Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Роберт Діл. Стратегії Дейтрейдер в електронній торгівлі, 2001 - перейти до змісту підручника

Методологія здійснення високій ймовірності коротких продажів


Існує дві стратегії короткого продажу акції з високою імовірністю успіху. Перша - знаходження вкрай перекуплених ак-цій. Друга стратегія - пошук паперів, що вступають у тривалістю-ний ведмежий тренд або знаходяться в ньому. Обидві методології включають в себе процес фільтрації.
Успішний короткостроковий трейдинг звичайно заснований на довгостроковому аналізі. Коли ви шукай-ті акції для короткого продажу, то використовуєте денні графіки з глибиною даних в один рік. Аналіз в таких часових рамках ви-явить цінні папери з найвищим потенціалом для короткої про-дажи.
Наша мета в тому, щоб першими знайти вкрай перекуплений-ні папери та акції, що входять у тривалий ведмежий тренд. Давайте розглянемо цей процес фільтрації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методологія здійснення високій ймовірності коротких продажів "
 1. 4.5. Кредитний консалтинг
  методологічної підтримки для успішного здійснення своїх намірів. Тоді консультанти можуть надати клієнту цю методологічну підтримку і пройти разом з ним весь шлях від виявлення проблеми до її вирішення. Такий підхід називається процесним консультуванням, тобто консультуванням в процесі управлінської діяльності клієнта. - Навчити клієнта, як знаходити і вирішувати
 2. Словник термінів
  методології, яка враховує власні середньодушові бюджетні доходи території та чисельність населення, що проживає на даній території. Фінансова інформація - розрахована на конкретних користувачів система фінансових показників, призначених для прийняття рішення. Фінансова звітність - сукупність документів, що містять інформацію про фінансові показники. Фінансова політика -
 3. глава 5 короткі продажі з високою ймовірністю
  здійснення послідовних високій ймовірності всередині-денних угод вам необхідно представляти довгострокову техні-чний картину акції, ринку та сектору. 104 Щоб успішно виконувати короткі продажі, вам доведеться стати справжнім майстром гри. Ви повинні відчувати тренд ринку і уміти використовувати технічний аналіз для ретельного досліджень-ня певної акції, коротку
 4. 17. Вторинні засоби обміну
  здійсненні запозичень, що дозволяє отримати найбільш прийнятні умови. Рекламуючи первинне розміщення своїх облігацій, вони підкреслюють цю можливість як особливу перевагу. Точно так само банки прагнуть залучити попит на вторинні засобу обміну. Вони пропонують зручні умови своїм клієнтам. Банки намагаються перевершити один одного, скорочуючи терміни повідомлення. Іноді вони платять
 5. 3. Обмежувальні заходи як привілей
  здійснена Руританию відносно шкіри, була прийнята на озброєння всіма країнами щодо всіх товарів і послідовно проводилася в життя з метою повного скасування міжнародної торгівлі і досягнення абсолютної автаркії всіх країн, то люди повністю відмовилися б від вигод, які несе з собою міжнародний поділ праці. Очевидно, що скасування рурітанскіх мит на шкіру в
 6. 3. Синдикалистские елементи популярної політики
  здійсненні синдикалістського ідеалу, згідно з яким виручка підприємства повинна повністю йти працівникам і нічого не повинно залишатися для відсотків на інвестований капітал і прибуток. Якщо хтось бажає скасувати те, що називається нетрудовими доходами, то він повинен прийняти
 7. ЕПОХА вузького ТИМЧАСОВОГО кругозір
  здійснення таких проектів. З цієї причини національні інвестиції корельовані з національними заощадженнями, незважаючи на існування глобального ринку капіталів. Деякі інвестиції отримують міжнародне фінансування і тому не залежать від національних заощаджень, але національні інвестиції в високого ступеня корельовані з національними заощадженнями. Справді, значна частина
 8. Лекція 7-я. Пізні роботи основоположників марксизму
  методологія. Енгельс писав, що буржуазні «соціалісти» тягнуть від економіки в область моралі і це впол-ні природно. «Хто оголошує недоторканним капиталисти-чний спосіб виробництва,« залізні закони »сучасного буржуазного суспільства, і хоче, тим не менш, усунути їх не-приємні, але необхідні наслідки, тому не залишається нічо-го іншого, як читати капіталістам моральні
 9. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  методології Маршалла? Які нові положення він намагався висунути? Маршалл пустив в обіг тезу, згідно з яким «ужно відмовитися від так званого каузального методу. Під каузальним методом розуміється метод, який намагається розкрити причини, в даному випадку причини економічних явищ. Маршалл відкидав правомірність такого методу, ко-торий, безсумнівно, є науковим,
 10. Точка беззбитковості
  здійснення інвестицій. 2. Оскільки виручка залежить від двох компонентів: ціни товару і обсягу продажів, можна розрахувати необхідну зміну кожного з них в тому випадку, якщо інший компонент зміниться. Наприклад, підприємство змушене знизити ціну продукції, щоб зберегти позиції в конкурентній боротьбі. Доведеться збільшити обсяг продажів, щоб зберегти розмір одержуваної раніше прибутку. 3.
© 2014-2022  epi.cc.ua