Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

7. Індексний метод

Індексний метод дозволяє визначити вплив факторів на узагальнюючий показник в динаміці. Метод грунтується на використанні відносних показників, що виражають відношення рівня даного явища до його рівня, прийнятого в якості бази. Розрізняють індивідуальні та групові індекси. Крім того, в аналізі господарської діяльності використовуються індекси базисні, що показують зміна явища щодо базисного періоду, і ланцюгові, що характеризують зміну явища щодо попереднього періоду.
Наприклад, аналізується зміна обсягу товарної продукції (Т) за чотири місяці - Т1, Т2, Т3,
Приймаючи в якості базисного періоду один місяць, отримуємо для кожного 1 го місяця базисний
I баз=Тi / Т1 і ланцюговий індекс I ціп=Тi / Тi -1:
I баз5 / 1=I цеп1 / 1 - I цеп2 / 1 - I цеп3 / 2 - I цеп4 / 3.

Індексний метод може бути використаний для факторного аналізу якого або показника.
Наприклад, необхідно визначити зміна в порівнянні з минулим роком обсягу товарної продукції? Т під впливом змінної чисельності робітників (а) і продуктивності їхньої праці (в). Для вирішення будується система взаємопов'язаних індексів:
I заг=(в 1 - а 1) / (у 0 - а 0)=Т1 / Т0,
де I заг - загальний груповий індекс зміни обсягу випуску продукції; в1, в0 - середньорічне вироблення товарної продукції на одного робітника відповідно в аналізованому і базисному періодах; а 1, а 0 - середньорічна вироблення товарної продукції на одного робітника відповідно в аналізованому і базисному періодах; Т1, Т0 - обсяг товарної продукції відповідно в аналізованому і минулому базисному періодах.

