Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

8. Дефіцит і сбалансірованностьбюджета


Наявність в економіці Сполучених Штатів начи-ная з 1968 р. Стійкість бюджетного дефіциту, а
'Див про це, зокрема, гл. 34.
Також заклопотаність широких верств суспільно-сти з приводу як цією дефіциту, так і держав-ного боргу призвели до появи політично-го руху, закликала заборонити фінан-сування бюджетного дефіциту. Прихильники етогодвіженія наполягають на прийнятті конституцій-ної поправки, яка зажадає від Конгресу до-Біван тою, щоб державний бюджет билвсегда збалансованим, за винятком тих випадків чаїв, коли причини не робити цього будуть достатній-але вагомими, наприклад у випадку війни.
Чи існують які-небудь серйозні економіч-ські доводи «за» чи «проти» прийняття подобногозакона? Звичайно ж, в період економічних спа-дов існування бюджетного дефіциту являетсяне таким вже злом. Будь-яка спроба усунути ви-кликаний спадом дефіцит шляхом збільшення налоговтолько погіршить економічну ситуацію. Такимобразом, економічний аналіз не дозволяє намутверждать, що бюджет повинен бути завжди збалансова-сировать. Наявність збалансованого бюджету в те-чення тривалого проміжку часу може ви-кликати нестабільність у випуску продукції.
Навіть значні розміри бюджетного Дефі-цита в періоди економічних спадів можуть не со-здавать серйозних проблем, а існування незна-
чительно дефіциту видається цілком мож-можна і в протягом тривалого часу. Однакочто дійсно являє собою серьезнуюпроблему - так це тривалий і значи-вальний дефіцит бюджету. Існування расту-ного дефіциту протягом тривалого періоду вре-мени може зрештою привести до інфляції-ційної грошової емісії з метою фінансіроватьдефіціт.
Основні політичні сили, поддержівающіеданную конституційну поправку, навряд чи могутпротівопоставіть небудь наведеним економі-ного аргументам.
Якщо щось і можна прізнатьубедітельним з доводів прихильників поправки-так це те, що уряди, у яких є мож-ливість фінансувати свої витрати, беручи в борг, зазвичай мають тенденцію робити це і, таким обра- зом, витрачати надто багато коштів. Сторонни-ки поправки стверджують, що, якщо правітельствоне обмежує себе у витратах, у нею появляетсятенденція витрачати надто велику частку де-фіцітной суспільних ресурсів. І существуеттолько один спосіб обмежити уряд-це змусити нею щоразу, коли воно захоче збіль-шити свої витрати, обкладати людей дополнитель-ними податками. У цьому випадку всі виборці будутзнать, як багато вони витрачають на свій уряд.
Поправка про обов'язкове сбалансірованномбюджете, яка в 80-х роках повільно прокладатися від-вала собі дорогу через Конгрес і законодательниеоргани штатів, ставить питання навіть більш радикальне але. Відповідно до цієї поправки федеральныеправительственные витрати повинні бути зафіксована рова на деякому певному рівні в про-центах від ВНП. Така постановка питання вполнесогласуется з думкою, згідно з яким требова-ня поправки про збалансований бюджет визва-но, швидше за все, бажанням скоротити розміри урядового апарату.
Прихильники даної поправки (серед которихбил і президент Рейган) сподівалися, що в кінці кінців вона буде прийнята і Конгрес буде винуж-ден-яким чином збалансувати Державний бюджет. Однак до середини 80-х годовстало ясно, що Конгрес не зможе змусити себясократіть розмір державних витрат, за ис-
винятком, мабуть, витрат на оборону, протівуменьшенія яких виступала адміністрація.
Отже, Конгрес зіткнувся з явно непреодолімойпроблемой. Його першим пробним рішенням у цій області був Закон Гремма-Радмана-Холінгса (Gramm-Rudman-Hollings Act, GRH) від 1985 г.GRH встановлював контрольні цифри для дефіцит-та бюджету на кожен рік починаючи з 1986 г, з темчтоби до 1991
він міг досягти нульового рівня. Як-що прийнятий Конгресом бюджет не удовлетворялетім контрольним цифрам, GRH вимагав скорочений-ня витрат за всіма статтями бюджету, щоб утримати дефіцит у межах встановлених ограниче-ний. Однак на практиці GRH зіткнувся з рядомконстітуціонних проблем, і на початку 1987 каза-лось, що Конгрес і зовсім припинить пошуки прийом-лемого вирішення проблеми бюджетного дефіциту Впроектах Бюджетного управління Конгресу СШАпредполагалось, що скорочення дефіциту до 1991 р.до рівня менше ніж 2 % ВНП може бути досягну-то без будь-яких істотних змін у вели-чині податкових ставок і структурі витрат, і здавалося, що подібне скорочення дефіциту сприйнятий-мается Конгресом як цілком достаточное10.
