Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Державні закупівлі, податки бюджетний дефіцит


Припустимо, що державні закупівлі складають 200 одиниць, показник AdPC дорівнює 0,75, а ставши-ка прибуткового податку t=0,2. Який вплив ока-жет збільшення державних витрат на размербюджетного дефіциту? Безсумнівно, безпосередній-вим результатом зрослого обсягу державних-них закупівель буде збільшення дефіциту бюджету, або скорочення величини його позитивного саль-до. Однак зараз нас набагато більше цікавить, яким буде остаточний ефект, який вклю-чає і вплив з боку зрослих доходів наобщую суму отриманого прибуткового податку
Так як зростання державних закупівель пріводітк збільшення рівня доходів, то зростає і раз -заходів прибуткового податку, що стягується правитель-ством.
В результаті отриманий приріст G будетоплачівать сам себе - повністю або по крайнеймере частково. Однак, як ми побачимо далі в етойглаве і в додатку I, сума приросту податковихнадходжень буде завжди менше, ніж приріст G.І, отже, зрослі державні закуп-ки є лише частково «самоокупними».
Схожим чином стан державного
бюджету має покращитися за рахунок зростання опо-вої ставки. Поліпшення збалансованості бюджетів та буде мати місце навіть при зниженні уровнядоходов (внаслідок збільшення податків), котороую свою чергу гальмуватиме зростання суми що стягується-мих податків.
Детальний розгляд прімероввліянія зростання податків на величину бюджетного де-фіціта ми відкладемо до додатка I до цієї главе.А самі тим часом спробуємо просунутися да-леї в розумінні взаємозв'язку між збільшую-щимися державними витратами і дефіцітомбюджета, звернувшись до аналізу залежності, су-суспільством між рівноважними рівнями расхо-дов, заощаджень і податків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Державні закупівлі, податки бюджетний дефіцит "
 1. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  У глобальній торгівлі домінує лінія розлому, з японськими торговими профіцитами з одного боку та американськими торговими дефіцитами з іншого. Подібно реальним лініях розлому, вона давно відома - вона існує вже більше двох десятиліть, - і з часом тиск на розлом зростає. Американський поточний бюджетний дефіцит (145 мільярдів доларів в 1994 р.) і японський поточний бюджетний профіцит
 2. Бюджетний дефіцит - перевищення урядових витрат
  Бюджетний дефіцит - перевищення урядових витрат над грошовими надходженнями. Бюджетний профіцит - перевищення грошових надходжень уряду над його витратами. в цілому. Більшість аналітиків очікує, що ця тенденція збережеться протягом ряду років у майбутньому. Друга за величиною стаття витрат - національна оборона. Вона включає в себе заробітну плату військових і
 3. § 51. Фінансові та структурні кризи в економіці
  Фінансові кризи і особливості фінансової кризи кінця 90-х рр.. Структурні кризи і структурна перебудова в економіці. Теорія довгих хвиль М. Кондратьєва Фінансові кризи і особливості фінансової кризи кінця 90-х рр.. Фінансова криза - глибоке розлад фінансової системи країни, яке супроводжується зростанням темпів інфляції, кризою неплатежів, різким, як правило,
 4. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  Сутність і види ринкової монополії. Монополія - виключне право виробництва, промислу, торгівлі та інших видів діяльності, що належить одній особі, певній групі осіб або державі. Це означає, що за своєю природою монополія - пряма протилежність вільної конкуренції. У цьому легко переконатися, якщо зіставити основні параметри стану вільної конкуренції та
 5. 4. Державний бюджет і уровеньдоходов
  Державним бюджетом визначається, какіетовари та послуги уряд набуватиме втеченіе майбутнього року, які соціальні ви-плати воно буде виробляти і яким чином ононамерено фінансувати більшу частину своїх рас-ходів при різному рівні податкових надхо-джень. Зазвичай, проте, податки не покривають пів-ністю всю суму соціальних виплат і закупівель то-варів і послуг. Якщо
 6. Заощадження, інвестиції і бюджетнийдефіціт
  З гл. 25 ми пам'ятаємо, що основна умова, при ко-тором сукупний попит буде дорівнює випуску про-дукції, може мати і дещо іншу формули-ровку: при, рівноважному рівні випуску продукціісбереженія будуть рівні інвестиціям. Схожа точ-ка зору може бути виражена в термінах витоків ін'єкцій грошових коштів, які мають ме-сто в кругообігу товарів і доходів. Так, збережемо-ня представляють
 7. Резюме
  1. Держава бере участь у економічному кругообігу, обкладаючи доходи податками і здійснюючи соціальниевиплати, визначаючи тим самим величину доходів, до-ступні для споживання і заощаджень, а також про-переводячи закупівлі товарів і услуг.2. Дефіцит державного бюджету - це правіше-ня витрат над податками. Якщо сума податкових надхо-джень перевершує суму витрат, то
 8. Завдання
  1. (А) Поясніть різницю між правительственнымирасходами та державними закупівлями товарів іпослуг. (Ь) Опишіть пайовий розподіл державних закупівель та соціальних виплат між Федеральним урядом, урядами штатів имісні органами самоврядування. 2. Припустимо, рівноважний рівень випуску продук-ції склав 1000, споживання дорівнює 800, а інвести-ції - 80. (А)
 9. Витрати, податки і бюджетний дефіцит
  Як ми з'ясували, вплив зростання государственнихрасходов на рівноважний рівень доходів визначаються-ється виразом Зміна зміна равновес-- мультиплікатор х государствен -них доходів них витрат Зміна рівноважного рівня доходів можетбить записано просто у вигляді різниці між першо-початковим і новим рівнями доходів, тобто У - У.Аналогічним чином зміна рівня державних
 10. НЕ ДІЛИТИ, А ЗАРОБЛЯТИ
  * - Не знаю, погодьтеся ви зі мною чи ні, Леонід Іванович, але створення Державної комісії з економічної реформи викликало, судячи з усього, далеко не однозначну реакцію. Чотири з половиною роки всі ми бачимо, як все більше погіршується економічний стан країни, знижується рівень життя населення. Трохи не кожного місяця до переліку дефіцитних товарів додаються нові. М'ясо - по
© 2014-2022  epi.cc.ua