріальних елементів майбутнього процесу виробництва споживчої вартості, слід визначити також спосіб і послідовність дій для отримання споживної вартості, тобто здійснити «технологічну» підготовку виробництва споживної вартості.
Як приклад «технологічної» підготовки процесу виробництва споживчої вартості можна навести (та не засудить нас читач за побутовий приклад) рекомендації щодо раціонального харчування, в яких ми зустрічаємо не тільки дані про оптимальний наборі продуктів, їх калорійності, а й рекомендації з послідовності прийому різних страв і сервіровки столу, тобто оснащення процесу прийому їжі «необхідними засобами виробництва і описом технології виробництва». Вироблення таких рекомендацій, безсумнівно, відноситься до «технологічної» підготовки виробництва споживчої вартості.
Або інший приклад. Для того щоб задовольнити потребу авіапасажирів в дуже швидкому переміщенні з одного пункту в інший, проводиться великий обсяг робіт з підготовки літака до польоту: здійснюється його технічне обслуговування, екіпаж прокладає маршрут з урахуванням що складається повітряної обстановки і метеоумов, пасажира обслуговують в пункті вильоту, потім виконується сам політ. Далі йдуть післяполітну роботи: видача багажу. Пропонуються транспортні та інші послуги. Нарешті, пасажир залишає зону дії авіапідприємства - він прибув в пункт призначення. Потреба задоволена.
На підготовчому етапі виробництва споживчої вартості особливе місце повинна займати також робота із споживачем, щоб він був готовий до задоволення наявної у нього потреби. Зараз ця обставина явно недооцінюється як при організації суспільного виробництва, так і в особистому споживанні. Прикладів незадовільної підготовки до використання продукції в практиці безліч. Вище вже наводився один з таких прикладів.
Коли підготовчі роботи виконані, можна розпочати процес створення споживної вартості, підтримувати доцільний його режим, а в потрібний момент зупинити. Другий етап виробництва споживчої вартості полягає у безпосередньому задоволенні потреби [55].
Процес виробництва споживчої вартості починається з дій людини щодо забезпечення взаємодії властивостей якості продукції з носієм потреби і продовжується до тих пір, поки потреба не буде задоволена чи речові елементи процесу не втратять властивостей своєї якості.
Тут є безліч варіантів: в результаті процесу виробництва споживчої вартості вона чи перестає існувати, але якість продукції ще не вичерпаний, або якість продукції перестає існувати до повного задоволення потреби, або одночасно перестають існувати і те, і інше.
З цієї точки зору представляється можливим і розгляд питання про характер протікання процесу виробництва споживчої вартості, наприклад про його ритмічності. Ритмічність виробництва продукції визнається як характеристика добре організованого виробничого процесу, що впливає на його ефективність. Чи стосується це до процесу виробництва споживчої вартості?
Для раціональної організації процесу задоволення потреби обов'язковою попередньою умовою, про що вже було сказано раніше, є виявлення її характеру, умов її виникнення, розподілу в часі і просторі. Саме ці закономірності існування потреб повинні зумовлювати характер процесу протікання виробництва споживчої вартості. Потреби, маючи тимчасові і кількісні межі, мають незліченну безліч варіантів існування. Потрібно відзначити, що ці настільки істотні закономірності погано вивчені, немає навіть їх класифікації.
Спостереження за характером протікання процесів задоволення різних потреб дозволяє нам зробити висновок про те, що поняття ритмічності навряд чи тут прийнятно. У той же час при всій різноманітності можливих форм протікання процесів задоволення в їх характері є спільні риси. Мабуть, можна назвати і характеризувати їх таким чином:
- ламінарність, тобто спокійне перебіг з деякою стійкістю, що не мінливим обсягом і щільністю протягом усього періоду задоволення потреби;
- циклічність з певною періодичністю задоволення з немінливому параметрами об'єму і щільності;
- циклічність з мінливими в часі параметрами обсягу, щільності, повторюваності та періодичності;
- неравноціклічность з різними поєднаннями в часі параметрів обсягу, щільності, повторюваності та тривалості.
Природно, що на практиці має місце не тільки існування перерахованих форм в чистому вигляді, але і їх комбінації. Це ще більше ускладнює вироблення науково обгрунтованих рекомендацій з організації процесів виробництва споживчих вартостей, тобто ефективних, раціональних процесів задоволення потреб.
Перехід «уявної» споживної вартості в «дійсну» є ключовою ланкою в ланцюзі «виробництво - споживання».
З позицій наведених міркувань, ймовірно, в цю область можуть зміститися багато теоретичні, методичні та організаційні завдання управління якістю продукції, а також оцінки ефективності самого процесу управління якістю. Відкривається також можливість говорити про економічну ефективність самої споживчої вартості і процесу її виробництва.
Спробуємо змалювати деяку схему, яка, можливо, послужить стимулом до подальшої, більш глибокої і детальної розробки питань оцінки ефективності споживної вартості.
У міру задоволення потреби витрачається не тільки жива праця, а й минулий працю, матеріалізований в якості продукції. Залежно від таких факторів, як технічний рівень, надійність і довговічність речових елементів процесу виробництва споживчої вартості, їх значимості і масштабу, витрати праці і засобів змінюються. Природно, що економічно більш ефективним буде той процес, при якому на задоволення однієї і тієї ж потреби певного характеру і обсягу буде витрачатися менша сума живої і матеріалізованої праці.
