Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Сухарєв. Економічний словник, 2008 - перейти до змісту підручника

Питома вартість

Питома вартість - вартість техніко-економічної одиниці товару: одиниці ваги, потужності і т.
д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питома вартість"
 1. 61. Майнового стану ПІДПРИЄМСТВА
  питомої ваги необоротних активів у майні підприємства свідчить про капіталізацію прибутку і вдалих напрямах інвестиційної політики підприємства. При великому питомій вазі довгострокових фінансових вкладень, а тим більше його підвищенні за рік, вивчається ефективність вкладення коштів в інші підприємства. Для цього порівнюється відсоток доходу на інвестований капітал. Відсоток доходу
 2. Ключові терміни
  Крива сукупного попиту Реальна грошова маса Питомі витрати Питомі витрати на робочу силу Продуктивність праці Націнка Крива сукупної пропозиції Негативний шок пропозиції Політика, що впливає на пропозицію Кейнсіанська крива пропозиції Класична модель Рухливість зарплати і цін Потенційний обсяг виробництва
 3. 22. АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
  питома вага сертифікованої продукції в загальному обсязі випуску продукції; питома вага нової продукції в загальному її випуску; середній коефіцієнт сортності; питома вага експортованої продукції і т. д. Частина показники якості характеризують технічні та споживчі властивості продукції. Доцільно здійснювати аналіз якості на стадії проектування. З 1 січня 1992 р. введена
 4. 34. Обчисленням і сплатою податків платником податків, має відокремлені підрозділи
  питомої ваги середньооблікової чисельності працівників і питомої ваги залишкової вартості майна, що амортизується цього відокремленого підрозділу. Коли платник податку має кілька відокремлених підрозділів на території одного суб'єкта РФ, то розподіл прибутку по кожному з цих підрозділів може не проводитись. Сума податку в такому випадку визначається виходячи з частки
 5. Свердловська область
  питома вага доходів яких від здійснення цього виду діяльності становить в загальній сумі їхніх доходів не менше 70%; 2) 1,1% - для організацій споживчої кооперації; 3) 1,4% - для організацій, що здійснюють внутрішньоміські і (або) приміські перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування (крім таксі), питома вага доходів яких від здійснення цих видів
 6. 25. Матеріаломісткі і матеріаловіддача
  питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції, коефіцієнт матеріальних витрат, прибуток на рубль матеріальних витрат. Матеріаловіддача (Мо) характеризує вихід продукції на 1 руб. матеріальних витрат (М), тобто кількість продукції, виробленої з кожної гривні спожитих матеріальних ресурсів: Мо=V / М, (4) де V - обсяг реалізованої продукції. Матеріаломісткість (Ме) -
 7. Особливості обчислення і сплати податку платником податків, які мають відокремлені підрозділи
  питомої ваги середньооблікової чисельності працівників (витрат на оплату праці) та питомої ваги залишкової вартості амортизується майна цього відокремленого підрозділу відповідно в середньооблікової чисельності працівників (витратах на оплату праці) та залишкової вартості майна, що амортизується, визначеної в цілому по платнику податків. Якщо платник податку має кілька
 8. 14.4. Методика аналізу та шляхи підвищення ефективності використання ресурсів організації торгівлі
  питома вага основних фондів у базисному періоді в загальній вартості застосованих ресурсів. б) по оборотних коштів де? Т2 - сума приросту (зниження) товарообороту за рахунок ефективності використання оборотних коштів, Фо.об. і Фб.об. - Фондовіддача по оборотних коштів у звітному і базисному періодах, ОБО - сума оборотних коштів у звітному періоді, УОБб - питома вага оборотних коштів
 9. Активність у світовій торгівлі
  питома вага всіх експортованих галуззю товарів і послуг в їх загальному обсязі; б) структура експорту, тобто співвідношення або питомі ваги експортованих товарів за видами і ступенем їх переробки. Структура експорту дозволяє виділити сировинну або машинно-технічну спрямованість експорту, роль країни в міжнародній галузевій спеціалізації. Так, висока питома вага продукції обробних