| У цій главі основну увагу було уделенотому, як фіскальна політика, тобто зміна на-логів і державних витрат, впливає на уро-вень випуску продукції і доходів, а також тому, яким чином вона може бути використана длястабілізаціі економіки. З щоденних газет, сих частими дискусіями про зміни в уровнеінфляціі і безробіття, стає ясно, що фі-скельна політика США нездатна обеспечітьполную стабільність, фіскальна політика може сприяти стабілізації випуску продукції, проте необхідно підкреслити, що существуетряд обмежень при її використанні в качествеінструмента політики стабілізації. У гол. 29, розглядаючи, яким чином тепер вже денежнаяполітіка може впливати на рівень випускупродукції і доходів, ми продемонструємо, що ІЕЕ вплив на розвиток економіки є доволь-но повільним і не завжди досконалим
10 Congressional Budget Office , The Economic and Budget Ouuooh fiscalYears 1988-1992, January 1987.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. Дефіцит і сбалансірованностьбюджета "
 1. 3. Людська праця як засіб
  Працею називається застосування в якості засобу фізіологічних функцій і проявів людського життя. Прояв потенційних можливостей людської енергії і життєвих процесів, які людина не використовує для досягнення зовнішніх цілей, відмінних від простого перебігу цих процесів і від тієї фізіологічної ролі, яку вони відіграють у біологічному підтримці його життєвої структури, що не
 2. 2. Капітальні блага і капітал
  Внутрішній імпульс, притаманний будь-якому живій істоті, змушує його засвоювати речовини, які підтримують, відновлюють і підсилюють його життєву енергію. Сама чудова риса діючої людини виявляється в тому, що він свідомо і цілеспрямовано прагне до підтримки і підвищення своєї життєздатності. У міру досягнення цієї мети його винахідливість веде його до створення
 3. 19. Золотий стандарт
  Люди вибрали дорогоцінні метали золото і срібло для служби в якості грошей через їх мінералогічних, фізичних і хімічних властивостей. Використання грошей в ринковій економіці суть праксиологической необхідний факт. Те, що саме золото або що-небудь ще використовується в якості грошей суть просто історичний факт і як такий не може бути осягнуть каталлактики. В історії грошей, як і в
 4. 2. Тимчасове перевагу як істотна властивість діяльності
  Відповідь на це питання полягає в тому, що чинний людина дає оцінку проміжків часу, не просто грунтуючись на їх величині. Роблячи вибір щодо усунення майбутнього занепокоєння, він керується категоріями раніше чи пізніше. Для людини часом не однорідна субстанція, коли в розрахунок приймається тільки тривалість. По протягу воно не більше або менше. Близькість або
 5. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  Якби хтось вирішив виміряти довжину періоду виробництва, витраченого на виготовлення наявних благ, то йому довелося б простежити їх історію до точки, у якій мала місце витрачання первинних факторів виробництва. Йому необхідно було б встановити, коли природні ресурси були вперше використані в процесах, які крім участі у виробництві інших товарів в кінцевому рахунку також
 6. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  Яким би не було остаточне вплив інфляційного або дефляційного руху цін на величину ставки первинного відсотка, немає ніякої відповідності між нею і тимчасовими змінами валової ринкової ставки відсотка внаслідок змін грошового відношення під дією грошових чинників. Якщо приплив або відплив грошей і заступників грошей в ринковій системі спочатку надає дію на
 7. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  З незапам'ятних часів люди базікають про благословенних умовах, якими їх предки насолоджувалися в первісному природному стані. Зі старих міфів, переказів і поем образ первісного щастя перейшов в різні філософії XVII і XVIII ст. На їх мові термін природний означав те, що добре і корисно для людських справ, в той час як термін цивілізація мав образливий зміст. Відхилення від
 8. 2. Реакція ринку на втручання держави
  Характерною властивістю ринкової ціни є те, що вона прагне врівноважити пропозицію і попит. Величина попиту збігається з величиною пропозиції не тільки в ідеальній конструкції рівномірно функціонуючої економіки. Поняття простого стану спокою, розроблене елементарної теорією цін, є достовірним описом того, що відбувається на ринку в кожен момент часу. Будь-яке відхилення
 9. 5. Кредитна експансія
  Вище вже зазначалося, що було б помилкою дивитися на кредитну експансію тільки як на спосіб державного втручання в ринок. Інструменти, що не мають покриття, з'являються на світ не в якості засобу державної політики, спеціально націленого на високі ціни, високі номінальні ставки заробітної плати, зниження ринкової ставки відсотка та анулювання боргів. Вони з'являються по
 10. 6. Валютне регулювання і двосторонні валютні угоди
  Якщо держава встановлює курс своїх кредитних або паперових грошей проти золота або іноземної валюти на більш високому рівні, ніж ринок, тобто якщо воно встановлює максимальні ціни на золото та іноземну валюту нижче потенційної ринкової ціни, то виникає ефект, описуваний законом Грешема. У результаті створюється стан справ, який вельми неадекватно називається дефіцитом
© 2014-2022  epi.cc.ua