Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Додаток I. Пропорційні податки


В тексті даної глави детально аналізіровалосьвліяніе акордних податків на рівень совокупногоспроса. Проте зі збільшенням рівня доходів подат-ги звичайно також зростають. У цьому пріложенііми розглянемо вплив пропорційних налоговна рівень сукупного попиту, обсяг випуску про-дукції і величину мультиплікатора
Ми зберігаємо припущення, що рівень по-требления пропорційний величині особистого Наявна доходу. На рис 28Ш-1 показано, Яким чином пропорційні податки впливають на пове-дення функції споживання. При потребітельскойфункціі З податки дорівнюють нулю, а рівень споживан-
ня і раніше задається формулою С=0,75 У, какето було і в гол. 25. Коли ми вводимо в нашу модельпропорціональние податки та податкову ставку визна-виділяється на рівні t |=0,1, то при цьому ми хорошопонімаем, що тепер домашні господарства получатв вигляді наявного доходу тільки 90% націо-нального доходу. Вони споживають лише 75% етогорасполагаемого доходу. Позначимо располагаемийдоход як YD, a Y буде як і раніше обозначатьвипуск продукції, або ВНП. Тоді функція по-требления може бути записана як С=0,75 YD.Однако тепер рівень наявного доходу равен0, 9У, де Y - величина національного доходу.
От-


200 400 600 800 1000 Національний дохід Y
сюди слід, що тепер на частку споживання будетпріходіться набагато більш низька частка національ -ного доходу, а саме 0,675 (0,75 х 0,9).
Графік функції споживання С показує, чтоеффект від введення податків складатиметься в скороченні рівня споживання для кожного данногоуровня доходів. Крім того, ми повинні уделітьнекоторое увагу коригуванні определеніяпредельной схильності до споживання. Після по-явища в економіці податків кожен додаткових-ний долар національного доходу призводить до збіль-шення наявного доходу на (1 - р) дол Ізобщей суми цього збільшення на потребленіеідет частка, рівна величині показника MPC Следо-
Доходи, випуск продукції
Бісектриса
РІС 28Ш-1. Вплив оподаткування на поведінку фун-кції споживання. Функція споживання С показує, какуровень споживання співвідноситься з величиною національного до-ходу, коли в економіці відсутня оподаткування Крива Спредставляет цю ж взаємозв'язок, але вже за наявності пропорціях-онального податку зі ставкою, рівній 0,1; це означає, що теперьдомашніе господарства отримують тільки 90 центів з кожного дол-лара національного доходу.
А так як вони продовжують потреб-лять 75% свого наявного доходу, то тепер рівень їх по-требления складе 0,75 х 0,9 Y, тобто 0,675 національного дохода.Такім чином, в результаті появи оподаткування кріваяфункціі споживання переміщається вниз з положення С в положення С
вательно, тепер гранична схильність до потреб-лению MPC=MPC х (1 - р) . Наявність пропорції-нальних податків, таким чином, скорочує тучасть кожного додаткового долара доходів, яка йтиме на споживання. На рісункеето представлено зменшенням нахилу крівойфункціі споживання. Чим вища ставка пропорціях-онального податку, тим нижче буде величина показу-теля граничної схильності до споживання в на-ціональному доході
Малюнок 28Ш-2 показує, що буде відбува-дить з сукупним попитом і випуском продукції , якщо податкова ставка збільшиться з 0 до ОД Кріваяфункціі сукупного попиту при цьому перемістить-ся вниз, як це і показано на рис 28П1-1, а точкаравновесія опуститься з положення E у положення E '.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додаток I. Пропорційні податки "
 1. Соціально-економічні наслідки інфляції
  додаток капіталу в тих областях, де високі витрати виробництва. Тому з них спрямовується залишок капіталу, що оголює галузь і призводить до дефіциту товарів, який стає хронічним. У населення утворюються вимушені заощадження, які не виражають зростання добробуту. а по суті являють собою відкладений попит. Дефіцит товарів і вимушені заощадження стають
