Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Мультиплікатор при пропорціональнихналогах


Формула мультиплікатора, виведена нами в гол 25, буде використана і тут, з тією лише різницею, що тепер ми повинні прийняти в розрахунок існую-щее кількісне розходження між рівнем випус-ка продукції і величиною наявного дохода.Данное відмінність визначається показником гранично-ної схильності до споживання MPC, приймаю-щим в розрахунок існування пропорційних на-логів.
Величина мультиплікатора показує нам, ка-ким буде вплив даного приросту совокупногоспроса, викликаного, наприклад, збільшенням об'емаправітельственних витрат або інвестицій, на
РІС. 28П1-2. Вплив збільшення рівня податків на об'єк-ем випуску продукції. Збільшення податкової ставки з 0 доОД буде причиною падіння споживчого спросадля кожного даного рівня доходів. Крива сукупного спросапереместітся вниз, з положення AD у положення AD '. Рівноважних рівень випуску продукції і доходів, таким чином, знижується від 1000 до 625. Його падіння - результат скорочений-ня величини споживчого попиту для кожного данногоуровня національного доходу
рівноважний рівень доходів. Величина Мультипла-катор задається формулою

Мультиплікатор=
(П1)
де вираз MPC одно MPC х (1 - f), або муль-тіплікатору з поправкою на рівень доходу послеуплати податків.
Коригувальна вираз (1 - t) являє собою ту частку кожного додатково-го долара ВНП, яка реально дістається домаш-ним господарствам у вигляді доходу, що залишається послеуплати податків, тобто їх наявного доходу.
Рівняння формули мультиплікатора показуючи-ет, що низька величина показника MPC 'означає інебольшой мультиплікатор. А-чим вище ставкапропорціонального оподаткування, тим меньшепоказатель MPC і, отже, менше велічінамультіплікатора Наприклад, якщо MPC составляет0, 75, а податкова ставка дорівнює 0,1, показник MPCбудет дорівнює 0,675, а величина мультиплікатора -3,08. Однак як тільки ставка податку стане рав-ної 0,2, показник MPC скоротиться до 0,6, а вели-чину мультиплікатора складе всього 2,5.
Щоб зрозуміти, чому висока ставка податку со-скорочується величину мультиплікатора, згадаємо, по-чому взагалі в економіці існує мультипліка-тор. Ефект мультиплікатора виникає в результа-ті впливу приросту рівня доходів на велічінупотребітельского попиту. Чим вище показательMPC, тим більше буде зростати потребітельскійспрос в результаті будь-якого даного збільшення ви-пуску продукції і, значить, тим більше буде вели-чину мультиплікатора.
Якщо податкова ставка є-ється високою, то дана зміна в рівні до-ходів призведе лише до невеликої зміни раз-мера наявного доходу домашніх господарств і, таким чином, викличе незначні ізмененіяв рівні споживчого попиту. Отже, при високій ставці податку величина мультипліка-тора буде невеликий.
Відзначимо, що соціальні виплати, сума кото-яких збільшується при зниженні рівня доходів, також здатні впливати на величину по-казника граничної схильності до споживання в
національному доході . Однак оскільки нас інте-ресует вплив як податків, так і системи соці-альних виплат, нам слід визначити тут t, ис-пользуемя для обчислення показника MPC какставку чистого податку.
