Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

1. Дискреційна фінансова політика

Дискреційна фінансова політика являє собою маніпулювання податками та державними витратами з метою впливу на національне виробництво, зайнятість, грошове господарство в інтересах забезпечення економічного зростання. Після введення вищевідзначених обмежень і передумов розглянемо спочатку відокремлено вплив державних витрат і податків на обсяг суспільного виробництва, а потім - у їх взаємодії з метою виявлення кумулятивного ефекту.
Рівноважний обсяг національного виробництва, як відомо, можна представити у вигляді
Qн.п.=П + І + Рг,
де Qн.п. - Обсяг національного виробництва; П - споживання; І - інвестиції; Рг - державні витрати.

У даному випадку ми абстрагуємося від податків і, отже, державні витрати фінансуються за приводу не податкових надходжень, а бюджетного дефіциту, тобто дефіцитного фінансування. Для спрощення аналізу припустимо, що державні витрати збільшуються з нуля і, отже, вони вимірюються величиною Рг. Ефект збільшення державних витрат аналогічний ефекту від інвестицій, так як знаходить свій вияв мультиплікативно вплив на величину рівноважного рівня національного виробництва. Це пов'язано з тим, що державні витрати і інвестиції не залежать від національного виробництва і впливають на функцію споживання.
Якщо припустити, що гранична схильність до споживання (ПСП) дорівнює?, То мультиплікатор державних витрат Мр.
Р. складе:


Отже, кожен рубль державних витрат на закупівлю товарів і послуг збільшує на 4 руб. обсяг національного виробництва, що свідчить про збільшенні вторинних (похідних) витрат у народному господарстві. Графічна інтерпретація цього процесу представлена на рис. 32.1.

