Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Витрати, податки і бюджетний дефіцит


Як ми з'ясували, вплив зростання государственнихрасходов на рівноважний рівень доходів визначаються-ється виразом
Зміна зміна
равновес-- мультиплікатор х держав-них доходів них витрат
Зміна рівноважного рівня доходів можетбить записано просто у вигляді різниці між першо- початковим і новим рівнями доходів, тобто У - У.Аналогічним чином зміна рівня державних витрат - це різниця між їх новими старим рівнями:
VY=мультиплікатор х (G '- G) (П2)
Ми знаємо також, що зміна бюджетного Дефі-цита дорівнює зміні рівня державних видатків мінус зміна суми податкових надхо-джень, яке матиме місце в результаті вимірюв-нений у рівні доходів. Позначимо символом Вбюджетний дефіцит, який дорівнює сумі переви-шення державних витрат над чистими подат-говимі надходженнями. Це ж твердження миможем записати за допомогою символів:
(ПЗ)
BB=G-Gt (Y '-Y)
де t - податкова ставка. Комбінація цих двухуравненій може бути використана для визначен-ня впливу приросту державних витрат нарівень бюджетного дефіциту. Таблиця 28П1-1 з-тримає результати подібних розрахунків для различ-
ТАБЛИЦЯ 28П1-1. Вплив зростання державних витрат на дефіцит бюджету
(DІзмененіе G
(2) MPC Ставка податку
(3) Мультиплікатор
(4)=(3) х (1) Зміна Y
(5)=(2) х (4) Зміна податків
(6)=(1) - (5) Зміна дефіциту.

100 0,75 0,2 2,5 250 50 50 100 0,9 0,2 3,57 357 71,4 28,6 100 0,7 0,4 1,72 172 68,8 31,2 них значень величини мультиплікатора і уровняналоговой ставки.
Розглянемо приклад з першого рядка. передпіллі-жим, що державні закупівлі склали 250, показник MPC дорівнює 0,75, а податкова ставка знахо-диться на рівні 0,2. Ми знаємо, що мультіплікаторпрі цьому буде дорівнює 2,5 (1 / [1 - 0,75 (1 - 0,2)]). Припустимо тепер, що державні витрати уве-лічівает на 100 одиниць. Використовуючи рівняння (П2), отримуємо, що рівень доходів зростає на250 (2,5 х 100). Потім ми по частинах ізменяемуравненіе (ПЗ). Податки піднімуться на величину, рівну добутку податкової ставки і пріростадоходов, тобто 50 (0,2 х 250). Отже, зростання на-даткових надходжень буде менше збільшення дер-жавних витрат. Дефіцит, таким чином, зросте на величину, що дорівнює сумі превишеніяувелічівшіхся витрат над приростом суми взі-травнем податків, тобто на 50 одиниць.
Звичайно, в цьому випадку збільшення державних-них витрат не призводить до ще більшого збільшен-нію податків. На практиці зростання государственнихрасходов завжди збільшує бюджетний дефіцит, хоча майже напевно на меншу величину, Чемс приріст G. Так, в даному прикладі дефіцит уве-личивается тільки на 50, хоча державні рас-ходи зросли на 100, а сума стягнутих податків-на 50. Результати, представлені в табл. 28Ш -1, показують нам, що зростання державних расходовувелічівает як розмір дефіциту, так і рівень до-ходів.
Однак внаслідок того, що разом з уровнемдоходов зростають і податки, бюджетний дефіцит уве-личивается на величину кілька меншу, чемсумма даного приросту державних витрат.
Аналогічні обчислення для випадку збільшення
розміру податкової ставки підтвердили б той факт, що зростання ставки податків покращує стан дер-жавного бюджету. У цьому випадку буде іметьместо пряме збільшення податкових поступленійвследствіе застосування більш високої налоговойставкі до первісного рівня доходів, прицьому, однак, буде також спостерігатися і відноси-вування скорочення суми стягнутих податків, таккак самі доходи будуть знижуватися. Можна переконай-тельно показати, що початкове, або пряме, вплив буде завжди домінувати. відпо-відно більш високі податкові ставки улучшаютсостояніе бюджету, навіть якщо вони викликають неко-лось скорочення доходів.