Далі ми розглянемо взаємозв'язок між податку-ми і бюджетним дефіцитом, якщо податки установлюються пропорційно доходам
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Мультиплікатор при пропорціональнихналогах"
 1. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  мультиплікатора-акселератора). Коли підвищується попит, заводи прискорюють виробництво. Оскільки продажі ростуть, всі фірми, пов'язані з ланцюгом поставок, вирішують розширити свій асортимент готових або виготовлених виробів. Кожна фірма замовляє більше відповідних продуктів або компонент. Щоб задовольнити попит, заводи ще більш прискорюють виробництво. Коли попит на проміжну і
 2. Створення грошей комерційними банками. Банківський мультиплікатор
  мультиплікатора: multбанк=1 / rr. Ще одна його назва - мультиплікатор депозитного розширення (депозитний мультиплікатор). Всі ці терміни означають одне і те ж, а саме: якщо збільшуються депозити комерційних банків, то грошова маса збільшується в більшому ступені, тобто М=D? mult банк. Наприклад, в США банківський мультиплікатор дорівнює 2,7. Банківський мультиплікатор
 3. Цілі та інструменти монетарної політики
  мультиплікатор. Фактичний обсяг грошової маси є результатом операцій комерційних банків з приймання депозитів і видачі кредитів. Зростання пропозиції грошей відповідає стимулюючої, а стиснення грошової маси - стримуючої монетарної політики. До інструментів монетарної політики, що дає можливість центральному банку контролювати величину грошової маси, відносяться: 1) зміна норми
 4. Вплив інструментів фіскальної політики на сукупний попит
  мультиплікатора. Розглянемо, як впливають на економіку державні закупівлі. Припустимо, що держава додатково закупило товарів або послуг на 100 дол (підвищив заробітну плату чиновнику чи вчителю або купило додаткове обладнання для свого підприємства або початок будувати автостраду і т. п.), тобто? G=100 дол Продавець товару або послуги отримав додатковий дохід на цю
 5. Кейнсианство
  мультиплікатора, загальна теорія зайнятості, гранична ефективність капіталу і норми відсотка. У сучасному кейнсианстве домінують дві тенденції: американська, пов'язана з іменами ряду економістів США, та європейська, пов'язана насамперед з дослідженнями французьких економістів. У числі американських послідовників вчення Дж. Кейнса найчастіше згадуються Е. Хансен, С. Харріс, Дж.М. Кларк і
 6. Мультиплікатор та акселератор
  мультиплікатора. Дослівно мультиплікатор означає «множник». Суть ефекту мультиплікатора в ринковій системі господарства полягає в наступному: збільшення інвестицій призводить до збільшення національного доходу суспільства, причому на величину більшу, ніж первісний ріст інвестицій. Висловлюючись образно, як камінь, кинутий у воду, викликають кола на воді, так і інвестиції, «кинуті» в економіку,
 7. Висновки
  мультиплікатора. У теорії Кейнса мультиплікатор (множник) А MPS Ефект мультиплікатора показує взаємозв'язок між збільшенням інвестування та зростанням рівня економічної активності в одному і тому ж році. Ефект акселератора полягає в тому, що масштаби інвестування в поточному (?) Році залежать від збільшення ВНП в попередньому (f-1) порівняно з роком (? -2), Тоді /,=A (Yf, - Y: _.)
 8. Терміни і поняття
  Загальна економічна рівновага Ідеальне і реальне рівновагу національної економіки Сукупний попит. Криві сукупного попиту Сукупна пропозиція. Криві сукупної пропозиції Модель Л. Вальраса Система лінійних рівнянь В. Леонтьєва Модель Дж. фон Неймана Модель Д. Патінкіна Ефективний попит Сталий стан кейнсіанського загальної рівноваги Рівноважні і
 9. Запитання для самоперевірки
  мультиплікатора показує: а) зміна доходу при збільшенні інвестицій, б) зміна доходу при зниженні інвестицій; в) зміну доходу при незмінній величині інвестицій; г) зміна доходу при зміні
 10. Типи фіскальної політики
  мультиплікатора. Друга складова фіскальної політики - зміна державних витрат. Державні витрати роблять на сукупний попит вплив, аналогічне інвестиціям, і, подібно до інвестицій, володіють мультиплікаційним ефектом (див. докладніше гол. 14). В основі бюджетної політики держави можуть лежати різні концепції: концепція щорічно балансируемого бюджету; концепція
© 2014-2022  epi.cc.ua