Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Вплив державних витрат на виробництво

Як видно з рис. 32.1, обсяг національного виробництва без державних витрат склав величину, рівну QK, точка К відповідала рівноважного стану витрат і виробництва. Збільшення державних витрат (Рг) викликало приріст національного виробництва (? Qн.п), який виразився в новому обсязі національного виробництва (QN). Точка N свідчить про встановлення нової рівноваги в ринковій системі. Підвищення рівня національного виробництва було обумовлено зростанням загальних доходів завдяки державним витратам.
Фінансова політика, яка призводить до збільшення сукупних витрат, називається експансіоністської.
Аналіз впливу державних витрат на національне виробництво в рамках моделі потоків «витоку - ін'єкції» вказує на те, що інвестиції і експорт, як і урядові закупівлі, представляють собою відшкодування витоку заощаджень і імпорту. Але у зв'язку з тим, що ми абстрагувалися від експортно-імпортних операцій, експорт та імпорт не включаються в аналіз. Тому з урахуванням Рг рівень рівноважного обсягу національного виробництва визначається в точці, де величина заощаджень (С) домашніх господарств точно компенсується величиною, яку підприємці планують інвестувати, і закупівлями державою товарів і послуг (Рг).
Графічно стану рівноваги з урахуванням державних витрат і без них показані на рис. 32.2.

Рис. 32.2. Вплив державних витрат на рівноважний стан системи в рамках моделі «витоку - інвестиції»« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Вплив державних витрат на виробництво"
 1. Тема 51. Бюджетно-податкова політика
  1. Вплив державних витрат і податків на домогосподарства 2. Вплив державних витрат і податків на підприємницький сектор 1. Вплив державних витрат і податків на домогосподарства. Населення активно реагує на проведену урядом політику в обох частинах державного бюджету - доходної і витратної. Зміна в оподаткуванні прямо впливає на доходи населення,
 2. § 1. ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
  Державний бюджет - важливий інструмент державного регулювання економіки. Він визначає форми і методи освіти державних фінансових ресурсів і напрямки їх використання в інтересах суспільства і особливо соціально слабко захищених категорій населення. Основним завданням статистики державного бюджету є характеристика його основних показників, що визначають зміст
 3. 1. Державні (або урядові) витрати і державний бюджет
  Під державними, або урядовими, витратами розуміються витрати на утримання інституту держави, а також державні закупівлі товарів і послуг. Державні закупівлі товарів і послуг можуть бути самих різних видів: від будівництва за рахунок бюджету шкіл, медичних установ, доріг, об'єктів культури до закупівлі сільськогосподарської продукції, військової техніки, зразків
 4. Тести
  1. До непрямих податків належить: а) прибутковий податок з фізичних осіб; б) податок на прибуток підприємств; в) податок на додану вартість; г) податок на майно. 2. До прямих податків належить: а) податок на додану вартість; б) акцизи; в) митні збори; г) податок на операції з цінними паперами. 3. Доходи державного бюджету можуть формуватися за рахунок: а)
 5. Типи фіскальної політики
  Дискреційна Автоматична АКТИВНА фіскальна політика, свідоме маніпулювання податками і расходамі___ ПАСИВНА фіскальна політика, при якій необхідні зміни в рівнях державних витрат і податків вводяться автоматично Громадські роботи Зміна трансфертних платежів Маніпулювання
 6. Вплив державних расходовна випуск продукції
  Показуючи, яким чином величина державних-них закупівель буде впливати на стан кривої со-сукупного попиту, ми як і раніше будемо вико-ти дані, введені нами в гол. 25: предельнаясклонность до споживання (MPC) дорівнює 0,75, а уро-вень інвестицій I=250. Припустимо тепер, чтозакупкі товарів і послуг, що здійснюються правитель-ством, являють собою фіксовану величину ну G, а також
 7. Витрати. Угруповання витрат
  Платник податків зменшує отримані доходи на суму зроблених витрат. Витратами зізнаються обгрунтовані (економічно виправдані витрати) і документально підтверджені витрати (а у випадках, передбачених статтею 265 НК, збитки), здійснені платником податків. Витратами визнаються будь-які витрати за умови, що вони зроблені для здійснення діяльності, спрямованої на