Економічно найефективнішими є такі дії з виробництва споживчих вартостей, які точно збігаються із закономірностями існування потреб. Таким чином, виникає вимога ще однієї адекватності, тобто відповідності процесу виробництва споживчої вартості характером і закону розподілу потреб у часі і просторі.
Тут допустимо висувати вимогу своєрідною пропорційної адекватності. У цьому зв'язку для характеристики дій з організації виробництва споживчої вартості, на нашу думку, можна застосовувати показник, який назвемо синхронністю, тобто точне проходження процесу задоволення потреби закономірностям існування потреби в часі і просторі. Максимальне значення показника синхронності дорівнює одиниці. Значення менше одиниці свідчитиме про меншу ефективність.
При вивченні явища несинхронності було відмічено, що вона буває двох видів. Несинхронність першого виду призводить до неповного задоволення потреби. Несинхронність другого виду призводить до витрачання праці і засобів після того, як потреба задоволена, або до моменту виникнення потреби. Це призводить до зайвого витрачання якості продукції, праці і коштів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.4. Виробництво споживної вартості як аналогія виробництву продукції "
 1. Коментарі
  виробництву, а також аналогічні процеси в інших країнах. [11] фізіократія перша школа в економічній науці (Ф. Кене, Р. Тюрго, П. Дюпон де Немур, Д'Аламбер та ін.) На відміну від проповідників меркантилізму, фізіократи виступали єдиним фронтом, сповідуючи загальні принципи і аналітичний інструментарій, і назвали себе економістами. Фізіократи досліджували сферу виробництва, поклали
 2. 2.4 Гроші як атрибут товарного господарства
  виробництва. У 60-80 рр.. ХХ століть спостерігається відродження кількісної теорії грошей у вигляді одного з неокласичних течій в політичній економії - монетаризму. Згідно концепції монетаризму, кількість грошей в обігу є визначальним чинником формування господарської кон'юнктури, оскільки існує прямий зв'язок між змінами грошової маси в обігу і величиною
 3. 6.3. Що випливає з авторської трактування категорії споживної вартості
  виробництва, бізнесу необхідно домагатися повного або максимально можливого збіги уявної та дійсної споживної вартості шляхом гармонійного, пропорційного поєднання всіх трьох названих елементів. Уявна споживча вартість повинна бути адекватна дійсної споживчої вартості, в іншому випадку, природно, виникають втрати. Досягнення повного,
 4. 6.5. Аналогії з ефективністю виробництва продукції
  виробництва споживчої вартості. При протіканні будь-якого трудового процесу, як відомо, затрачається жива праця, а також минулий працю, матеріалізований у предметах і знаряддях праці. Останній зосереджений в продукції певної якості продукції. Безпосередню участь людини у виробництві споживної вартості абсолютно необхідно і природно, бо для цього і створюється
 5. 4. Облік витрат виробництва
  виробництва. Підприємець намагається займатися тими проектами, від яких очікує найбільшого перевищення виручки над витратами, і уникати проектів, від яких він очікує більш низького рівня прибутку або навіть збитків. Роблячи таким чином, він погоджує свої зусилля з максимально можливим рівнем задоволення споживачів. Неприбутковість проекту внаслідок того, що витрати вище, ніж
 6. Фізичний знос основного капіталу - це втрата ним споживної вартості
  виробничого капіталу, виражене у відсотках. Норма амортизації показує, за скільки років вартість основного капіталу повинна бути відшкодована. В умовах НТП терміни служби устаткування скорочуються, тому з'являється проблема прискореної амортизації. Узагальнюючим показником використання основних фондів (капіталу) є фондовіддача (ФО): ФО=Я / Фосня, де ФО - фондовіддача; Я - випуск
 7. 2. Зовнішня торгівля і зовнішньоторговельна політика. Платіжний баланс
  виробничим, науково-технічним та іншими формами (підготовка кадрів, туризм тощо) співробітництво. Основні форми міжнародного виробничого співробітництва: - спільна координація виробництва і збуту на основі спеціалізації і кооперування; - спільне володіння підприємствами (спільні підприємства); - підрядне будівництво; - науково-технічне співробітництво.
 8. 1.Економіческіе погляди Ж.Б.Сея
  виробництвом і розподілом матеріальних благ. Але з ім'ям А. Сміта пов'язані і більшість економічних шкіл, які вважають його своїм основоположником, незважаючи на принципові відмінності між ними. Пояснюється це тим, що у Сміта мирно співіснують різні підходи у визначенні вартості, заробітної плати, прибутку і ряду інших питань, і кожен напрям бере ті ідеї Сміта, які
 9. 1. Економічні погляди К. Маркса
  виробництво, Маркс створив досить струнку теорію, що описує закони функціонування і розвитку капіталістичної системи господарства. Він показав, як з простого товарного виробництва, метою якого є споживання і де гроші є лише посередником в обміні, абсолютно логічно випливає капіталістичне виробництво, де метою є зростання грошей, отримання прибутку. Якщо
 10. 1. Теорія граничної корисності як теорія ціноутворення
  виробництва). Але одночасно продовжувала жити ідея, що йде ще від Аристотеля, що мінова вартість і ціна товару визначається інтенсивністю бажань вступають в обмін осіб, "зоряний час" якої відноситься до періоду 70-80-х років дев'ятнадцятого століття. Цей період увійшов в історію економічної думки під назвою "маржіналісткой революції". Термін "маржіналісткая революція" використовується, коли
© 2014-2021  epi.cc.ua