При побудові факторних індексів для визначення впливу кількісного показника якісний фіксується на базисному рівні в 0, а при встановленні впливу якісного показника кількісний фіксується на рівні а 1. Тоді:
I заг=Iа - Iв,
де I а - факторний індивідуальний індекс зміни чисельності робітників;
I в- факторний індивідуальний індекс зміни середньої річної виробітку одного робітника.
При цій величині відхилення товарної продукції під дією обох факторів дорівнює:
? Т=(в0а1 - в0а0) + (в1а1 - в0а1)=в1а1 - в0а0.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. індексного методу "
 1. 31. Методи оцінки при витратному підході
  Витрати поділяють на прямі і непрямі Прямі витрати - це вартість трудових і матеріальних ресурсів. Непрямі витрати виникають в ході будівництва, але їх не можна безпосередньо виявити в самій споруді. Існує чотири основні методи оцінки при витратному підході: кошторисний, порівняльної одиниці, індексний і поелементний. Метод порівняльної вартості одиниці - оцінка майна на
 2. I.3.3. Кількісні показники характеристик основних форм міжнародного поділу праці - спеціалізації і кооперування
  Найбільш важливою методологічною проблемою при розгляді розвитку МРТ є вибір показників, що характеризують основні форми. Економісти запропонували ряд таких показників: індексна оцінка, визначення МРТ через коефіцієнти, визначення рівня спеціалізації через питома вага експорту в загальному обсязі виробленої продукції, питома вага галузі в загальній вартості експорту, темпи зростання
 3. Питання 30. Статистичні методи вивчення факторів зростання продуктивності праці
  При вивченні впливу окремих факторів на динаміку продуктивності праці можуть використовуватися різні методи. Застосування індексного методу полягає в розрахунку індексів продуктивності праці змінного складу, постійного складу і впливу структурних зрушень за сукупністю підприємств. На основі розрахованих індексів здійснюється аналіз динаміки середнього рівня
 4. 30. Витратний підхід
  Витратний підхід базується на розрахунку витрат на відтворення оцінюваних споруд і будівель з урахуванням всіх видів зносу і підприємницької прибутку. До отриманої вартості додається ринкова вартість ділянки землі Витратний підхід являє собою сукупність методів оцінки, які засновані на визначенні витрат, необхідних для заміщення або відновлення об'єкта оцінки з урахуванням
 5. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  Методи розрахунку цін вельми різноманітні. Існують витратні, економічні та ринкові методи ціноутворення. Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни; 2) метод «запечатаного
 6. Питання 61. Загальні показники рівня і динаміки собівартості продукції
  Собівартість продукції є узагальнюючим показником витрат виробництва, за допомогою якого можна проаналізувати рівень і динаміку витрат на виробництво і реалізацію різнорідної продукції по підприємству в цілому. Для аналізу зміни собівартості виробленої продукції порівняно з планом або базисним періодом розраховується агрегатний індекс собівартості продукції: {foto185}
 7. Питання 65. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій)
  Для визначення предмета статистики фінансів підприємств та організацій необхідно визначити поняття фінансів. Фінанси підприємств (організацій) - господарюючих суб'єктів - це фінансові відносини, які виражені в грошовій формі. Ці відносини виникають при утворенні, розподілі та використанні грошових фондів і накопичень в процесі виробництва і реалізації товарів, виконання робіт
 8. Питання 60. Статистичні показники собівартості продукції. Динаміка середнього рівня собівартості продукції
  Для побудови показників, що характеризують собівартість продукції, необхідно ввести такі позначення: z0 - собівартість одиниці продукції у базисному періоді; zпл - планова собівартість одиниці продукції в звітному періоді; z1 - фактична собівартість одиниці продукції в звітному періоді; qпл - плановий обсяг випуску продукції в звітному періоді; q1 - фактичний обсяг
 9. Питання 56. Показники оборотності товарів. Статистичне вивчення динаміки швидкості товарного обігу
  Швидкістю товарообігу вважається час, протягом якого реалізується кількість товарів, відповідне середній величині товарного запасу. До показників швидкості товарообігу відносяться: 1) число оборотів товарних запасів (коефіцієнт оборотності), що характеризує число оборотів, яке здійснює товар за певний період, тобто скільки разів оновлюється товарний запас: {foto148}
 10. Тема 6. ВИДИ І МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
  1. Поняття економічної системи. Економічна теорія завжди розглядає господарство як економічну систему. Економічна система - це впорядкована структура зв'язків між людьми щодо виробництва і споживання матеріальних благ і послуг. В економічній системі завжди існують три основні суб'єкти економіки: домогосподарства, фірми і держава. 2. Критерії класифікації.
 11. Питання 57. Аналіз виконання умов договору між продавцем і покупцем
  Контракт або договір про поставку продукції, який укладається між продавцем і покупцем, є основним джерелом інформації для аналізу виконання умов договору. Даний аналіз здійснюється за допомогою індексного методу. При цьому стоятся наступні індекси: 1) індивідуальний індекс виконання договірних зобов'язань одного товару: {foto158} де qiФ, qiД - кількість поставленого
 12. Питання 62. Аналіз впливу окремих факторів на зміну собівартості продукції
  Аналіз впливу окремих факторів на зміну собівартості продукції здійснюється за допомогою індексного методу. Індекс витрат на виробництво можна представити як добуток індексу собівартості і індексу фізичного обсягу продукції: {foto192} де z1, z0 - собівартість одиниці продукції в звітному і базисному періодах; q1, q0 - обсяг виробленої продукції в звітному і базисному
 13. 25. ОТЕЧЕСТВЕННАЯЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА.Л.В. КАНТОРОВИЧ: ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
  Вклад російських учених у розробку математичних методів економічного аналізу. В.К. Дмитрієв - один з перших економістів-математиків в Росії. Його метод обчислення повних витрат праці на виробництво продукції. Теоретичні розробки Е.Е. Слуцького. Роботи економістів-математиків в 20-30-і рр.. Російська основа методу «витрати-випуск» В. Леонтьєва. Розробка балансових методів
© 2014-2022  epi.cc.ua