 8. Цілі та інструменти фіскальної політики
  Фіскальна (або бюджетно-податкова) політика, як і монетарна політика, - це різновид антициклічної (стабілізаційної) політики, спрямованої на згладжування циклічних коливань економіки, тобто стабілізацію економіки в короткостроковому періоді. Метою фіскальної політики є стабільне економічне зростання, повна зайнятість (відсутність циклічного безробіття) і стабільний рівень цін
 9. № 99. Сутність неоконсервативного курсу уряду Р.Рейгана і М.Тетчер
  . Поштовхом до неоконсервативної реформу в США послужило загострення труднощів державного регулювання у 70-х роках. Адміністрація Рейгана вирішила послабити державне регулювання, повернувшись до деякої міри до ринкового регулювання. Це означало насамперед скорочення податків і державних витрат, ослаблення юридичної регламентації бізнесу. Але скоротити державні
 10. Інтелектуальний тренінг і практикум
  1. Фіскальна політика держави спрямована на: а) виявлення і переслідування осіб, які ухиляються від сплати податків; б) поповнення державної скарбниці фінансовими засобами і їх подальший розподіл; в) створення оптимальної для даних умов податкової системи в країні. 2. Вірно - невірно 2.1. За інших рівних умов підвищення податків і державних витрат на однакову
 11. Попит на гроші і доходи
  Наступним фактором, який впливає на попит на гроші, є доходи. Рівень витрат, як ми вже знаємо, залежить від величини реальних доходів. Підвищення рівня доходів збільшує реальні залишки. Графічно залежність зміни реальних грошових залишків від збільшення доходів представлена на рис. 12.4. Рис. 12.4. Вплив зміни реальних доходів на попит на гроші {foto31}
 12. № 101. Основні положення економічної програми Р.Рейгана і М.Тетчер
  . 1. Скорочення регулюючої функції держави в хоз.жізні суспільства. 2. Відмова від гіпертрофованого впливу профспілок на соціально-економічну політику. 3. Зниження інфляції і податків. 4. Скорочення витрат державного бюджету та грошової маси. 5. Зменшення ролі бюрократичного апарату в
 13. 4. Державні витрати
  Від податків ми перейдемо до державних расхо-дам: до розгляду як фактичних даних, таки економічної теорії державних расходов.Государство, як зазначалося в гл. 4, що не огранічіваетсвое втручання в економіку лише тими услови-ями, при яких, як стверджує економіческаятеорія, маються теоретичні причини для вме-шательство. На практиці держава втручається в 23 Нагадаємо
 14. Державні закупівлі, податки бюджетний дефіцит
  Припустимо, що державні закупівлі складають 200 одиниць, показник AdPC дорівнює 0,75, а ставши-ка прибуткового податку t=0,2. Який вплив ока-жет збільшення державних витрат на размербюджетного дефіциту? Безсумнівно, безпосередній-вим результатом зрослого обсягу державних-них закупівель буде збільшення дефіциту бюджету, або скорочення величини його позитивного саль-до. Однак
 15. Стаття 84. Витрати, що фінансуються виключно з федерального бюджету
  Виключно з федерального бюджету фінансуються такі функціональні види витрат: забезпечення діяльності Президента Російської Федерації, Федеральних зборів Російської Федерації ..., інші витрати на загальнодержавне управління ... функціонування федеральної судової системи; здійснення міжнародної діяльності в загальнофедеральних інтересах ... національна оборона і
 16. Стаття 68. Поточні видатки бюджетів
  Поточні видатки бюджетів - частина видатків бюджетів, що забезпечує поточне функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних
 17. Роль держави
  . В останні десятиліття роль держави змінилася. Скоротилися його підприємницька функція, прямі форми регулювання. Державне підприємництво складалося під впливом державного будівництва або викупу знаходилися у важкому фінансовому положенні підприємств і фірм. Наприкінці 80-х років на підприємствах державного сектора було зайнято 8,7% всіх робітників і службовців.
 18. 4.1. Мета та основні види державної економічної політики
  Головною метою державної економічної політики є підтримання економіки, в стані повної зайнятості. Це гарантує відсутність безробіття та інфляції. Графічне зображення завдань державної економічної політики в періоди спаду і підйому показано на рис. 4.1 (а, б). {Foto44} Рис.4.1. Завдання державної економічної політики в періоди спаду (а) і підйому (б)
© 2014-2022  epi.cc.ua