Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

26. АНАЛІЗ матеріаломісткі

Аналіз структури матеріальних витрат проводиться для оцінки складу матеріальних ресурсів і частки кожного виду ресурсу у формуванні собівартості і вартості продукції. У ході аналізу виявляються можливості вдосконалення структури матеріальних витрат шляхом застосування нових, прогресивних видів матеріалів, використання замінників (металокераміки і т. п.).
Аналіз матеріаломісткості проводиться наступним чином: 1. Розраховується матеріаломісткість товарної продукції за планом і за звітом, визначається відхилення, дається оцінка зміни. 2. Аналізується зміна матеріаломісткості за окремими елементами витрат. 3. Визначається вплив зміни факторів «норм» (кількості витрачених матеріалів на одиницю продукції) і цін на матеріаломісткість продукції.
4. Аналізується зміна матеріаломісткості найважливіших видів виробів. 5. Визначається вплив ефективного використання матеріальних ресурсів на зміну обсягу випуску.
Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів у виробництві визначається шляхом порівняння фактичного відсотка корисного використання матеріальних ресурсів з плановим:
МОЗ=(Мзф / МЗпл) х 100%.
Зниження даного показника свідчить про неефективне використання матеріальних ресурсів.
Абсолютна величина перевитрати або економії визначається як різниця між фактичним витратою матеріальних ресурсів і плановим, перерахованим на фактичний випуск продукції.

Підвищення матеріаломісткості може бути викликане порушенням технології і рецептури, недосконалістю організації виробництва і матеріально технічного забезпечення, низькою якістю сировини і матеріалів, заміною одних видів матеріалів на інші.
Вплив ефективності використання матеріальних ресурсів на обсяг виробництва можна визначити за формулою V=М х Мо, або V=М / Ме. (6) Для розрахунку впливу факторів на обсяг випуску можна використовувати спосіб ланцюгових підстановок, спосіб абсолютних різниць та відносних різниць, інтегральний метод.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 26. АНАЛІЗ матеріаломісткі "
 1. Аналіз оборотного капіталу
  аналізі ефективності використання оборотного капіталу застосовують і інші показники (коефіцієнти), у тому числі: - оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів) {foto90}, (17.8) де Об-коефіцієнт оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів), раз; Qр - обсяг реалізованої продукції; Коб - середньорічна вартість оборотного капіталу (оборотних коштів). Хоча
 2. Висновки
  аналізі основного капіталу використовують коефіцієнти оновлення, вибуття та зносу основних фондів, фондовіддачі, капіталомісткості основного капіталу та інші показники. При аналізі оборотного капіталу застосовують показники його матеріаломісткості, енергоємності, металоємності, оборотності, ліквідності та ін 6. Оцінка підприємства - важливий елемент економічного життя. Використовують три основних
 3. Ефективність виробництва, фактори, показники
  матеріаломісткість. Показник фондовіддачі характеризує ступінь використання основних виробничих фондів. Визначається відношенням обсягу виробленої продукції до одиниці (на рубль) виробничих фондів. Чим ефективніше використовується техніка, тим вище фондовіддача, стрімкіше перенесення вартості засобів виробництва на вироблюваний продукт. Показник матеріаломісткості характеризує
 4. Терміни і поняття
  Капітал Основний капітал Оборотний капітал Норма прибутку (рівень рентабельності) Виробничий потенціал (виробничі потужності) Технологічна структура основних фондів Вікова структура основних фондів Коефіцієнт вибуття основних фондів Коефіцієнт оновлення основних фондів Коефіцієнт зносу основних фондів Фондовіддача Капіталомісткість основного капіталу
 5. Терміни і поняття
  Капітал: фізичний, фінансовий, людський, юридичний, грошовий, продуктивний, товарний; торговельний і позичковий, промисловий і лихварський, стартовий; авансований постійний і змінний, вільний, споживчий і допоміжний, статутний, основний і оборотний; стартовий, власний і позиковий Кругообіг капіталу Оборот капіталу Час обороту Швидкість обороту
 6. Оборотний капітал (оборотні активи) і собівартість
  матеріаломісткості, в тому числі енергоємності, металоємності і
 7. 32. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА
  аналізу співвідношення витрат, обсягу виробництва і прибутку можна виявити фактори росту прибутку, а також вплив економічних показників на ефективність обсягу виробництва. Фактори зростання прибутку: 1) підвищення рівня організації виробництва, 2) збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції; 3) підвищення якості продукції; 4) відповідність науково-технічному рівню; 5) підвищення ціни;
 8. Інвестиційний « перегрів »і« скидання »
  матеріаломісткості і
 9. 40. Рівень життя населення
  аналіз структури приватного кінцевого споживання (особистих споживчих витрат). Велика частка в споживанні товарів тривалого користування та послуг свідчить про більш високий рівень життя населення і, отже, більш високому загальному рівні економічного розвитку країни. Аналіз рівня життя населення зазвичай супроводжується аналізом двох взаємопов'язаних показників: «споживчий
 10. Аналіз
  аналіз і синтез. При аналізі відбувається уявне розкладання явища на складові частини і виділення окремих його сторін з метою виявити те специфічне, що відрізняє їх один від одного. Це важливо для вирішення подальшої завдання теоретичного пояснення тих особливостей, від яких відволікаються спочатку. За допомогою аналізу розкривається істотне в явищі. Якщо говорити про процес
 11. Продуктивність праці
  матеріаломісткість і енергоємність). Серед факторів, що визначають рівень і динаміку продуктивності праці, - темпи і характер накопичення капіталу і динаміка капіталовооруженності праці; темпи впровадження у виробництво і спрямованість науково-технічних досягнень; розвиток методів організації та стимулювання праці, а також методів управління виробництвом; зрушення в якісних і
© 2014-2022  epi.cc.ua