Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

4. ЕТАПИ І ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФХД

Аналіз включає в себе наступні етапи: 1. Складання програми аналізу. 2. Вибір і перевірка вихідної інформації. 3. Розрахунок і угруповання аналізованих показників. 4. Порівняння аналізованих показників, визначення їх відхилень від величин, прийнятих в якості базисних. 5. Встановлення причин та факторів, що впливають на зміну аналізованих показників. 6. Визначення характеру і ступеня зв'язку виявлених факторів з аналізованими показниками. 7. Встановлення шляхів регулювання факторів, що впливають на коливання аналізованих показників. 8. Виявлення резервів виробництва, розробка заходів щодо їх ефективної реалізації.
Складання програми аналізу - відповідальний етап підготовчої роботи. У програмі вказуються мета, зміст і коло питань, що підлягають дослідженню. Відбір і перевірка інформації проводяться залежно від поставлених цілей і програми аналізу. Перевіряються якість інформації, порівнянність планових і звітних показників, повнота звітних даних.
Характеристика господарсько економічних явищ оцінюється за допомогою економічних показників. Тому на наступному етапі вибираються показники для вивчення і проводиться їх розрахунок.
Для виявлення внутрішніх закономірностей в економіці підприємницької діяльності виробляються аналітична обробка і порівняння економічних показників. Головна мета аналітичної обробки - розкрити причинний зв'язок і виміряти вплив факторів на той чи інший показник. Аналітична обробка економічних показників здійснюється за допомогою математичних, статистичних та інших методів. Узагальнення результатів аналізу проводиться для оцінки діяльності підприємства за звітний період і виявлення причин (як позитивних, так і негативних), що впливають на загальні результати.
Аналіз ФХД має такі особливості.
Перша особливість - використання системи планових, облікових і звітних показників. Економічні процеси і явища взаємопов'язані, тому показники використовуються в системі, у взаємному зв'язку і обумовленості.

