Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Держава бере участь у економічному кругообігу, обкладаючи доходи податками і здійснюючи соціальниевиплати, визначаючи тим самим величину доходів, до-
ступні для споживання і заощаджень, а також про-переводячи закупівлі товарів і услуг.2. Дефіцит державного бюджету - це правіше-ня витрат над податками. Якщо сума податкових по-
ступленій перевершує суму витрат, то будетіметь місце бюджетний надлишок.
3. Податки знижують рівень наявного доходу длякаждого даного рівня доходів або випуску продук-ції. Отже, при кожному даному рівні до-ходів вони скорочуватимуть величину потребітельскіхрасходов і таким чином зменшувати рівень сово-купного попиту і випуску продукції. Збільшення на-логів скорочує рівень доходів і випуску продукції, а також скорочує і бюджетний дефіцит.
4. Зростання обсягу державних закупівель товарів і услугувелічівает сукупний попит і випуск продукції, атакож і бюджетний дефіцит.
5. Пропорційні податки знижують предельнуюсклонность до споживання при даному рівні націо-нального доходу, так як домашні господарства реальнополучают у вигляді наявного доходу лише частькаждого долара національного доходу. Слідчий-но, існування пропорційних податків поні-жает величину мультиплікатора.
6. У точці економічної рівноваги, якщо не брати до уваги чистий експорт, заощадження мінусінвестіціі рівні дефіциту державного бюдже-ту.
Цей взаємозв'язок може бути представлена в тер-мінах запозичення і надання кредитів. Німи господарства здійснюють заощадження та перед-ставлять кредити. Їх позичальники - це фірми, кото-які фінансують свої закупівлі інвестиційних това-рів, а також уряд, який фінансує свойбюджетний дефіцит.
7. Уряд може використовувати податки і витрати, щоб стабілізувати економіку за допомогою заходів фі-скельної політики, що воно і робить в реальному прак-тику. Фіскальна політика нездатна повністю ста-білізіровать рівень ВНП, так як існує нео-пределенія щодо того, які зміни не-обходимо призвести в ставках податків або уровнерасходов, а також через те, що всі ці ізмененіяоказивают свою дію на ВНП лише через визна- ленне час.
8. Розмір бюджетного дефіциту не може вважатися хо-рошім показником напрямки фіскальної політи-ки, так як він може змінюватися просто через те, що змінився рівень доходів. Як тільки в еконо-Міці з'являються ознаки економічного спаду, бюджетний дефіцит автоматично матиме тенденцію до збільшення.
9. Визначення бюджету повної зайнятості дає нам ве-личину бюджетного надлишку або дефіциту за умови повної зайнятості. Зміна бюджету повноїзайнятості показує напрям, в якому фі-скельна політика буде впливати на ізмененіесовокупного попиту.
10. Автоматичні стабілізатори пом'якшують колебаніяВНП допомогою зменшення величини Мультипла-катор.
Прибутковий податок та допомоги по безработіцедействуют як найбільш важливих автоматіче-ських стабілізаторів.
11. В результаті дефіциту державного бюджету рас-тет державний борг. Цей борг люди часто перед-ставляют собі у вигляді тяжкого тягаря, бо
це обов'язок кожного громадянина країни. Однак у біль-шей своєї частини державний борг - це борг, ко-торий люди повинні самим собі і, отже, етобремя в основному взаимопогашающихся. Разом з темдолг, без сумніву, може вважатися тягарем з-затого, що він веде до скорочення запасу фізіческогокапітала, а також через те, що, якщо цей борг становится досить великим, процентні виплати понему починають складати значну частину дер-жавних расходов.12. Було б помилковим стверджувати, що дефіцит - етообязательно тільки зло. Зокрема, в періоди спадовлюбая спроба позбутися від нього тільки ухудшітекономіческую ситуацію. Проте надзвичайно біль-шой і стійкий дефіцит створює можливість по-явища порочного кола, в якому дефіцит значи-ного розміру збільшує державний борг, врезультаті зростають процентні виплати за боргом, що в свою чергу веде до ще більшого бюджетно-му дефіциту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони повинні повернутися і повторити розділ, перш ніж продовжити подальше вивчення матеріалу. Висновки. Кожна глава завершується коротким резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту.
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  Складання бізнес-плану має переслідувати дві вищезгадані цілі: 1. Ретельно проаналізувати сучасний стан фірми і визначити її цілі, шляхи їх досягнення та очікувані результати. 2. Представити фірму у привабливому для зовнішніх інвесторів і партнерів вигляді. Назви розділів бізнес-плану можуть змінюватися залежно від методики його складання, але в узагальненому вигляді вони
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  Підготовка бізнес-плану вимагає великої аналітичної роботи і високої кваліфікації її учасників. Необхідні знання в області не лише економіки, а й законодавства, психології, культурології з тим, щоб зуміти представити інформацію відповідно до прийнятих у світовій практиці стандартами. У табл. 19.1 наводиться схема участі консультантів у розробці бізнес-плану. Таблиця 19.1.
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  » З першої половини XIX в. громадська думка Заходу стала розвиватися під визначальним впливом ідеологічних «ізмів». Поняття «ідеологія» ввів в ужиток французький політеконом А.Л.К. Дестют де Траси {«Елементи ідеології», 1801-1815). Він пропонував розвивати під такою назвою науку про загальні закони походження ідей з досвіду. Однак незабаром під «ідеологіями» стали розуміти системи
 8. Міжнародні зіставлення
  я Наведені нами фактичні дані і прімерибазіруются як на американському, так і на закордон-ном матеріалі Зокрема, при розгляді проб-лем зростання грошової маси та інфляції ми аналізі-руем часові ряди даних по СоедіненнимШтатам, а також дані по інших країнах. Пріобсужденіі ролі держави ми порівнюємо факти-ческие дані про функціонування амеріканскойекономікі із зарубіжними
 9. Як вивчати економіку
  Між простим читанням робіт з економіки і по-розумінням економічної дійсності лежітогромная прірву. «Робити» економічну теорію (doing economics) - означає вміти пріменятьізученние теоретичні побудови і факти впроцессе вибору між альтернативами, з якими-ми вас зіштовхує повсякденне життя або читанням роздуми про навколишнє економіческойжізні. Щоб «робити»
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua