Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. (А) Поясніть різницю між правительственнымирасходами та державними закупівлями товарів іпослуг. (Ь) Опишіть пайовий розподіл державних закупівель та соціальних виплат між Федеральним урядом, урядами штатів имісні органами самоврядування.
2. Припустимо, рівноважний рівень випуску продук-ції склав 1000, споживання дорівнює 800, а інвести-ції - 80. (А) Який при цьому буде рівень державних закупівель товарів і послуг? (Ред) Припустимо, що інвестиції збільшилися на 50 одиниць. Припустимо, що показник граничної схильності до потребленіюв національному доході дорівнює 0,8. Яка буде вели-чину нових рівноважних рівнів С, I, G і Y? (С) Припустимо, що на 50 одиниць виросли не інвести-ції, а урядові витрати. Чому в цьому случаебудут рівні нові рівноважні значення С, I, G і У? (D) Припустимо, що випуск продукції за умови
повної зайнятості складає 1200. Наскільки долженувелічіться обсяг державних витрат, щоб векономіке був досягнутий потенційний рівень ви-пуску продукції?
3. (А) Поясніть на словах, чому величина Мультипла-катор буде нижче при наявності в економіці пропорційно прибуткового податку в порівнянні з ситу-аціей, коли прибутковий податок взагалі відсутній. (Ь) Зіставте ваша відповідь з дією автоматическихстабилизаторов, (с) Яким чином дію автома-тичні стабілізаторів здатне стабілізіроватьекономіку?
4. Уряд призначає соціальні виплати пожі-лим людям в розмірі 5 млрддолл Ставка прибутковий-го податку дорівнює ОД a JMPC - 0,8.
(А) Яке будетвліяніе цих соціальних виплат на рівноважний уро-вень доходів і випуску продукції? (Спробуйте ре-шити це завдання і дати у відповіді чисельне значення) (Ь) Що відбудеться в результаті появи цих соці-альних виплат з дефіцитом бюджету: зменшиться онілі збільшиться? Поясніть вашу відповідь.
5. Припустимо, що рівноважний рівень випуску про-дукції дорівнює 1000 дол Державні расходиG - 100, а ставка прибуткового податку t - 0,2 (а) Ка-ким буде дефіцит державного бюджету при ис-Ходнев значенні рівня доходів? (Ь) Припустимо, що випуск, продукції за умови повної занятостісоставіл б 1100 дол Яка буде величина бюд-житнього дефіциту за умови повної зайнятості? (С) Для яких цілей використовується оцінка бюджету пів-ної зайнятості?
6. Спочатку при випуску продукції на рівні, рівному потенційному, рівень доходів составляет1000, а урядові витрати - 50. ПоказательMPC дорівнює 0,8, а податкова ставка становить ОД. (А) Інвестиції знижуються на 30 одиниць. Яке впливав-ня це матиме на рівень випуску продукції і раз-рив між потенційним і реальним ВНП? (Ь) Ка-кое вплив зробить зменшення рівня доходів нареальний бюджет і бюджет повної зайнятості? (С)
Припустимо, що уряд збільшує своірасходи, щоб повернути економіку в стан з по-потенційним рівнем випуску продукції. Що в етомслучае станеться з реальним бюджетом і бюджетомполной зайнятості? (Цю частину відповіді вам слід на-чать з обчислення того, наскільки доведеться увелічітьвелічіну G, щоб повернути випуск продукції нарівень, рівний 1000.
)
7. Поясніть, чому в економіці, де діє прави-будівництві, в точці економічної рівноваги суммасбереженій не обов'язково дорівнюватиме сумі інвестицій-стіцій.
8. (а) Яким чином державний борг може рас-ти? (ред) У якому сенсі наявність державного дол-га може бути тягарем для економіки?
9. Чому Федеральний уряд намагається фінан-сировать свої витрати повністю за рахунок податків, хо-тя воно могло б для цих цілей позичити кошти у на-селища?
10. «Насправді дуже просто утримувати еконо-мическую активність на рівні, близькому до состояніюполной зайнятості. Все, що потрібно для цього, - етоготовность уряду досить швидко вико-ти всі свої кошти фіскальної політики всякійраз, коли це тільки стає необхідно ». обсу-дитя це висловлювання
11. Припустимо, що уряд збільшує размерналоговой ставки, (а) Покажіть графічно, почемупрі цьому знижується рівень доходів. (Ь) Поясніть, чому збільшення податкової ставки сприяє зі -ності бюджетного дефіциту, навіть якщо при етомоно знижує рівень доходів.
12 Обговоріть, в чому причини виникнення бюджетногодефіціта в середині 80-х років. Визначте, в приватно-сти, в чому полягало відмінність між дефіцитом періоди-да 1981-1982 і 1985-1987 рр., грунтуючись у своєму від-вете на те, чи був даний дефіцит реальним або жеето дефіцит за умови високого рівня зайнятості (так званий структурний дефіцит). Обговоріть так-же можливі шляхи усунення бюджетного дефіциту
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до суб'єктивної теорії цінності виявився не просто заміною
 2. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих
 3. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих ввідних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують лапутанцев за те, що вони не
 4. 6. Інша Я
  завдання не в тому, щоб схвалювати або не затверджувати, а в тому, щоб описувати те, що є. Предмет праксиологии людська діяльність. Вона займається діяльною людиною, а не людиною, перетвореним на рослину і зведеним до простого вегетативному
 5. 1. Праксиология та історія
  завдань. Природничі науки також мають справу з минулими подіями. Будь-який досвід є досвід чогось, що пішов у минуле; досвіду майбутніх подій не існує. А досвід, якому природничі науки зобов'язані всіма своїми успіхами, це досвід експерименту, де окремі елементи зміни можна спостерігати ізольовано. Накопичені таким способом факти можуть бути використані для індукції спеціальної процедури
 6. 3. Апріорі і реальність
  задача апріорних міркувань з одного боку, виявити все те, що мається на увазі під різними категоріями, концепціями і посилками, і, з іншого боку, показати, що під ними мається на увазі. Їхнє призначення зробити явним і очевидним все те, що раніше було приховано і невідомо [Наука, каже Мейєрсон, є дія, за допомогою якого ми відновлюємо як ідентичне, що спочатку,
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  задач опис та аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного
 8. 5. Принцип методологічної одиничності
  завдань. Храм відрізняється від купи каменів, звалених в купу. Але єдиний спосіб побудувати храм це класти один камінь на інший. Для архітектора головне проект в цілому, для виконроба одна стіна, а для муляра кожна цеглина. Для праксиологии важливо, що рішення великої задачі неминуче вимагає проходження крок за кроком , частина за частиною всього шляху від самого
 9. 6. Індивідуальні та мінливі характеристики людської діяльності
  завданням
 10. 7. Предмет і особливий метод історії
  завдання. Стверджується, що завдання історії показати, як події відбувалися насправді, без упередження і оцінок (wertfrei тобто нейтрально по відношенню до ціннісних суджень). Повідомлення історика має бути правдивим чином минулого, так званої уявної фотографією, яка дає повне і неупереджене опис всіх фактів. Воно повинно відтворити перед нашим уявним поглядом минуле
© 2014-2022  epi.cc.ua