 2. Словник термінів
  додатка капіталу, реалізації продукції та послуг. Консолідований бюджет - зведення бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації на відповідній території. Концесія - дозвіл однією державою іншим державам, їх фірмам і приватним особам проводити виробничо-експлуатаційну діяльність відповідно до концесійним договором. У договорі про концесію може
 3. § 4. ТЕОРІЇ НОВОЇ ВАРТОСТІ
  програми. Однак ми знаємо, досконалої конкуренції ніде немає. Цим підривається дія закону спадної продуктивності IKTODOB виробництва. Підводячи підсумки порівняльного аналізу двох теорій нової вартості, можна зробити ряд висновків. По-перше, розглянуті нами концепції є гіпотезами, які внесли певний внесок у розуміння різних зрізів економіки бізнесу: теорія
 4. 3. Пропорційні податки
  додатку I до цієї главе.Там, зокрема, буде показано, що формула муль-тіплікатора також змінюється. Тепер же ми про-сто повинні зрозуміти, що приріст ВНП на 1 дол невизивают відповідного зростання величини распола-Гаєм доходу на цю ж суму. Причина подобногоявленія полягає в тому, що частина кожного додаткового-ного долара доходів підлягає сплаті до форменалогов і,
 5. 6. Активна фіскальна політикани автоматичні стабілізатори
  додатку I, розмір скорочення доходовбудет залежати від величини ставки прибуткового по-датку. Наявність пропорційної ставки податку на доходи зменшує мультиплікатор, причому етоуменьшеніе буде тим більше, чим вище налоговаяставка Пропорційний прибутковий податок являетсяавтоматіческім стабілізатором Про Автоматичні стабілізатори - етотакіе механізми в економіці, дія кото-яких
 6. 3. Людська праця як засіб
  програми додаткової кількості праці. На ринку праці в ринковому суспільстві завжди існують покупці на будь пропонований запас праці. Достаток і надлишок будуть існувати тільки в окремих секторах ринку праці; це призведе до виштовхування праці в інші сегменти і розширенню виробництва в інших областях економічної системи. З іншого боку, збільшення кількості наявної землі
 7. 3. Чистий ринкова економіка
  пропорційно більш високу ціну за товари, вироблені на заводах, де ставки заробітної плати вище, ніж на інших заводах. Зовсім інша справа, коли людина витрачає свій дохід. Він вільний робити все, що йому подобається. Він може роздаровувати подарунки. Під впливом різних теорій і упереджень він може проводити політику дискримінації щодо товарів певного походження і
 8. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  додатком загальної теорії попиту та пропозиції до особливого випадку грошей. Її перевагою була спроба визначити купівельну спроможність грошей за допомогою таких же міркувань, які використовуються для пояснення всіх інших мінових відносин. Її недолік в холістичної інтерпретації. Вона дивилася на сукупну пропозицію грошей в Volkswirtschaft, а не на дії окремих людей і фірм.
 9. 15. Міжрегіональні курси валют
  додаток загальних теорем, що стосуються визначення цін, до особливого випадку співіснування різних видів грошей. Не має значення, співіснують чи різні види грошей на одній території або їх використання обмежене різними регіонами. У будь-якому випадку їх взаємні мінові співвідношення прагнуть до кінцевого стану, яке не залежить від того, який вид грошей обслуговує купівлю-продаж. При появі
 10. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  програми теорії переваги часу Будь-який розділ економічної науки може піддатися спотвореного піднесенню і тлумаченню з боку людей, що прагнуть виправдати або підтвердити помилкові доктрини, що лежать в основі їх партійних програм. Щоб наскільки можливо запобігти подібні зловживання, представляється доцільним додати до нашого викладу теорії переваги часу
© 2014-2022  epi.cc.ua