Отримані висновки свідчать про те, що вотношении бюджету не існує прямих і одне -значних рішень. Уряду, можливо, весьмаімпонірует ситуація, при якій і податки стано-вятся менше, що завжди було в числі популярнихполітіческіх заходів, і бюджетний дефіцит такжесокращается. Однак проведений нами тут ана-ліз доводить, що це неможливо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Витрати, податки і бюджетний дефіцит "
 1. 1. Плоди интервенционизма
  витрачання доходів на поліпшення умов існування бідних є головним принципом сучасних бюджетів. В області відносин між працею і капіталом рекомендується скорочення робочого дня, підвищення заробітної плати і тисячі інших заходів, які, як вважається, вигідні працівнику і обтяжують роботодавця. Будь-яке питання державного управління та місцевого самоврядування трактується
 2. 4.1. Аналіз забезпеченості податкової інспекції фінансовими ресурсами
  видатків бюджету - видатки на діяльність фінансових і податкових органів, що входять до витрат на державне управління та муніципальне самоврядування. Державна податкова служба відповідає за практичну реалізацію прийнятих в державі законів з податків і зборів. Тому ці витрати мають першорядне значення у формуванні дохідної частини бюджету країни в обсягах, достатніх для
 3. ДЕРЖАВА
  витрати держави перевищують його доходи, виникає бюджетний дефіцит, для фінансування якого держава, як правило, випускає облігації. Такі облігації є державним боргом. Бюджетний дефіцит збільшує масштаб державного боргу. Дефіцитне фінансування увійшло у сучасних держав у звичку. У 70-х і 80-х роках центральні уряди всіх провідних
 4. СТАРІННЯ
  витрати на престарілих, то видно, що ці; платежі і відсотки поглинають державний бюджет. Спроектуйте ці цифри в майбутнє, і ви побачите, що уряд просто розоряється. Виявиться, що воно обіцяло престарілим більше, ніж може зібрати у вигляді податків з працюючих. У наші дні державне соціальна виплата і виплати відсотків (в останні роки накопичилися головним чином через
 5. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  витрати на обслуговування боргу будуть тільки рости, поки борг не зросте настільки, що його вже не можна буде фінансувати. Альтернативою позик є продаж іноземцям американського майна (землі, підприємств, будівель), але і ця процедура обмежена, тому що врешті-решт не залишиться що продавати. В якийсь момент ринки капіталу перестануть давати гроші в борг американцям (оскільки
 6. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  витрати. Літом 1992 р. Італія, Франція та Сполучене Королівство, які саме в цей час повинні були б стимулювати свою економіку, всі підвищували ставки відсотка, щоб захистити свою валюту. Така бездіяльність можна пояснити деяким поєднанням страху перед інфляцією, нездатності контролювати структурний дефіцит бюджету та зростанням глобальної економіки, в якій кейнсіанська політика в
 7. Соціально-економічні наслідки інфляції
  витрати і соціальні програми в період повної зайнятості ресурсів, неминуче потрапляє в інфляційну пастку. Підприємці, піднімаючи попит на інвестиційні ресурси в такій же ситуації, викликають інфляційний рух економіки. І профспілки, що домагаються зростання заробітної плати в економіці при обмеженнях, пов'язаних з повною зайнятістю, отримають такий же результат. Інфляція витрат може
 8. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  витрат та джерел їх фінансового покриття (доходів). Проект бюджету щорічно обговорюється і приймається законодавчим органом - парламентом країни (у Росії - Державною Думою), регіональними та місцевими законодавчими органами (залежно від структури бюджетної системи країни) .. У сучасних умовах бюджет є також потужним важелем державного регулювання
 9. Терміни і поняття
  витрати Державного бюджету Функції бюджету Фінанси Фінансова система Позабюджетні фонди Бюджетні витрати і доходи Структура бюджету Бюджетний дефіцит Державний борг: зовнішній і внутрішній Сеньйораж Податки Види податків: прямі і непрямі; реальні та особисті; фіксовані, прогресивні, пропорційні, регресивні, умовно постійні, умовно змінні;
 10. Запитання для самоперевірки
  видаткова частини бюджету ? 2. Чому держава вдається до позик та додаткової емісії грошей, які їх наслідки? 3. Перерахуйте основні податки. Яке вплив роблять податки на економіку країни? 4. Які функції бюджету, податків ви знаєте? 5. Що таке податкова ставка та податкові пільги ? У яких випадках (кому і в яких цілях) надаються податкові пільги? 6. Що ви
© 2014-2022  epi.cc.ua