Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Вплив державних расходовна випуск продукції


Показуючи, яким чином величина державних-них закупівель впливатиме на положення кривої со-сукупного попиту, ми як і раніше будемо вико-ти дані, введені нами в гол. 25: предельнаясклонность до споживання (MPC) дорівнює 0,75, а уро-вень інвестицій I=250. Припустимо тепер, чтозакупкі товарів і послуг, що здійснюються правитель-ством, являють собою фіксовану величину ну G, а також що ця величина не залежить від до-ходів або випуску продукції. Спочатку припустимо, чтоG=100 і в даний момент в економіці не суще-няє податків.
На рис. 28-2 представлена крива совокупногоспроса AD ', який виходить в результаті добав-лення до даної споживчої функції суммиінвестіціонних витрат (I=250) і передбачається-мій нами величини державних витрат (G=100).
Рівноважний рівень випуску продукції Вточку E 'становить 1400.
Раніше ми вже розглядали, як зміни вуровне державних витрат відображаються насовокупном попиті. При величині мультиплікатора, рівний 4 [1 / (1 - MPC)], збільшення державних-них закупівель з нуля до 100 призводить до увеліченіюоб'ема доходів і випуску продукції на 400 оди-ниць, тобто з 1000 до 1400. Це добре показано нарис 28-2, де додавання компонента G перемещаеткрівую сукупного попиту з положення AD в положення AD ', а стан рівноваги, - відпо-відно з точки E в точку E'.
Таким чином, зростання обсягу державних за-купок збільшує рівноважний рівень випускупродукції.
Що Відбувається при цьому приріст випу-ска продукції дорівнюватиме значенню G, помножений-ному на величину мультиплікатора Подібний ме-ханізм впливу державних закупівель на випускпродукціі припускає, що під час спаду державні закупівлі можуть бути використані длятого, щоб збільшити випуск продукції. І наобо-рот, в період буму уряд може снізітьуровень своїх витрат, скоротивши тим самим об'емсовокупного попиту і випуску продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вплив державних расходовна випуск продукції "
 1. Чистий експорт і рівноважний уровеньдоходов
  вплив, як ірост G або L А саме: зростання експорту увелічіваетоб'ем випуску продукції всередині країни, а значить, і рівень доходів на суму, що дорівнює проізведеніювелічіни мультиплікатора і даного приросту чи-стого експорту. На рис. 28ПІ-3 ми приймаємо, що експорт збіль-лічілся на 20 одиниць. На рис. 28ПП-За показанпроісходящій при цьому зсув кривої совокупногоспроса вгору. Зрослий експорт
 2. Глосарій
  впливу інфляції. ВАЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ. Gross investment Сумарна ве-личина випуску продукції, додають до основного капіта-лу і запасами протягом даного періоду. Чисті інвестіцііравни валових інвестицій за вирахуванням амортизації. ВАЛЮТНІ РИНКИ Foreign exchange markets. Ринки, де священики купуються і продаються валюти різних країн. Речовими БАГАТСТВО. Tangible wealth Реальні
 3. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  вплив на дохід підприємця. Технологічні здібності підприємця не роблять впливу на специфічно підприємницькі прибуток і збиток. Якщо його власна технологічна діяльність сприяє збільшенню виручки і чистого прибутку, то це компенсація за виконану роботу. Це заробітна плата підприємця за його працю. Точно так само те, що не кожен процес виробництва
 4. 6. Монопольні ціни
  вплив на його плани і в результаті призводить до встановлення монопольної ціни, що відрізняється від тієї, яка могла б бути встановлена у разі повної монополії [Очевидно, що задум неповної монополії зазнає невдачі, якщо конкуренти скористаються можливістю збільшити обсяг своїх продажів.]. 10. Дуополія і олігополія не є особливими типами монополії. Це просто різні методи встановлення
 5. 6. Зміни в купівельній спроможності під дією грошових чинників і умов на товарних ринках
  впливом змін купівельної спроможності на грошовий розрахунок. При цих припущеннях всі наслідки змін купівельної спроможності під дією грошових чинників складаються у перерозподілі багатства серед індивідів. Одні стають багатшими, інші біднішими; одні краще забезпеченими, інші гірше. Все, що одні виграють, оплачується втратами інших. Однак при цьому неприпустимо говорити,
 6. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  впливом Дж. Рея), були в деяких відносинах великими австрійцями, ніж їхні нинішні англосаксонські послідовники.]. Правильність австрійської точки зору можна легко продемонструвати, дослідивши проблему відносного браку капіталу. Давайте подивимося на становище в країні, що страждає від нестачі капіталу. Візьмемо, наприклад, стан справ у Румунії в 1860 р. Брак випробовувався
 7. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  вплив інфляційного або дефляційного руху цін на величину ставки первинного відсотка, немає ніякої відповідності між нею і тимчасовими змінами валової ринкової ставки відсотка внаслідок змін грошового відношення під дією грошових факторів. Якщо приплив або відплив грошей і заступників грошей в ринковій системі спочатку надає дію на позиковий ринок, це тимчасово
 8. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  вплив вимушених заощаджень, були послідовні, то вони захищали б фіскальну систему, субсидує багатих за рахунок податків, що збираються з людей зі скромними доходами. Вимушені заощадження, створені таким методом, забезпечили б чисте збільшення маси готівкового капіталу без одночасного проїдання капіталу в набагато більшому масштабі. Адвокати кредитної експансії далі підкреслили б,
 9. 3. Заробітна плата
  впливом марксизму, не має ніякого значення. У зв'язку з цим досить відзначити, що до праці відносяться саме так тільки тому, що до цього підштовхує поведінку споживачів. Неприпустимо говорити про працю і заробітну плату взагалі, не вдаючись до певних обмежень. Праця неоднорідний, а єдиної ставки заробітної плати не існує. Різні види праці якісно сильно відрізняються один
 10. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  вплив на пропозицію праці на ринку.]. 6. Труду люди воліють відсутність праці, тобто дозвілля, або, як кажуть економісти: вони привласнюють праці негативну корисність. Самодостатня людина, що працює в економічній ізоляції тільки заради безпосереднього задоволення власних потреб, припиняє працювати в той момент, коли починає цінувати дозвілля, тобто відсутність негативної
© 2014-2022  epi.cc.ua