Рис. 32.1. Вплив державних витрат на національне виробництво в рамках моделі «сукупні витрати - випуск»« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. Дискреційна фінансова політика"
 1. Цілі фіскальної політики
  дискреционная, і автоматична фіскальна політика відіграють важливу роль у стабілізаційних заходах держави, однак ні та, ні інша не є панацеєю від усіх економічних бід. Що стосується автоматичної політики, то властиві їй вбудовані стабілізатори можуть лише обмежити розмах і глибину коливань економічного циклу, але повністю усунути ці коливання вони не в змозі. Ще
 2. Основні терміни і поняття
  дискреционная політика, дискреционная політика, вбудовані (автоматичні) стабілізатори, стимулююча і стримуюча фіскальна
 3. Політики повинні украй обережно поводитися до грубих «важелям» грошово-кредитної та фінансово-бюджетної
  дискреционная грошово-кредитна політика Відповідальність за здійснення грошово-кредитної політики в американській економіці покладено на Комітет з операцій на відкритому ринку ФРС, заседа - ня якого проводяться приблизно кожні шість тижнів (гл. 27). Грунтуючись на поточній оцінці ситуації і прогнозах її розвитку, комітет приймає рішення про рівень процентної ставки в короткостроковому
 4. 35.1. ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  дискреционную і недискреційну, або автоматичну, фіскальну політику. Дискреційна фіскальна політика? політика свідомого маніпулювання урядовими витратами та податками. Чи потрібна дискреційна фіскальна політика в ринковій економіці? Відповіді на це питання даються різні. «За» дискреционную фіскальну політику виступають «ліберальні» економісти. Їх позиція: розширення
 5. Терміни і поняття
  дискреционная і автоматична Податковий
 6. Терміни і поняття
  дискреционная і автоматична Податковий
 7. Глава 32. Фінансова політика
  дискреционной і автоматичної (вбудованих
 8. Типи фіскальної політики
  дискреційної політики може суттєво впливати на динаміку суспільного виробництва і зайнятості, зниження темпів інфляції та вирішення інших економічних проблем. Основний важіль фіскальної політики держави - зміна податкових ставок у відповідності з цілями уряду. Вплив податків на обсяг ВНП здійснюється через механізм податкового мультиплікатора. Друга складова фіскальної
 9. Тема 11 Державний бюджет і фіскальна політика держави
  дискреційна фіскальна політика. Види та ефективність фіскальної
 10. Висновки
  дискреционную і дискреционную політику. Перша заснована на автоматизмі дії прогресивних податків і посібників з безробіття. Їх автоматичне зміна при зміні економічної кон'юнктури надає стабілізуючу дію на ВНП і зайнятість. Дискреційна політика передбачає прийняття державою спеціальних заходів, спрямованих на вирішення проблем зайнятості, цін, національного обсягу
 11. ГЛАВА 35. ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
  дискреционную і недискреційну, або автоматичну, фіскальну політику? 4. Політика свідомого маніпулювання урядовими витратами та податками відноситься до дискреційної або недіскреціонной фіскальній політиці? 5. Що таке «вбудовані стабілізатори »? Що роблять стабілізатори? Як вони діють? 6. За що виступають« ліберальні »економісти? А« консервативні »? Хто ближче вам по
 12. Контрольні питання і завдання
  дискреційної політики від дії вбудованих стабілізаторів? Які основні форми дискреційної політики? Поясніть механізм їх дії. 10. Що таке стимулююча і стримуюча фіскальна політика? Як випливає змінювати урядові витрати і податки в умовах спаду? Яке має бути стан бюджету? 11. Як слід змінювати урядові витрати і податки в умовах
 13. Відповіді до тестів
  політика: а, д; вбудовані стабілізатори: б, в, г 2 На підйомі: г, д ; на спаді: а, б, в 3 Зниженні, зменшиться, збільшенні 4 б, д 5 Податкової ставкою і надходженнями до держбюджету 6 в, а, г, б 7 Податок 8 а 9 б, в 10 а, г 11 а, в , г, е 12 Експансія - а, г; рестрикция - б, в 13 Прямі - в, д, е; непрямі - а, б, г Глава 9 № тесту відповідь 1 б 2 в 3 б 4 б 5 б 6 г 7
 14. Практичні завдання
  дискреционной бюджетно-податкової політики здійснювало Уряд РФ за останній календарний рік. Чи діють в економіці Росії вбудовані стабілізатори? 4. Проаналізуйте дані про стан бюджету РФ за останні роки. Як бюджетний дефіцит відбивається на російській
 15. Види фіскальної політики
  дискреционную і автоматичну фіскальну політику. Дискреційна фіскальна політика являє собою свідоме законодавча зміна урядом величини державних закупівель, податків та трансфертів з метою стабілізації економіки. Ці зміни знаходять відображення в основному фінансовому плані країни - державний бюджет. Автоматична (недискреційна) фіскальна політика
 16. 39. бюджетно-податкової політики ДЕРЖАВИ
  дискреційної фіскальної політики з метою стимулювання сукупного попиту в період спаду цілеспрямовано створюється дефіцит держбюджету унаслідок збільшення витрат або зниження оподаткування. У період підйому створюється бюджетний надлишок. Недіскреціонная фіскальна політика - це використання автоматичних заходів, які без частого втручання реагують на зміну макроекономічної
 17. Фіскальна політика держави та її види.
  дискреционную фіскальну політику, яка представляє собою маневрування податками і державними витратами. Якщо відбувається збільшення державних витрат без підвищення податків, то виникає ефект, аналогічний зростанню інвестицій, оскільки виникає мультиплікативно вплив на рівноважний рівень національного виробництва, а також утворюється дефіцит бюджету і держава
 18. 4. Фінансова політика в Росії
  дискреционную і автоматичну політики. Дискреційна фінансова політика пов'язана з маніпулюванням податками та державними витратами з метою впливу на різні сфери господарської діяльності в інтересах економічного зростання. Автоматична фінансова політика, або політика вбудованих стабілізаторів базується на зміні економічної кон'юнктури і запуску в дію механізмів
 19. 5. ПОВЕДІНКОВА ТЕОРІЯ СПОЖИВАННЯ - Мічиганський ШКОЛА
  дискреційні). Головний теоретичний інтерес представляють дискреційні види покупок (до них відносяться, зокрема, покупки товарів тривалого користування) і заощадження. Рішення з їх приводу приймаються відносно рідко, і на них впливають не тільки об'єктивні фактори (доходи, відсоток за споживчим кредитом), а й сукупність психологічних змінних, які Катона назвав
 20. 3. Бюджетно-податкова політика держави
  дискреционная, і автоматична фіскальна політика відіграють важливу роль у стабілізаційних заходах держави, однак ні та, ні інша не є панацеєю від усіх економічних бід. Що стосується автоматичної політики, то властиві їй вбудовані стабілізатори можуть лише обмежити розмах і глибину коливань економічного циклу, але повністю усунути ці коливання вони не в змозі. Ще
© 2014-2022  epi.cc.ua