 10. Кіровська область
  питома вага виручки яких від реалізації виробленої та переробленої ними сільськогосподарської продукції в загальній виручці від реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) за рік становить не менше 50%; для сільськогосподарських організацій, що здійснюють торговельну діяльність, при розрахунку питомої ваги в загальну суму виручки включається різниця між продажною і купівельною вартістю
 11. Проста форма вартості
  вартості була проста, або випадкова, тобто форма вартості, яку можна представити рівнянням: x товару А=y товару Б. У цій формулі товар А, який виражає свою вартість через відношення до іншого товару Б, знаходиться у відносній формі вартості. Товар Б, що виражає собою вартість іншого товару А, знаходиться в еквівалентній формі вартості. Однак обидва товари легко можуть помінятися місцями:
 12. 3. Норма додаткової вартості
  вартості товару, ступінь експлуатації може бути записана в загальному вигляді як: де m? - Норма додаткової вартості; m - додаткова вартість; V - змінний капітал. Для наочності звернемося до умовного прикладу. Припустимо, що протягом кожної години найманий працівник створює вартість, рівну 5 тис. руб. Робочий день складається з 5 год необхідного і 2 год додаткового робочого часу.
 13. Поняття та проблеми боротьби з бідністю
  питома вага населения1, що знаходиться за межею бідності, становить 29,1%, питома вага населення, що має менше 1 дол вдень - 7,1%. Велика гострота і актуальність соціальних проблем в Росії вимагають їх адресного
 14. 18.4. Аналіз якості виробленої продукції
  питома вага нової продукції в загальному її випуску; б) питома вага продукції вищої категорії якості; в) середньозважений бал продукції; г) середній коефіцієнт сортності; д) питома вага атестованої та неатестованих продукції; е) питома вага сертифікованої продукції; ж) питома вага продукції, що відповідає світовим стандартам; з) питома вага експортованої продукції, в тому числі
 15. Ключові терміни
  Економічне регулірованіеСоціальное регулірованіеДефекти ринкаВнешній еффектНесовершенство інформацііГіпотеза захоплення Податок на забруднення навколишнього средиТехніческіе нормативи Питомі нормативи (на одиницю виробленої продукції чи виконаних робіт) купував і продавав
 16. Надлишкова додаткова вартість
  вартості є надлишкова додаткова вартість. Вона виникає в результаті застосування нової техніки, технології, більш досконалих методів виробництва на окремих підприємствах, коли індивідуальна продуктивність праці на них перевищує її суспільний рівень. Індивідуальна вартість одиниці товару стає нижче її суспільного рівня, тоді як товар продається з громадської
 17. 19. Теорія вартості
  питомі витрати схильні до зміни. А інше твердження, згідно з яким працю «становить дійсну ціну» товарів, А. Сміт розвиває з подвійною боку, дотримуючись яких згодом одні побачили «трудову» природу походження вартості товарів, а інші - через витрати. У числі теоретичних проблем А. Сміт виділив концепцію про продуктивну працю. Вона містить поняття
 18. Розгорнута форма вартості
  вартості є повна, або розгорнута. Вона може бути представлена наступною формулою: {foto21} З цієї формули видно, що товар А, що знаходиться у відносній формі вартості, виражає свою вартість за допомогою цілого ряду товарів-еквівалентів. Ясно, що в порівнянні з простою формою вартості (x товару А=y товару Б) відносна форма її жорстко закріплюється за товаром А, тоді
 19. Глава 7. Додаткова вартість і ціна виробництва
  вартості, розроблена К. Марксом, розкривала відносини жорстокої експлуатації робочого класу буржуазією. Вона розкрила антагонізм двох класів - поневоленого і поневолювача. Теорія додаткової вартості базувалася на трудовій вартості класичної політичної економії У. Петті, А. Сміта і Д.
© 2014-2022  epi.cc.ua