Друга особливість - необхідність вибору одиниць виміру для оцінки аналізованих процесів і явищ. В аналізі використовуються фізичні (натуральні), умовно натуральні, трудові та грошові (вартісні) одиниці. Одночасно можуть застосовуватися різні одиниці виміру, що допомагає виявити і правильно оцінити вплив різних факторів на аналізований показник.
Третя особливість - виявлення і вивчення факторів, що вплинули на кінцеві результати діяльності підприємства. У процесі аналізу виробничо господарської діяльності підприємства встановлюються причини відхилень від затверджених нормативів по тим чи іншим показникам, виявляються взаємозв'язки і взаємозалежності досліджуваних показників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. ЕТАПИ І ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФХД "
 1. Додаток 9 вузлів ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  {foto24} вузловими ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Вузлові етапи розвитку економічної
 2. 11. ЕТАПИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
  Основні етапи ціноутворення: 1) постановка мети: - забезпечення існування фірми на ринку; - максимізація прибутку; - максимальне розширення обороту; - оптимальне збільшення збуту; - лідерство в якості; 2) визначення попиту : - визначення типу ринку; - визначення потреб покупців; - визначення чутливості до ціни; - визначення еластичності попиту; 3) аналіз внутрішніх
 3. Лекція 1 Тема: ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  У першій лекції розглядаються етапи становлення і розвитку економічної науки. Зміст економічних шкіл, теорій і концепцій аналізується у світлі трактування ними предмета економічної теорії. Особлива увага звертається на характерні риси російської економічної школи, її відмінності від західних концепцій, які обумовлені специфікою російської
 4. Тема 3 Основні етапи розвитку капіталізму вільної конкуренції
  . Первинне накопичення капіталу. Особливості становлення капіталістичного способу виробництва в Голландії. Первісне нагромадження капіталу в Англії. Промисловий переворот і його соціально-економічні наслідки. Особливості розвитку капіталістичних відносин у Франції, Німеччині, США,
 5. ТЕМА 1. Перехідна економіка: сутність, закономірно-сті, етапи
  План: 1.Теория перехідної економіки: джерела, елементи, місце в економіч-ської теорії. 2.Закономерності і етапи перехідної економіки. 3.Мета і завдання перехідної економіки. 4.Основние риси і протиріччя економіки перехідного періоду. 5.Історія реформування в Росії. Програмна анотація. Теорія перехідної економіки: місце в економічній теорії, сущ-ність, джерела, основні
 6. Контрольні питання
  1. Розкажіть, як відбувається розгляд та затвердження проекту бюджету. 2. Яке місце займає в бюджетному процесі виконання бюджету? Охарактеризуйте цей етап. 3. Поясніть термін «бюджетний розпис». 4. Назвіть етапи виконання бюджету за видатками. 5. Поясніть, що означає казначейське виконання бюджету. 6. Охарактеризуйте дві форми бюджетного контролю. 7. Назвіть методи і
 7. Тема 3 Основні етапи розвитку капіталізму вільної конкуренції
  Великі географічні відкриття та їх вплив на економічний розвиток Європи. "Революція цін" та її значення. Первісне нагромадження капіталу як вихідна точка становлення капіталізму. Особливості становлення капіталістичного способу виробництва в Голландії. Первісне нагромадження капіталу в Англії. Промисловий переворот і його соціально-економічні наслідки. Розвиток
 8. Глава 2. ОСНОВНІ ЕТАПИ І ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
  Глава 2. ОСНОВНІ ЕТАПИ І ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО
 9. Г.П. Журавльова. Економіка, 2006
  Описано економічні системи та їх типи, предмет і метод економічної теорії, а також основні етапи розвитку економіки як науки. Проаналізовано категорії і закони поведінки ринкових суб'єктів на мікрорівні, сутність ринку і ринкового механізму, його елементів. Дана характеристика принципів раціональної поведінки споживача і виробника (фірми). Розкрито особливості функціонування
 10. Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001
  Описано економічні системи та їх типи, предмет і метод економічної теорії, а також основні етапи розвитку економіки як науки. Проаналізовано категорії і закони поведінки ринкових суб'єктів на мікрорівні, сутність ринку і ринкового механізму, його елементів. Дана характеристика принципів раціональної поведінки споживача і виробника (фірми). Розкрито особливості функціонування
 11. ТЕМА 2. Відносини власності та їх трансформа-ція в перехідній економіці
  План: Введення 1.Структура форм власності в перехідній економіці. 2.Економіческая роль, темпи та етапи приватизації в перехідній еко-номіці 3.Перспектіви розвитку приватної, державної, перехідних і корпоративному форм власності. 4.Дінаміка постприватизаційної структури акціонерного капіта-ла. Програмна анотація. Власність. Економічний та юридичний аспекти
 12. Тема 3. Економічний розвиток в епоху середньовіччя
  Шляхи та етапи розвитку середньовічної економіки. Виникнення феодальної власності і її еволюція. Абсолютна і умовне землеволодіння. Особливості східної і західної моделей феодалізму. Зміна структури економіки та форм господарювання. Маєток, вотчина, селянське господарство, реміснича майстерня, гільдія, цех. Міжміський і міжнародна торгівля. Роль середземноморської торгівлі в
 13. Тема 2 Основні риси розвитку первіснообщинного, рабовласницького та феодального способів виробництва
  Основні риси і періодизація первісного господарства. Передумови виникнення соціальної і майнової нерівності. Розпад первіснообщинного ладу. Особливості економічного розвитку давньосхідних товариств. Особливості землеробства. Економічні функції держави. Патріархальне рабство. Основні етапи розвитку Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Економіка античних держав. Загальне та
 14. Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006
  У навчальному посібнику подано авторське бачення проблем історії економіки зарубіжних країн та Росії. Розглядаються етапи становлення народного господарства і
 15. Аналіз
  Насамперед розглянемо аналіз і синтез. При аналізі відбувається уявне розкладання явища на складові частини і виділення окремих його сторін з метою виявити те специфічне, що відрізняє їх один від одного. Це важливо для вирішення подальшої завдання теоретичного пояснення тих особливостей, від яких відволікаються спочатку. За допомогою аналізу розкривається істотне в явищі. Якщо
 16. Запитання до теми
  1. Які характерні риси економічного розвитку Японії в 90-ті роки? 2. Визначте етапи розвитку японської економіки. 3. Яка соціально-економічна структура японської промисловості? 4. Розкрийте особливості японських корпоративна груп. 5. Проаналізуйте роль держави в економічному житті Японії. 6. Які фактори зумовили конкурентоспроможність японських
 17. Глава 1. Основні етапи розвитку економічної теорії
  Вивчивши цю тему, ви дізнаєтеся, по-перше, що являє собою економіка, по-друге, як розвивалася економіка як наука і чому їй надавалося таке важливе значення, по-третє , яке сучасний стан економічної
© 2014-2022  epi.cc.ua