Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

4. Державний бюджет і уровеньдоходов


Державним бюджетом визначається, какіетовари та послуги уряд набуватиме втеченіе майбутнього року, які соціальні ви-плати воно буде виробляти і яким чином ононамерено фінансувати більшу частину своїх рас-ходів при різному рівні податкових надходжень-
ний. Зазвичай, проте, податки не покривають пів-ністю всю суму соціальних виплат і закупівель то-варів і послуг. Якщо урядові витрати пре-щують рівень доходів, то говорять про дефіцит дер-жавного бюджету, або, скорочено, про бюд-житній дефіциті. У разі якщо сума податків бу-дет перевершувати рівень витрат, Мохші Говорити існування бюджетного надлишку, або поклади-ного сальдо державного бюджету.
Бюджетний дефіцит=витрати - доходи (4)
Або, маючи на увазі, що витрати дорівнюють сумі закупоктоваров і послуг плюс загальний обсяг соціальних ви-плат, а чисті податки - це сума податкових надхо-джень мінус соціальні виплати, ми можемзапісать:
закупівлі чістиеБюджетний дефіцит=товарів - (4а)
і послуг податки
Малюнок 28-5 показує, яка зв'язок существуетмежду бюджетом і обсягом ВНП. Припустимо, що державні закупівлі знаходяться на уровнеG=200. Припустимо також, що весь обсяг дер-жавних доходів складають надходження отподоходного податку, ставка якого (f) установленапропорционально рівнем доходів і дорівнює 0,2.
Та-ким чином, загальна сума податкових поступленійравна величиною податкової ставки, умнохсенной нарівень доходів, або ^ Y "=0,2 Y. Отже, когдауровень доходів дорівнює нулю, загальна сума що стягується-мих податків буде також дорівнює нулю; коли доходивозрастут до 500 одиниць, ця сума складе 100, і, нарешті, якщо рівень доходів досягає 1000, тообщіе податкові надходження будуть рівні суммегосударственних витрат.

Доходи, випуск продукції
РІС. 28-5. Дефіцит і надлишок державного бюджету. Бюджетний дефіцит дорівнює сумі державних витрат за ви-четом податків, або сумі державних закупівель товарів і послуг мінус чисті податки. Сума державних закупівель представле-на як величина постійна, що не залежна від рівня доходів, тоді як податки встановлюються пропорційно доходам. Такимобразом, при низькому рівні доходів буде спостерігатися дефіцит бюджету, а при високому рівні доходів - надлишок бюджету
На малюнку добре видно, що при рівні дохо- дов нижче 1000 одиниць спостерігатиметься бюджет-ний дефіцит, тобто G буде більше, ніж сума подат-гов. При рівні доходів, рівному 1000, Державний бюджет є збалансованим, Апрі більш високому рівні доходів спостерігається з-биток бюджету Отже , при даному уровнегосударственних витрат і даної ставкою оподаткування розмір бюджетного дефіциту або з-Битків залежить від рівня доходів.
Чим вище уро-вень доходів, тим менше дефіцит, або тим большеположітельное сальдо бюджету
Однак тут є і деяке ускладнення: рівень державних витрат і ставка оподаткування можуть також впливати на уро-вень сукупного попиту, а отже, і на об'єк-ем ВНП. Зрослий обсяг державних заку-пок товарів і послуг збільшує рівень прибутків ітем самим робить більшою загальну суму податків, одержуваних урядом. Тому виникає по-прос чи можливо, щоб приріст государственнихрасходов, замість того щоб збільшити бюджетнийдефіціт, приводив би до його скорочення? Можноли припустити, що приріст державних рас-ходів буде здатний викликати таке пожвавлення еко-номічного активності, при якому сума взима-ваних податків перевищить даний приріст державних витрат? Розглянемо, наскільки вероят-ним є позитивну відповідь на це питання
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 4. Державний бюджет і уровеньдоходов "
 1. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  державним управлінням виробництвом, як це сталося у випадку Банку Англії і з залізними дорогами. Подібні тенденції домінують у комунальному господарстві Америки. Чудові успіхи корпоративного бізнесу не були результатом діяльності управлінської верхівки, працюючої за фіксовану платню. Вони досягнуті людьми, пов'язаними з корпораціями допомогою права власності на
 2. 19. Золотий стандарт
  державних банківських квитків послідувала боротьба між прихильниками золотого стандарту, з одного боку, та срібного стандарту з іншого. У підсумку переміг золотий стандарт. Коли економічно найбільш передові країни прийняли золотий стандарт, їх приклад наслідували всі інші. Після великих інфляційних потрясінь першої світової війни більшість країн поспішили повернутися або до золотого
 3. 1. Нейтральний податок
  державне управління комерційними підприємствами, як правило, настільки неефективно, що призводить скоріше до збитків, ніж до прибутку. Держави повинні вдаватися до допомоги оподаткування, тобто вони повинні зібрати доходи шляхом примусу підданих до відмови від частини їх багатства і доходів. Нейтральний режим оподаткування мислиться як не відхиляється функціонування ринку від
 4. 4 . Цілі девальвації валюти
  державний діяч не знайшов у собі мужності відкрито кинути їм виклик. Перебуваючи у скрутному становищі, перелякані правителі згадали про паліативу, давно рекомендованому інфляціоністамі. Оскільки профспілки заперечували проти коригування заробітної плати відповідно до станом грошового відносини і цінами на товари, то вони вирішили привести у відповідність з величиною заробітної плати
 5. 3. Нерівність
  державні посади, а за споживачами хто має керувати виробничою діяльністю . Тим самим воно усуває причини силових конфліктів і забезпечує стабільність руху до більш задовільного стану справ. Тріумф ліберальної філософії породив усі ті феномени, які у своїй сукупності називаються сучасної західної цивілізацією. Однак нова філософія могла
 6. 1. Плоди интервенционизма
  державних фінансів найбільш характерним проявом цієї доктрини виступає прогресивне оподаткування доходів і майна. Обкладення податками багатих і витрачання доходів на поліпшення умов існування бідних є головним принципом сучасних бюджетів. В області відносин між працею і капіталом рекомендується скорочення робочого дня, підвищення заробітної плати і тисячі
 7. Коментарі
  державної церкви був професійним сикофант земельної аристократії, чиї ренти, синекури, марнотратність, безсердечність він економічно виправдовував / / (Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 26. Ч. II. С. 120121). Близькою за змістом є характеристика К. Марксом сучасних йому економістів у передмові до другого видання I тому Капіталу: Відтепер справа йшла вже не про те, правильна чи
 8. ПЕРЕДМОВА
  державного бюджету, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери. У цьому зв'язку істотне значення має комплексний аналіз діяльності організацій, що фінансуються з бюджету . Аналітична функція управління покликана забезпечувати оперативний, поточний і стратегічний аналіз інформації про реальний економічний стан суб'єкта господарювання, резервах економії бюджетних
 9. 1.2. Види бюджетних організацій та їх особливості як об'єктів управління
  державні кошти за цільовим призначенням, що передбачає суворе дотримання фінансової дисципліни. Основним плановим фінансовим документом, в якому відображаються обсяг, цільове направлення і поквартальний розподіл коштів, що виділяються з бюджету на утримання установи, є кошторис витрат. Зафіксовані в кошторисах асигнування є гранично допустимими , витрата понад ці
 10. 1.4. Зміст, основні об'єкти аналізу і система економічних показників господарської діяльності бюджетних організацій
  державного бюджету, позабюджетні джерела). У подальших лекціях буде розглянута методика аналізу основних показників діяльності бюджетних організацій різних
© 2014-2022  epi.cc.ua